Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 32

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
68
lượt xem
30
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 32

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chèn và xóa slide layout Nếu nhận thấy các kiểu slide layout hiện có trong Slide master không đáp ứng đủ các kiểu bố cục khi biên soạn bài thuyết trình thì bạn có thể tạo thêm kiểu slide layout mới. Các bước thực hành như sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 32

  1. PowerPoint 2010 Chèn và xóa slide layout Nếu nhận thấy các kiểu slide layout hiện có trong Slide master không đáp ứng đủ các kiểu bố cục khi biên soạn bài thuyết trình thì bạn có thể tạo thêm kiểu slide layout mới. Các bước thực hành như sau: 1. Chọn vị trí đặt slide layout mới trong danh mục slide layout 2. Vào ngăn Slide Master, đến nhóm Edit Master, chọn Insert Layout. 1
  2. PowerPoint 2010 nh Chọn vị trí đặt slide layout và slide layout mới thêm vào 3. Tiến hành chèn các placeholder và sắp đặt chúng theo nhu cầu của m nh Ví dụ như bạn chèn vào 3 placeholder (2 Picture và Text) và bố trí như sau. nh 2 Chèn và sắp xếp các placeholder trên slide 4. Đặt tên cho slide layout này bằng cách nhấp chuột vào nút Rename tại nhóm Edit Master trong ngăn Slide Master và đặt tên là “Two Picture & Text” trong hộp Layout name. Nhấn nút Rename để hoàn tất. 2
  3. PowerPoint 2010 nh Đổi tên cho slide layout 5. Khi đó, trong chế độ soạn thảo Normal View bạn có thể chèn slide mới với kiểu layout vừa tạo. nh Chèn slide mới với kiểu layout vừa tạo trong chế độ Normal View Chèn và xóa slide master Một bài thuyết trình có tối thiểu một slide master, do vậy bạn có thể tạo thêm các slide master khác. Với nhiều slide master trong bài thuyết trình, chúng ta có thể áp dụng mỗi slide master cho mỗi chương hoặc phần trong bài thuyết trình của mình sau này. 3
  4. PowerPoint 2010 Các bước thực hành như sau: 1. Vào ngăn View, nhóm Master Views, chọn Slide Master để trờ lại cửa sổ Slide Master. 2. Vào ngăn Slide Master, đến nhóm Edit Master, chọn Insert Slide Master. Một Slide Master mặc định được chèn vào ngay sau slide master hiện có nh Chèn Slide Master 3. Có rất nhiều kiểu slide layout được chèn, bạn có thể xóa bớt các kiểu không sử dụng bằng cách chọn slide layout và nhấn Delete trên bàn phím để xóa. 4. Để xóa slide master và các slide layout vừa tạo thì bạn chọn slide master và nhấn phím Delete trên bàn phím để xóa. 4
  5. PowerPoint 2010 Áp dụng theme và nền cho slide master Tương tự như áp dụng theme và background cho bài thuyết trình. Trong chế độ Slide Master, mỗi khi bạn áp dụng một kiểu theme thì PowerPoint tự động tạo thêm một Slide Master mới và với kiểu theme vừa chọn. Các bước thực hành như sau: 1. Vào ngăn Slide Master, đến nhóm EditTheme, chọn Themes.Ví dụ, bạn chọn kiểu theme là Apex. 2. Một Slide Master mới được thêm vào với kiểu theme vừa chọn. nh Chọn theme mới và một Slide Master vừa thêm vào 3. Thay đổi màu nền cho slide, bạn vào Slide Master, đến nhóm Background, chọn Background Styles. Ví dụ, bạn chọn Style 9. 5
  6. PowerPoint 2010 nh Thay đổi kiểu màu nền cho slide master 6
Đồng bộ tài khoản