Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 53

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
67
lượt xem
32
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 53

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Liên kết đến một địa chỉ thư điện tử Bạn có thể tạo một hyperlink để mở một chương trình quản lý e-mail mặc định trên máy tính và tạo mới một e-mail để gửi cho ai đó với địa chỉ và tựa đề do bạn thiết lập sẵn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 53

  1. PowerPoint 2010 Liên kết đến một địa chỉ thư điện tử -ma - Th c sau: 1. Chọn slide đầu tiên, bạn dùng vẽ thêm một shape hình mặt cười trên slide này.  Vào ngăn Insert, nhóm Illustrations, chọn lệnh Shapes  Chọn shape Smiley Face và vẽ vào slide. 1
  2. PowerPoint 2010 ình . Chèn thêm shape vào slide 2. Chọn shape vừa vẽ, chúng ta sẽ liên kết nó với một địa chỉ e-mail. Bạn vào ngăn Insert, nhóm Links và chọn Hyperlink 3. Tại khung Link to, chọn E-mail Address ình . d ng hyperlink đ gọi trình qu n l và g i e-mail 4. Trong hộp E-mail address, bạn nhập vào địa chỉa e-mail mà mình muốn gửi thư đến hoặc chọn từ danh sách Recently used e-mail addresses nếu có sẵn. 2
  3. PowerPoint 2010 5. Trong hộp Subject: nhập tựa đề cho e-mail o iên kết đến địa chỉ ho c m ch Th c sau: 1. Chọn slide đầu tiên. Chúng ta sẽ chèn thêm một hình logo Office nho nhỏ vào slide này và dùng nó liên kết với địa chỉ trang web Office.com.  Vào ngăn Insert, nhóm Images, chọn lệnh Picture  Chọn hình OfficeOnline.jpg và nhấn Insertt đ chèn vào slide ình . Chèn logo Office Online vào slide 2. N ấ è ọ ệ H … I H x ấ ệ 3
  4. PowerPoint 2010 ình . Truy cập lệnh Hyperlink bằng ph i chuột 3. C ọ Existing File or Web Page Link to http://office.microsoft.com Address. ình . ạo hyperlink đến trang Office Online c a icrosoft 4. N ấ ú OK ấ ha đổi màu c a đo n văn ản có siêu iên kết Th c sau: 1. Vào ngăn Design, nhóm Themes, chọn nút Theme Colors và chọn lệnh Create New Theme Colors. 4
  5. PowerPoint 2010 2. Trong hộp thoại Create New Theme Colors, đến phần Theme colors và thực hiện chọn màu cho tùy chọn cuối cùng là:  Hyperlink: chọn lại màu cho văn bản có hyperlink  Followed Hyperlink: chọn màu cho văn b n hyperlink sau khi đã nhấp lên liên kết. ình . Đổi màu cho hyperlink 3. Nhấn nút Save để lưu Theme Colors mới. 5
Đồng bộ tài khoản