Hướng dẫn sử dụng Visio 2010 part 43

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
139
lượt xem
77
download

Hướng dẫn sử dụng Visio 2010 part 43

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SƠ ĐỒ THỰC TẾ PHỤ LỤC Thiết lập tùy chọn trong MS Visio 2010 tại bảng tùy chọn Option. Show Mini Toolbar on selection : hiển thị thanh công cụ nhỏ .Enable Live Preview : bật chức năng xem trực tiếp Live Preview. Enable Live Preview in Shape Window : bật chức năng xem trực tiếp Live Preview trên cửa sổ Shape.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng Visio 2010 part 43

  1. Visio 2010 SƠ ĐỒ THỰC TẾ PHỤ LỤC Thiết lập tùy chọn trong MS Visio 2010 tại bảng tùy chọn Option.
  2. Visio 2010 Hình a : tổng quát (General)  Show Mini Toolbar on selection : hiển thị thanh công cụ nhỏ .  Enable Live Preview : bật chức năng xem trực tiếp Live Preview.  Enable Live Preview in Shape Window : bật chức năng xem trực tiếp Live Preview trên cửa sổ Shape.  Color scheme : màu nền của MS Visio 2010  ScreenTip style : hiển thị kiểu hướng dẫn ScreenTip  User name : tài khoản sử dụng.  Initials : kí tự đầu tiên của tài khoản,dùng để viết tắt.
  3. Visio 2010 Hình b : kiểm tra (Proofing)  Change how Visio corrects and formats text as you type : thay đỗi kiểm tra chính tả.  Ignore words in UPPERCASE : bỏ qua gạch dưới những chử viết hoa.  Ignore words that contain numbers : bỏ qua gạch dưới những chữ số.  Ignore Internet and file address : bỏ qua những tập tin chứ địa chỉ website.  Flag repeated words : đánh dấu những từ cần nhắc lại. 
  4. Visio 2010 Enforce accented uppercare in French : bắt buộc viết hoa trọng âm tiếng Pháp.  Suggest from main dictionary only : đề nghĩ từ từ điển.  French mode : tùy chọn cho kiểu tiếng Pháp  Spanish mode : tùy chọn cho kiểu tiếng Tây Ban Nha.  Check spelling as you type : kiểm tra chính tả khi nhập chữ.  Hide spelling error : lỗi chính tả được ẩn đi. Hình c : lưu lại (Save) 
  5. Visio 2010 Save AutoRecover information every : lưu với tính năng tự động phục hồi.  Prompt for document properties on first save : hiển thị khung thuộc tính ở lần lưu đầu tiên.  The server draft location on this computer : lưu lại bản nháp từ máy tính.  The web server : lưu tại máy chủ web.  Server draft location : đường dẫn bản nháp. Hình d : ngôn ngữ (Language)
  6. Visio 2010 Hình e1 : bảng mở rộng (Advance)   
Đồng bộ tài khoản