Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 51

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
356
lượt xem
33
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 51

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xóa bỏ hiệu ứng của các đối tượng trên slide PowerPoint không có tính năng xoá hàng loạt các hiệu ứng đã thiết lập cho các đối tượng trên các slide trong bài thuyết trình mà chúng ta phải xóa hiệu ứng cho từng đối tượng. Các bước xoá hiệu ứng cho đối tượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 51

  1. PowerPoint 2010 Xóa bỏ hiệu ứng của các đối tượng trên slide PowerPoint không có tính năng xoá hàng loạt các hiệu ứng đã thiết lập cho các đối tượng trên các slide trong bài thuyết trình mà chúng ta phải xóa hiệu ứng cho từng đối tượng. Các bước xoá hiệu ứng cho đối tượng: 1. Chọn đối tượng trên slide đang có hiệu ứng. Ví dụ bạn chọn Smart Art trong slide 2 1
  2. PowerPoint 2010 nh . Chọn Smart Art cần xóa hiệu ứng 2. Vào ngăn Animations, nhóm Animation, chọn None từ danh mục hiệu ứng nh . Chọn None để loại bỏ hiệu ứng cho đối tượng 10. Hiệu ứng chuyển slide Các phần trên các bạn đã tạo được hiệu ứng cho các đối tượng văn bản, đồ thị, hình ảnh. Phần này sẽ hướng dẫn cách tạo hiệu ứng khi chuyển từ một slide này sang slide khác (transitions) trong bài thuyết trình. PowerPoint 2010 đã bổ sung thêm khá nhiều hiệu ứng mới rất hấp dẫn khi trình chiếu, đặc biệt là các hiệu ứng 3-D. Áp dụng hiệu ứng chuyển slide Thực hành theo các bước sau: 3. Mở bài thuyết tr nh cần áp dụng hiệu ứng chuyển slide. Ví dụ, bạn hãy mở bài thuyết tr nh mà chúng ta đã tạo và thực hành trong các phần trước. 4. Chọn slide cần áp dụng hiệu ứng chuyển slide. Ví dụ, bạn chọn slide đầu tiên trong bài thuyết tr nh. 5. Vào ngăn Transitions trên Ribbon, vào nhóm Transition to This Slide và chọn kiểu hiệu ứng Doors trong danh mục dựng sẵn. 2
  3. PowerPoint 2010 nh . Chọn kiểu Transition 6. Chọn lệnh Effect Options và tùy chọn thêm cho kiểu hiệu ứng Doors vừa chọn. Ví dụ, bạn vẫn chọn là Vertical. 7. Chuyển đến nhóm Timing để thiết lập thời gian cho hiệu ứng Transition:  Sound: ví dụ bạn chọn âm thanh khi chuyển slide là Chime  Duration: thiết lập thời gian thực thi hiệu ứng chuyển từ slide này sang slide khác. Ví dụ, bạn chọn là 2 giây để có tốc độ thực thi vừa phải và dễ quan sát.  Chọn On Mouse Click: th sẽ chuyển sang slide khác nếu nhấp chuột trong khi tr nh chiếu. Nên chọn tùy chọn này.  Tại hộp After: thiết lập số phút:giây (mm:ss) sẽ tự động chuyển sang slide khác khi vẫn chưa có hiệu lệnh kích chuột. Tùy chọn này phải có khi muốn xây dựng bài thuyết tr nh tự động tr nh chiếu. Ví dụ, bạn chọn After là 8 giây. Trong thực tế, chúng ta cần tính toán thời gian sao cho khán giả có thể đọc hết nội dung trên slide trước khi chuyển sang slide khác. nh . Tùy chọn thời gian cho Transition 8. Slide đầu tiên đã thiết lập xong hiệu ứng Transition.  Nhấn nút Apply To All trong nhóm Timing sẽ áp dụng thiết lập Transition trên cho tất cả các slide trong bài thuyết tr nh. Khi đó, tất cả các slide sẽ có hiệu ứng Transition giống nhau. 3
  4. PowerPoint 2010  Bạn lặp lại các bước , , ,5 để thiết lập hiệu ứng Transition cho các slide khác trong bài thuyết tr nh với các tùy chọn hiệu ứng độc lập với nhau. Việc làm này sẽ tốn nhiều thời gian nhưng bài thuyết tr nh sẽ sinh động và thu hút hơn. Ngoài ra, nội dung của mỗi slide là khác nhau nên thời gian thực thi hoặc chờ chuyển slide của mỗi slide là khác nhau. Xóa bỏ hiệu ứng chuyển slide Việc xóa bỏ các thiết lập hiệu ứng chuyển slide rất đơn giản. Chúng ta có thể xóa bỏ hiệu ứng chuyển slide cho từng slide riêng lẻ hoặc thực hiện đồng loạt trên tất cả các slide. Các bước xoá hiệu ứng chuyển slide: 1. Chọn một hay nhiều slide cần xoá hiệu ứng chuyển slide 2. Vào ngăn Transitions, nhóm Transition to This Slide và chọn None để hủy bỏ hiệu ứng chuyển slide cho các slide đang chọn. nh 5. Chọn None để xóa hiệu ứng chuyển slide 3. Nếu bạn chọn thêm lệnh Apply To All bên nhóm Timing th sẽ xóa hết hiệu ứng chuyển slide trong bài thuyết tr nh. 4
  5. PowerPoint 2010 nh . Xóa tất cả hiệu ứng chuyển slide 11. Tự động hoá bài thuyết trình Trong một số trường hợp, chúng ta cần xây dựng bài thuyết trình với mục đích trình chiếu một cách tự động và không có người thuyết trình. Các hướng dẫn trong phần này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Một bài thuyết trình tự hành phải đảm bảo 3 điều kiện sau:  Hiệu ứng chuyển slide khi áp dụng phải chọn thêm tùy chọn After và thiết lập thời gian chờ chuyển slide cho tất cả các slide.  Khi áp dụng hiệu ứng cho các đối tượng trên tất cả các slide phải sử dụng tùy chọn After Previous hoặc With Previous tại Start.  Chọn thêm Loop continuously until ‘Esc’ trong ngăn Slide Show, nhóm Set Up, lệnh Set Up Slide Show để tự động tr nh chiếu lặp lại bài thuyết tr nh khi kết thúc. Thực hành theo các bước sau: 1. Mở bài thuyết tr nh cần áp dụng tự động. 2. Vào từng slide, chọn các đối tượng đã áp dụng hiệu ứng và vào ngăn Animations, nhóm Timing, chọn lại After Previous tại hộp Start. nh . Tùy chọn After Previous trong Animations 3. Vào từng slide, vào ngăn Transitions, nhóm Timing, chọn After và thiết lập thời gian chờ chuyển silde. 5
  6. PowerPoint 2010 nh 8. Tùy chọn After trong Transitions 4. Vào ngăn Slide Show, nhóm Set Up, lệnh Set Up Slide Show, chọn lệnh Loop continuously until ‘Esc’. nh . Hộp thoại Set Up Show 6
Đồng bộ tài khoản