HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG GIÓ

Chia sẻ: Phạm Viết Hiếu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
699
lượt xem
262
download

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG GIÓ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bước 1. - Tùy vào địa điểm xây dựng, chúng ta tra tiêu chuẩn TCVN2737-1995 để có được áp lực gió tiêu chuẩn qo (daN/m2) (Ví dụ: Ở Đà Nẵng qo = 95daN/m2). Bước 2. - Dựa vào TCVN2737-1995 để xác định Hệ số kể đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao (k) tại các vị trí như sau: + Cao trình h1 = 10 (m) k1 + Cao trình h2 = H (m) (tương ứng với cánh dưới dàn vì kèo) k2 + Cao trình h3 = Cao trình đỉnh mái (m) (tương ứng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG GIÓ

  1. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG GIÓ HƯỚNG DẪN TÍNH TẢI TRỌNG GIÓ Bước 1. - Tùy vào địa điểm xây dựng, chúng ta tra tiêu chuẩn TCVN2737-1995 để có được áp lực gió tiêu chuẩn qo (daN/m2) (Ví dụ: Ở Đà Nẵng qo = 95daN/m2). Bước 2. - Dựa vào TCVN2737-1995 để xác định Hệ số kể đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao (k) tại các vị trí như sau: + Cao trình h1 = 10 (m) k1 + Cao trình h2 = H (m) (tương ứng với cánh dưới dàn vì kèo) k2 + Cao trình h3 = Cao trình đỉnh mái (m) (tương ứng với vị trí cao nhất vì kèo) k3 - Hệ số khí động c cũng xác định theo tiêu chuẩn TCVN2737-1995 và có thể tham khảo giá trị tương ứng như sau: -0,8 -0,6 +0,7 -0,6 -0,55 -0,6 H +0,8 -0,6 ±0,00 H3 L A B Bước 3. Sơ đồ tải trọng gió thực tế (hình a) và sơ đồ tính của tải trọng gió (hình b) như sau: -0,8 -0,6 q3 q'3 +0,7 -0,6 -0,55 -0,6 W W' q2 q'2 =H-10(m) +10.00 +10.00 H 3 +H +0,8 -0,6 H q1 q'1 q q' 10m ±0,00 ±0,00 H3 H3 L A B Hình a. Sơ đồ tải trọng gió Hình b. Sơ đồ tính Bước 4. KHOA XÂY DỰNG – DTU Trang: 1
  2. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG GIÓ Tính giá trị áp lực gió tác dụng lên cột ở khung thực tế. - q1 và q’1 là tải trọng gió phân bố đều từ coste 0,00 tới cao trình 10m. q1 = γQ.qo.k1.c1.B = 1,2.qo.k1.c1.6 (daN/m) q’1 = γQ.qo.k1.c’1.B = 1,2.qo.k1.c’1.6 (daN/m) - q2 và q’2 là giá trị tải trọng gió tại cao trình đỉnh cột tương đương với đáy của dàn vì kèo (Cao trình ngang với thanh cánh dưới dàn vì kèo) q2 = γQ.qo.k2.c2.B = 1,2.qo.k2.c2.6 (daN/m) q’2 = γQ.qo.k2.c’2.B = 1,2.qo.k2.c’2.6 (daN/m) Bước 5. Khi chuyển từ sơ đồ tải trọng gió sang sơ đồ tính ta có hai quan điểm như sau: - Xem tải trọng gió tác dụng từ cao trình thanh cánh dưới đến cao trình ±0,00 (trên sơ đồ a) là phân bố đều thành q (trên sơ đồ b), nguyên tắc để xác định q: là chúng ta xem tác dụng của q1 q2 (trên sơ đồ a) gây ra một moment M tại chân cột đúng bằng tác dụng của q (trên sơ đồ b). Tính toán q và q’ như sau: (q1 + q 2 ) H + 2 H 3 + 10m) (q1 × 10 × (5 + H 3 )) + ( × ( H − 10m)) × ( M 2 2 q=2 =2 (H + H 3 ) 2 (H + H 3 ) 2 (q '1 + q' 2 ) H + 2 H 3 + 10m) (q'1 ×10 × (5 + H 3 )) + ( × ( H − 10m)) × ( M 2 2 q' = 2 =2 (H + H 3 ) 2 (H + H 3 ) 2 - Xem tải trọng gió tác dụng từ cao trình thanh cánh dưới đến cao trình đỉnh nhà (trên sơ đồ a) quy thành lực tập trung W và W’ đặt tại đỉnh cột (trên sơ đồ b) W = γ Q .qo .ktb .B.∑ ci .hi W ' = γ Q .qo .ktb .B.∑ c'i .hi KHOA XÂY DỰNG – DTU Trang: 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản