intTypePromotion=1

Hướng dẫn sử dụng window server

Chia sẻ: Vu Duy Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
286
lượt xem
94
download

Hướng dẫn sử dụng window server

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần I: Hướng dẫn cài đặt Domain Controller và DNS trên hệ điều hành Windows 2000 Server Để cho bài viết dễ tiếp thu chúng tôi sử dụng các hình ảnh minh họa cho từng bước cài đặt và thiết lập hệ thống Domain Controller và cấu hình DNS. Đây cũng là một trong những phần quan trọng của hệ thống chứng chỉ MCSE Từ Start -- Chọn Run -- Gõ dcpromo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng window server

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Phần I: Hướng dẫn cài đặt Domain Controller và DNS trên hệ điều hành Windows 2000 Server Để cho bài viết dễ tiếp thu chúng tôi sử dụng các hình ảnh minh họa cho từng bước cài đặt và thiết lập hệ thống Domain Controller và cấu hình DNS. Đây cũng là một trong những phần quan trọng của hệ thống chứng chỉ MCSE Từ Start --> Chọn Run --> Gõ dcpromo
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PHẦN II: Cách cài đặt Domain Controller và cấu hình DNS ------------------------------------ Mời các bạn xem bài: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ------------------------------------- ----- Phần dưới đây hướng dẫn cách cấu hình Reverse Lookup DNS Reverse lookup zones không cần thiết lắm, tuy nhiên nó cần thiết khi muốn cho phép các clients giải quyết FQDNs (Full Qualify Domain Name) từ địa chỉ IP. Nó cũng tốt khi cài mail server.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Phần III: Hướng dẫn cài đặt Domain Controller và DNS trên hệ điều hành Windows 2000 Server ------------------------------------ Mời các bạn xem bài: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ------------------------------------- ----- Phần dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình Pointer Record. Nguyên lý làm việc của nó là map địa chỉ IP với lại host name, ngược lại với phần forward lookup zones là map host name với lại IP. Thí dụ: Forward Lookup Zones: ns1.vanesoft.com nó sẽ chuyển đổi thành IP là 192.168.2.10 Reverse Lookup Zones: 192.168.2.10 nó sẽ chuyển thành ns1.vanesoft.com Lưu ý: Chỉ làm việc trong mạng LAN thôi, nếu bạn phải tạo PTR ngoài LAN bạn cần phải làm việc với ISP, họ sẽ giúp bạn cấu hình PTR này, tuy nhiên như mình nói không cần thiết lắm.
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản