Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 64

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
156
lượt xem
49
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 64

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đóng gói bài thuyết trình ra đĩa Việc đóng gói bài thuyết trình giúp bạn dễ dàng trong việc phát hành và chia sẽ cho người dùng vì không sợ thiếu bất kỳ tập tin đính kèm hay liên kết nào có sử dụng trong bài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 64

  1. PowerPoint 2010 Đóng gói bài thuyết trình ra đĩa ế ẽ ế ế C ớc thự : 1. Mở bài thuyết trình cần đóng gói. 2. Vào ngăn File, chọn Share, chọn Package Presentation for CD, chọn tiếp Package for CD. Hộp thoại Package for CD xuất hiện 1
  2. PowerPoint 2010 ình . Lệnh Package for CD 3. Tại hộp Name the CD, bạn đặt tên cho CD là “PowerPoint20 0” 4. Hộp Files to be copied liệt kê danh sách các tập tin sẽ được đóng gói vào CD.  Bạn có thể thêm vào các tập tin khác bằng cách nhấn vào nút Add... và trong hộp thoại Add Files bạn chọn các tập tin và nhấn nút Add để thêm vào. ình 2. Thêm tập tin sẽ đóng gói  Để xóa bớt các tập tin trong CD, bạn chọn chúng từ danh sách File to be copied và nhấn nút Remove. 2
  3. PowerPoint 2010 ình . Loại bớt tập tin sẽ đóng gói 5. Nhấn nút Option để mở hộp thoại Options. ình . Tùy chọn đóng gói  Tại Include theses files:  Nếu mu n gói này ch a lu n các tập tin đ liên kết với bài thuyết trình thì chọn Linked files.  Chọn thêm Embedded TrueType fonts để đ m b o mở trên máy khác kh ng b thiếu font ch vì các font đ được nhúng trong bài thuyết trình.  Tại Enhance security and privacy: ạn có thể đặt thêm mật m b o vệ các tập tin thuyết trình nếu thấy cần thiết  Password to open each presentation: đặt mật m để mở các bài thuyết trình có trong đĩa đóng gói. 3
  4. PowerPoint 2010  Password to modify each presentation: đặt mật m để hiệu chỉnh các bài thuyết trình có trong đĩa đóng gói.  Có thể chọn thêm t nh năng kiểm tra các th ng tin trong bài thuyết trình tại Inspect presentations for inappropriate or private information trước khi đóng gói.  Nhấn nút OK để hoàn tất các tùy chọn và trở về hộp thoại Package for CD. 6. Có hai tùy chọn đóng gói là:  Copy to Folder : Nếu chọn thì hộp thoại Copy to Folder xuất hiện ình . Hộp thoại Copy to Folder  Tại Folder name: bạn cung cấp tên thư m c ch a gói báo cáo  Tại Location: chọn nơi lưu tr thư m c đóng gói. Nếu cần thay đổi nơi lưu trự thì nhấn nút Browse... và chọn lại nơi lưu.  Nếu chọn Open folder when complete thì PowerPoint sẽ mở thư m c lưu tr các tập tin đóng gói lên sau khi đóng gói xong.  Nhấn OK để b t đầu quá trình đóng gói vào thư m c. ình . Th ng báo yêu cầu xác nhận chép các tập tin liên kết với bài thuyết trình 4
  5. PowerPoint 2010  Hộp th ng báo xuất hiện yêu cầu bạn xác nhận có chép các tập tin đang liên kết với bài thuyết trình hay kh ng. ạn nhấn nút Yes sẽ đồng ý và No để kh ng chép các tập tin liên kết vào đĩa.  Copy to CD: Nếu chọn thì Microsoft PowerPoint xuất hiện th ng báo hỏi bạn có mu n chép các tập tin đ liên kết với bài thuyết trình vào CD hay kh ng. ạn nhấn nút Yes sẽ đồng ý và No để kh ng chép các tập tin liên kết vào đĩa. Lưu ý, máy t nh của bạn ph i có đầu ghi CD DVD, sau khi nhấn xác nhận thì làm theo các hướng d n của chương trình để ghi ra đĩa. 7. Nhấn nút Close khi hoàn tất PowerPoint Viewer: Phiên b n mới nhất là Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007, giúp chúng ta xem bài thuyết trình với đầy đủ t nh năng cho các phiên b n PowerPoint 97 đến PowerPoint 2007. PowerPoint Viewer còn hỗ trợ mở bài thuyết trình có mật m b o vệ (bạn ph i nhập mật m vào), hỗ trợ in ấn nhưng kh ng hỗ trợ hiệu chỉnh bài thuyết trình. Tìm và t i PowerPoint Viewer tại http://www.microsoft.com/downloads/ 5
Đồng bộ tài khoản