Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 68

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
77
lượt xem
37
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 68

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm tra các thông tin cá nhân có trong bài thuyết trình Khi làm việc, PowerPoint tự động lưu lại một số thông tin người dùng và các thông tin ẩn như các chú thích, phiên bản, các điểm sửa chữa, các ghi chú, các nhận xét, thuộc tính tài liệu,… Bạn nên dùng tính năng Inspect Document để kiểm tra và loại bỏ các thông tin nếu thấy cần thiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 68

  1. PowerPoint 2010 C c th : 1. Mở bài thuyết trình cần kiểm tra 2. Vào File, chọn Info, chọn Check for Issues và chọn lệnh Check Compatibility 1
  2. PowerPoint 2010 ình Lệnh Check Compatibility 3. Chờ trong giây lát, hộp thoại Microsoft PowerPoint Compatibility Checker thông báo kết quả kiểm tra tính tương thích  ọc các thông tin và nếu chưa hiểu r thì nh n n t Help ể c th m thông tin tr gi p  y chọn Check Compatibility when saving in PowerPoint 97– 2003 formats n n d ng khi bạn lưu t p tin PowerPoint 2010 dư i nh dạng ower oint cũ 4. Nh n OK. 2
  3. PowerPoint 2010 C c th : 1. Mở bài thuyết trình cần ánh d u hoàn thành 2. Vào File, chọn Info, chọn Protect Presentation và chọn Mark as Final ình Lệnh Mark as Final 3. B OK ậ ã ình Hộp thông báo xác nh n ánh d u hoàn thành bài thuyết trình 4. T è q F ã OK. 3
  4. PowerPoint 2010 ình Hộp thông báo của Mark as Final Thiết lậ ùy ọn xem B id ng sử dụ ú di chuy n qua l thuy N ú t è â t minh, con tr u. Ghi lại Slide Show C c th : 2. Mở bài thuyết trình cần ghi lại Slide Show. 3. Vào ngăn Slide Show, nh m Set Up, chọn Record Slide Show và chọn tiếp Start Recording from Beginning... ình Lệnh ghi lại Slide Show 4. Hộp thoại Record Slide Show xu t hiệu, bạn hãy chọn cả hai t y chọn và nh n n t Start Recording ể bắt ầu ghi Slide Show.  Slide and animation timings: ghi lại thời gian hiển th của mỗi slide và các hiệu ứng. 4
  5. PowerPoint 2010  Narrations and laser pointer: ghi âm thanh thuyết minh và cách sử dụng con trỏ laser của người thuyết trình ình Hộp thoại Record Slide Show 5. Màn hình chuyển sang chế ộ trình chiếu ạn cho các slide trình chiếu gi ng như là trình chiếu th c trư c khán giả, sử dụng con trỏ laser cũng như thuyết minh các nội dung tr n slide ể thu âm vào 6. Nh n Esc ể thoát khỏi chế ộ ghi Slide Show và nh n n t Save ể lưu lại Sau này khi bạn cho trình chiếu bài thuyết trình thì các âm thanh, con trỏ chuột laser sẽ ư c phát kèm theo ọ ạ t u ki n C C c th : 1. Mở bài thuyết trình cần thiết l p báo cáo t hành 2. Vào ngăn Slide Show, nh m Set Up, chọn Set Up Slide Show. 3. Hộp thoại Set Up Show xu t hiện: 5
  6. PowerPoint 2010 ình y chọn Slide Show t hành  Tại Show type: chọn Browsed at a kiosk (full screen)  Tại Show slides: chọn s slide cần cho trình chiếu tại All, From...To... hoặc từ một Custom Show  Tại Advance slides: họn Using timings, if present 4. OK ạ Tậ ậ : C c th : 1. Mở bài thuyết trình cần lưu sang nh dạng Slide Show 2. Vào File, chọn Save As, hộp thoại Save As xu t hiện 6
  7. PowerPoint 2010 ình họn nh dạng Slide Show 3. Chọn nơi lưu bài thuyết trình tại hộp Save in 4. họn PowerPoint Show (*.ppsx) tại Save as type 5. h n n t Save. 7
Đồng bộ tài khoản