Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 7

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
93
lượt xem
37
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xem cùng một bài thuyết trình trong nhiều cửa sổ Tính năng xem cùng một bài thuyết trình trong nhiều cửa sổ rất hữu ích khi chúng ta muốn tham khảo, sao chép, so sánh,… thông tin của các slide khác trong bài khi đạng biên soạn nội dung cho một slide mới. Để mở thêm một cửa sổ mới cho bài thuyết trình, bạn vào View | nhóm Window | chọn New Window.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 7

  1. PowerPoint 2010 Xem cùng một bài thuyết trình trong nhiều cửa sổ Tính năng xem cùng một bài thuyết trình trong nhiều cửa sổ rất hữu ích khi chúng ta muốn tham khảo, sao chép, so sánh,… thông tin của các slide khác trong bài khi đạng biên soạn nội dung cho một slide mới. Để mở thêm một cửa sổ mới cho bài thuyết trình, bạn vào View | nhóm Window | chọn New Window. Xem củng một bài t uyết tr tro g iều cửa sổ Mỗi cửa sổ hiển thị sẽ được đánh số phía sau tên bài thuyết trình trên thanh tựa đề của cửa sổ PowerPoint. 1
  2. PowerPoint 2010 12. p ếp c c cử sổ Khi b tin PowerP x đ ễ à ơ r vệ y đ ê ữ à y rì . C hai k x ư :  K Arrange All: Và View | W w| Arrange All C đư à r rê à ì và k ê  K Cascade: Và View | W w| Cascade. C đư x x ê y ự đ xế ử ổ t o i u Arrange All và xế ày ẽ g t giv i ử ổ PowerPoint t u tr t b r ủ i ow 13. huy n đổi qu i gi c c cử sổ y đ ữ à vệ w r và View | Window | Switch Windows | ê w r xem. 2
  3. PowerPoint 2010 uy ổi u i gi ử ổ 14 ử d ng trình tr gi p rì r w r ư y k à ệ ì k ư rì r ày k k k r vệ ươ rì rì r ư ư r ễ và ễ y ê à à yê ày rì r PowerPoint F1 Help r ươ rì w r N H N k r C r đư đ ử ổ tr gi ủ ow r oi t g t ủ ử ổ Help t nn t t Back and và r à ư à đ x Forward ư rì yệ 3
  4. PowerPoint 2010 Stop D x r ữ k vệ và y ệ ư à dung r . Refresh r Home r v đ đ rì r Print à ư ệ à Change Font ự k ư ữ r à Size ư Show Table k à ư ê r of Contents H Keep on Top ữ Help rê k 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản