intTypePromotion=1

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN I (Phần PLC) part 6

Chia sẻ: Ashfjshd Askfaj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
121
lượt xem
36
download

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN I (Phần PLC) part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Hướng dẫn TN Kỹ Thuật Điện 1 – Sau M giây, reset giá trị bộ đếm về 0 như ban đầu; cung cấp điện trở lại cho M2, nắp phễu mở ra và chu kỳ chuyển hàng mới sẽ tự động bắt đầu. – Dây chuyền được dừng hoạt động bằng cách nhấn nút STOP.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN I (Phần PLC) part 6

  1. Tài liệu Hướng dẫn TN Kỹ Thuật Điện 1 – Sau M giây, reset giá trị bộ đếm về 0 như ban đầu; cung cấp điện trở lại cho M2, nắp phễu mở ra và chu kỳ chuyển hàng mới sẽ tự động bắt đầu. – Dây chuyền được dừng hoạt động bằng cách nhấn nút STOP. II. Nội dung thí nghiệm 1. Xác định số tín hiệu vào và ra cần liên kết với PLC. 2. Lập trình trên PC để dùng PLC thực hiện chức năng điều khiển. a. Vẽ sơ đồ đấu dây dùng PLC. b. Vẽ sơ đồ điều khiển dạng LAD. 3. Nạp chương trình điều khiển vào PLC và kiểm tra hoạt động của PLC. Phần 1: PLC Trang 26
  2. Tài liệu Hướng dẫn TN Kỹ Thuật Điện 1 Vấn đề 3 (Bài 2) ĐIỀU KHIỂN DÂY CHUYỀN CÔNG NGHIỆP Trong bài này, các anh chị sẽ dùng đến số M, được tính theo mã số sinh viên như sau: Bảng 3 Mã số sinh viên ...XYZ (X, Y, Z là ba chữ số cuối của mã số sinh viên) X + 2Y + 2 Z + 30 N N= = ab, c 5 (a có thể nhận giá trị 0) M = ab + c M Các anh chị phải trình bày lại Bảng 3 ứng với mã số sinh viên của chính mình trong bài báo cáo. Ví dụ: Mã số sinh viên 402002893 (X=8, Y=9, Z=3) 8 + 2 × 9 + 2 × 3 + 30 N N= = 12,4 5 M = 12 + 4 = 16 M I. Mô tả vấn đề Cho một dây chuyền công nghiệp như sau: S1 S2 C1 C2 M1 M2 Vùng làm việc • Dây chuyền có một cảm biến quang S1 để phát hiện sản phẩm đang đi vào vùng làm việc (workcell). Cảm biến quang S2 được dùng để phát hiện các sản phẩm đi ra khỏi vùng làm việc. • Ngõ ra PLC điều khiển băng tải M1 chạy và mở cửa C1, cho phép sản phẩm đi vào vùng làm việc; đồng thời điều khiển băng tải M2 chạy và mở cửa C2, cho phép sản phẩm đi ra khỏi vùng làm việc. • Bộ điều khiển đếm số sản phẩm trong vùng làm việc thông qua các cảm biến S1 và S2. • Nếu có hơn M sản phẩm trong vùng làm việc thì băng tải đầu vào M1 sẽ được dừng. Nếu không có sản phẩm nào trong vùng làm việc (dùng lệnh so sánh) thì băng tải đầu ra M2 sẽ được ngừng. Nếu băng tải đầu vào đã được dừng hơn 10 giây thì bộ đếm sẽ được reset về không (cho rằng các sản phẩm còn trong vùng làm việc sẽ bị loại bỏ) và (băng tải M1) tự động bắt đầu lại. Đầu tiên người vận hành nhấn nút START, đèn RUN báo hiệu hệ thống bắt đầu làm việc, băng tải M1 khởi động , dây chuyền vận hành theo quy trình đã nêu trên. Dây chuyền được dừng hoạt động bằng cách nhấn nút STOP, đèn RUN tắt. Phần 1: PLC Trang 27
