Hướng dẫn sử dụng Visio 2010 part 27

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
133
lượt xem
82
download

Hướng dẫn sử dụng Visio 2010 part 27

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

LÀM VIỆC VỚI BẢN VẼ . Đồng bộ hóa sơ đồ theo cấu trúc với chức năng Re-Layout. Trong MS Visio 2010,có các kiểu cấu trúc sơ đồ như cấu trúc phân cấp,cấu trúc cây,cấu trúc hình tròn …… Click vào biểu tượng Re-Layout Page và chọn kiểu cấu trúc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng Visio 2010 part 27

  1. Visio 2010 LÀM VIỆC VỚI BẢN VẼ . Đồng bộ hóa sơ đồ theo cấu trúc với chức năng Re-Layout. Trong MS Visio 2010,có các kiểu cấu trúc sơ đồ như cấu trúc phân cấp,cấu trúc cây,cấu trúc hình tròn …… Click vào biểu tượng Re-Layout Page và chọn kiểu cấu trúc.
  2. Visio 2010 Hình V-12.7: các kiểu cấu trúc.
  3. Visio 2010 Hình V-12.8 : sau khi đã chọn cấu trúc cây (Compact Tree) Để tùy chỉnh,thiết lập cho kiểu sắp đặt cấu trúc ,click vào Re-Layout Page và chọn More Layout Options. Tại bảng Configure Layout cho phép bạn thay đổi các phần :  Style : kiểu dáng.  Direction : hướng (chỉ áp dụng với một số kiểu dáng)  Alignment : canh thẳng hàng (chỉ áp dụng đối với kiểu cấu trúc phân nhánh Hierachy)  Spacing : khoảng cách.  Appearance : chọn kiểu kết nối thẳng (Straight) hoặc con (Curved). Đánh dấu chọn vào dòng Apply routing style to connectors nếu muốn áp dụng kiểu dáng đó.
  4. Visio 2010 Hình V-12.9: tùy chỉnh kiểu cấu trúc. 14. Tổ chức hóa sơ đồ với tính năng Container. Contrainer là tính năng giúp bạn tổ chức hóa các nhóm sơ đồ trong một bản vẽ phức tạp.
  5. Visio 2010 Hình V-12.10: phân nhóm trong bản vẽ với tính năng Container. Cũng như tiêu đề,ảnh nền thì Container cũng có thư viện mẫu.Để sử dụng tính năng Container,mở thẻ Insert,click vào Container nằm ở mục Diagrams Parts.Chọn một mẫu và xem hiển thị tại bản vẽ nhờ tính năng xem trực tiếp Live Preview có trong MS Visio 2010.
  6. Visio 2010 Hình V-12.11: các mẫu container. Khi container đã hiển trị trên bản vẽ,kéo thả mô hình từ cửa sổ Shapes vào .Nếu nhiều mô hình với kích thước quá lớn,container sẽ tự động tăng kích thước để chứa đủ mô hình đó.
Đồng bộ tài khoản