Hướng dẫn sử dụng Visio 2010 part 33

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
168
lượt xem
111
download

Hướng dẫn sử dụng Visio 2010 part 33

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

DỮ LIỆU. Báo cáo dữ liệu thông tin . Sau khi đã làm việc với bảng dữ liệu thông tin ,bạn cần phải báo cáo thông tin đó .Với MS Visio 2010 có 4 phương thức báo cáo thông qua Excel,Website,Visio Shape,XML,trong đó kiểu báo cáo thường được sử dụng nhất là thông qua website hoặc Excel. Để sử dụng chức năng báo cáo Share Report .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng Visio 2010 part 33

  1. Visio 2010 DỮ LIỆU. Báo cáo dữ liệu thông tin . Sau khi đã làm việc với bảng dữ liệu thông tin ,bạn cần phải báo cáo thông tin đó .Với MS Visio 2010 có 4 phương thức báo cáo thông qua Excel,Website,Visio Shape,XML,trong đó kiểu báo cáo thường được sử dụng nhất là thông qua website hoặc Excel. Để sử dụng chức năng báo cáo Share Report .Mở thẻ Review,click vào biểu tượng Share Reports trong mục Reports. Lưu ý : bạn phải hoàn thành dữ liệu thông tin mô hình trước khi sử dụng Share Report. Tại cửa sổ Reports cho bạn ba thành phần,mỗi thành phần là kiểu hiển thị khác nhau.
  2. Visio 2010 Hình VI-3.1 : báo cáo dữ liệu thông tin. Chẳng hạn với kiểu báo cáo Count Positition đối tượng được báo cáo là các tiêu đề,hoặc Inventory báo cáo về tên và số lượng mô hình. Nếu bạn muốn thêm các đối tượng cần báo cáo ,click Modify .
  3. Visio 2010 Hình VI-3.2 : thay đổi kiểu báo cáo.  Shapes on all pages : báo cáo tất cả các mô hình trên tất cả các bản vẽ.  Shapes on the current page : báo cáo mô hình trên bản vẽ hiện tại.  Shapes that are selected : báo cáo mô hình được chọn. Nếu không chọn một trong 3 trường hợp trên thì click chọn Other.Sau đó click Next.
  4. Visio 2010 Hình VI-3.3: đánh dấu chọn những đối tượng cần báo cáo. Click Next để tiếp tục.Tại cửa sổ tiếp theo,nhập tên tiêu đề báo cáo tại mục Report Title.Các mục còn lại để mặc định.
  5. Visio 2010 Hình VI-3.4 : đặt tiêu đề báo cáo. Click Next để tiếp tục.Tại cửa sổ tiếp theo,chọn đường dẫn lưu ,hoặc có thể chọn Save in this drawing để lưu trên bản vẽ.
  6. Visio 2010 Hình VI-3.5 : lưu bản vẽ Click Finish để hoàn tất.Sau đó,click Run để chạy tính năng báo cáo.Tại cửa sổ báo cáo,chọn phương thức báo cáo. Hình VI-3.6: các phương thức báo cáo.
  7. Visio 2010 Hình VI-3.7: phương thức báo cáo định dạng html.
  8. Visio 2010 Hình VI-3.8: phương thức báo cáo thông qua MS Excel. Hình VI-3.9 : phương thức báo cáo tại bản vẽ.
Đồng bộ tài khoản