  3. Tài liệu Hướng dẫn TN Kỹ Thuật Điện 1 II. Nội dung thí nghiệm 1. Xác định số tín hiệu vào và ra cần liên kết với PLC. 2. Lập trình trên PC để dùng PLC thực hiện chức năng điều khiển. a. Vẽ sơ đồ đấu dây dùng PLC. b. Vẽ sơ đồ điều khiển dạng LAD. 3. Nạp chương trình điều khiển vào PLC và kiểm tra hoạt động của PLC. Phần 1: PLC Trang 28
  4. Tài liệu Hướng dẫn TN Kỹ Thuật Điện 1 Vấn đề 4 (Bài 2) ĐIỀU KHIỂN BÃI ĐẬU XE Trong bài này, các anh chị sẽ dùng đến số M, được tính theo mã số sinh viên như sau: Bảng 4 Mã số sinh viên ...XYZ (X, Y, Z là ba chữ số cuối của mã số sinh viên) 2 X + Y + 2 Z + 32 N N= = ab, c 5 (a có thể nhận giá trị 0) M = ab + c M Các anh chị phải trình bày lại Bảng 4 ứng với mã số sinh viên của chính mình trong bài báo cáo. Ví dụ: Mã số sinh viên 402002893 (X=8, Y=9, Z=3) 2 × 8 + 9 + 2 × 3 + 32 N N= = 12,6 5 M = 12 + 6 = 18 M I. Mô tả vấn đề Bãi đậu xe được mô tả như hình vẽ sau: PS1 PS2 D2 D1 FULL • Bãi đậu xe có hai cửa vào D1 và ra D2 được đóng mở độc lập nhau, tại mỗi cửa có một cảm biến phát hiện có xe đến gần PS1 và PS2 (chẳng hạn cảm biến quang,...). • Sức chứa của bãi đậu xe là hữu hạn (lấy ví dụ là M chỗ), giả thiết là các xe có cùng kích thước chuẩn nào đó (ví dụ, cùng là xe con 4 chỗ). • Tại cửa vào có một đèn tín hiệu báo hết chỗ FULL, đèn này được bật lên khi bãi đậu xe đã hết chỗ đỗ xe. Nút nhấn Reset cho phép xác định bãi xe đang trống. Khi có xe đến gần cửa vào (do cảm biến PS1 báo về) thì cửa vào D1 sẽ được mở ra trong một khoảng thời gian nào đó (chẳng hạn M+5 giây) để cho xe đi vào bãi, trừ khi tín hiệu FULL đang bật (cửa sẽ không mở khi có xe đến gần trong trường hợp này). Khi có xe đến gần cửa ra D2 (do cảm biến PS2 báo về) thì cửa ra D2 sẽ được mở ra trong một khoảng thời gian nào đó (chẳng hạn M+5 giây) để cho xe đi khỏi bãi. Một bộ đếm được dùng để đếm số xe hiện có trong bãi (sẽ được tăng lên một đơn vị khi có một xe đi vào và được giảm một đơn vị khi có một xe đi ra), và sẽ bật tín hiệu FULL báo hết chỗ khi số xe trong bãi đạt giới hạn sức chứa của bãi. Phần làm thêm (không bắt buộc): Đối với các cửa D1 và D2, khi được nâng hay hạ đều được kiểm tra bằng các công tắc hành trình (một công tắc hành trình báo cửa đã hạ tối đa, và một công tắc hành trình báo cửa đã nâng lên tối đa). Phần 1: PLC Trang 29
  5. Tài liệu Hướng dẫn TN Kỹ Thuật Điện 1 II. Nội dung thí nghiệm 1. Xác định số tín hiệu vào và ra cần liên kết với PLC. 2. Lập trình trên PC để dùng PLC thực hiện chức năng điều khiển. a. Vẽ sơ đồ đấu dây dùng PLC. b. Vẽ sơ đồ điều khiển dạng LAD. 3. Nạp chương trình điều khiển vào PLC và kiểm tra hoạt động của PLC. Phần 1: PLC Trang 30

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản