Hướng dẫn sử dụng word 2010 part 13

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
159
lượt xem
105
download

Hướng dẫn sử dụng word 2010 part 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4: Thao tác với bảng biểu Chèn công thức toán học vào bảng Người dùng vẫn nghĩ công cụ Table của Word đơn giản chỉ là trình bày dữ liệu dạng bảng với dòng và cột nhưng thực tế, tuy không thể so sánh được với Excel về mặt tính toán, song Word cũng cho phép người dùng có thể thực hiện được một số phép tính cộng, trừ, nhân, chia để hỗ trợ hơn cho người dùng. Cũng có thể người dùng cho rằng tính toán trong Word còn chậm hơn là tính bằng tay rồi điền kết quả vào...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng word 2010 part 13

  1. Word 2010 Chương 4: Thao tác với bảng biểu Chèn công thức toán học vào bảng Người dùng vẫn nghĩ công cụ Table của Word đơn giản chỉ là trình bày dữ liệu dạng bảng với dòng và cột nhưng thực tế, tuy không thể so sánh được với Excel về mặt tính toán, song Word cũng cho phép người dùng có thể thực hiện được một số phép tính cộng, trừ, nhân, chia để hỗ trợ hơn cho người dùng. Cũng có thể người dùng cho rằng tính toán trong Word còn chậm hơn là tính bằng tay rồi điền kết quả vào. Tuy nhiên, điểm lợi thế hơn hẳn khi tính toán luôn trong Table của Word là việc khi chỉnh sửa dữ liệu thì máy có khả năng cập nhật kết quả, còn nếu tính bằng tay thì lại phải tính lại và điền lại. Lúc đó thì tính toán bằng tay lại chậm hơn. Bảng 1. Bảng dữ liệu cần tính toán 1
  2. Word 2010 Lấy ví dụ cụ thể như ở bảng 1. Để thực hiện bảng dữ liệu trên, người dùng thực hiện qua ba bước: nhập dữ liệu, tính toán và định dạng. Bước 1. Nhập dữ liệu tất cả các cột, trừ cột Thành tiền Bước 2. Tính Thành tiền = Số lượng + Đơn giá: Hộp thoại Formula - Kích chuột vào ô đầu tiên của cột Thành tiền, chọn lệnh Layout, nhóm Data, chọn Formula (fx) - Nhập công thức tính theo hai cách tại ô Formula: e + Tính trực tiếp theo cách dùng địa chỉ theo dòng và cột của Excel. Trong trường hợp cụ thể này, Số lượng là cột D, Đơn giá là cột C, dòng cần tính là dòng 2, nên công thức tính sẽ là =c2+d2 + Hoặc có thể sử dụng các hàm có trong ô Paste Function ở bên dưới hoặc gõ tên hàm vào. Trong Word có thể sử dụng các hàm cơ bản như: Sum (tính tổng), 2
  3. Word 2010 Count (đếm), Average (tính trung bình cộng), Max (giá trị lớn nhất), Min (giá trị nhỏ nhất), Product (nhân) … và có thể sử dụng địa chỉ ô và vùng như Excel. Để tính Thành tiền có thể viết như sau: = Product(left) hoặc = Product(c2:d2) - Chọn chế độ định dạng tại ô Number Format (ví dụ: #,##0) Bước 3. Sao chép xuống các ô bên dưới: Bôi đen kết quả vừa tính, chọn copy và paste xuống các ô bên dưới của cột thành tiền rồi bấm F9 để cập nhật theo dòng. Bước 4. Tính tổng: kích chuột vào ô cuối cùng của dòng Thành tiền và chọn Layout/Formula, nhập công thức =sum(above) và chọn chế độ định dạng tại ô Number Format rồi OK. Trong quá trình làm việc, nếu dữ liệu tại các cột Số lượng và Đơn giá có điều chỉnh thì chỉ cần bôi đen cột Thành tiền và bấm F9 thì máy sẽ tự động cập nhập kết quả theo số liệu mới. Chú ý: nếu người dùng nhập sai kiểu số liệu hoặc trong bảng có các ô dạng Merge Cells thì có thể kết quả tính toán sẽ không chính xác. Hộp thoại Formula - Formula: Hiển thị hàm, công thức tính toán. Bắt đầu mỗi hàm hay công thức đều phải bắt đầu từ dấu “=” (SUM(ABOVE): Tỉnh tổng các giá trị ở trên). Bạn phải điền đúng công thức của mỗi hàm. - Number format: Các định dạng kiểu số - Paste Function: Các hàm cơ bản: ABS: Trị tuyệt đối AND: Hàm và AVERAGE: Tính trung bình 3
  4. Word 2010 COUNT: Đếm IF: Hàm điều kiện INT: Hàm chia lấy phần nguyên MAX: Hàm lớn nhất MIN: Hàm nhỏ nhất MOD: Hàm chia lấy phần dư NOT: Hàm phủ định OR: Hàm hoặc ROUND: Hàm làm tròn SUM: Tính tổng 1. Chuyển bảng thành văn bản và ngược lại  Chuyển đổi từ Table sang Text: - Đặt con trỏ vào một ô bất kỳ trong Table - Trong thẻ Layout, nhóm Data, nhấn nút Convert to Text - Hiển thị hộp thoại sau: 4
  5. Word 2010 - Dùng các ký hiệu để phân cách nội dung trong ô thuộc Table o Paragrahp marks dấu phân đoạn (tương đương nhấn phím Enter) o Tabs có khoảng cách phím Tab o Commas dấu phẩy o Other dấu khác các dấu đã nêu bên trên, bạn gõ vào dấu bạn muốn bên cạnh - Nhấn OK  Chuyển đổi từ Text sang Table: - Chọn dữ liệu muốn chuyển đổi thành Table - Trong thẻ Insert, nhóm Tables, nhấn Convert Text to Table 5
  6. Word 2010 - Hiển thị hộp thoại sau: - Chọn tùy chọn thích hợp sau đó nhắp nút OK - Dùng các ký hiệu để phân cách nội dung trong ô thuộc Table 6
  7. Word 2010 o Paragrahp marks : dấu phân đoạn (tương đương nhấn phím Enter) o Tabs : có khoảng cách phím Tab o Commas : dấu phẩy o Other : dấu khác các dấu đã nêu bên trên, bạn gõ vào dấu bạn muốn bên cạnh 7
Đồng bộ tài khoản