Hướng dẫn sử dụng Visio 2010 part 12

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
150
lượt xem
97
download

Hướng dẫn sử dụng Visio 2010 part 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

LÀM VIỆC VỚI MÔ HÌNH Chú thích cho mô hình với chức năng Callout. Với mỗi sơ đồ,cần phải có những chú thích,những định nghĩa cho sơ đồ đó.Trong MS Visio 2010,chức năng đó có tên gọi Callout. Mở qua thẻ Insert .Click chuột vào mô hình cần chú thích,tại mục Diagram Parts ,click chọn Callout.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng Visio 2010 part 12

  1. Visio 2010 LÀM VIỆC VỚI MÔ HÌNH Chú thích cho mô hình với chức năng Callout. Với mỗi sơ đồ,cần phải có những chú thích,những định nghĩa cho sơ đồ đó.Trong MS Visio 2010,chức năng đó có tên gọi Callout. Mở qua thẻ Insert .Click chuột vào mô hình cần chú thích,tại mục Diagram Parts ,click chọn Callout.
  2. Visio 2010 Hình III-12.1: các kiêu dáng chủ thích. Chọn một kiểu dáng .
  3. Visio 2010 Hình III-12.2 : chọn kiểu dáng chú thích Click chuột double vào dòng dòng Text và nhập đoạn văn chú thích vào.
  4. Visio 2010 Hình III-12.3: ghi lời chú thích cho mô hình. Bạn có thể thay đổi kiểu chú thích bằng cách click chuột phải vào callout đó và chọn Callout Style ,sau đó chọn kiểu callout. Hình III-12.4 : chọn kiểu chú thích Nếu bạn muốn có đường kết nối từ callout tới mô hình,click chuột phải vào callout và chọn Callout Line ,tại đây bạn có thể chọn ẩn (Hidden) ,kết nối từ callout đến mô hình (Line from Center),kết nối từ trung điểm của cạnh dưới callout tới mô hình ( Line from Edge Midpoint).
  5. Visio 2010 Hình III-12.5: hiển thị đường kết nối từ callout đến mô hình Bên cạnh đó,bạn cũng có thể tùy chỉnh đường kẻ kết nối từ mô hình đến điểm kết thúc tại callout ở các vị trí khác nhau như phía trên (Top),phía dưới (Bottom),bên trái (Left),bên phải (Right) hoặc tự động (Automatic) bằng cách click chuột phải vào callout và chọn Orientation.
  6. Visio 2010 Hình III-12.6 : tùy chỉnh vị trí đường kết nối từ mô hình đến điểm kết thúc tại callout.
Đồng bộ tài khoản