Hướng dẫn xây dựng mạng chủ đề

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
386
lượt xem
33
download

Hướng dẫn xây dựng mạng chủ đề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp GV hiểu được thế nào là XD kế hoạch GD. GV rút ra được những hạn chế khi XD kế hoạch GD. Nắm được cách đặt tên chủ đề, chọn tên đề tài phù hợp với địa phương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn xây dựng mạng chủ đề

 1. Mục tiêu  Giúp GV hiểu được thế nào là XD kế hoạch GD.  GV rút ra được những hạn chế khi XD kế hoạch GD.  Nắm được cách đặt tên chủ đề, chọn tên đề tài phù hợp với địa phương.
 2. Nội dung 1/ Thế nào là XD kế hoạch GD? 2/ Những điểm mạnh cũng như điểm yếu trong quá trình XD kế hoạch GD? 3/ Nguyên nhân? 4/ Thực hành xây dựng kế hoạch GD, chọn chủ đề phù hợp với địa phương
 3. Thế nào là Xây dựng kế hoạch giáo dục? Lập mạng chủ đề Gồm 2 việc: Lập kế hoạch GD ngày
 4. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhằm: Phát triển các lĩnh vực ở trẻ Lưu ý: Trẻ học theo nghĩa rộng-học làm người thông qua:  Chơi  Các tình huống trong cuộc sống thực của trẻ  Các hoạt động khám phá  Các ND trong CĐSH và HĐ chuyển tiếp  Giờ dạy và học (với ND cụ thể)
 5. Đổi mới GDMN và cách tiếp cận tích hợp Chương trình cải cách  Nội dung phân chia theo môn học  Chú trọng tới học cái gì?  Lấy cô làm trung tâm/ dạy truyền đạt  Ít chú ý phát triển tính tích cực, độc lập và sáng tạo của trẻ.
 6. Đổi mới GDMN để làm gì? 1. Để phát triển trẻ toàn diện 2. Chú trọng phát huy tính tích cực, độc lập và sáng tạo của trẻ
 7. Xây dựng chương trình GDMN thông qua hình thức mạng Căn cứ theo mục tiêu phát triển của trẻ vào cuối độ tuổi để xây dựng:  Mạng Nội dung: GD trẻ cái gì? / Trẻ học cái gì?  Mạng Hoạt động: GD trẻ bằng cách nào / Trẻ học bằng cách nào? – Thông qua các hoạt động nào? (Quan trọng)
 8.  Nhữngđiểm mạnh cũng như điểm yếu trong quá trình xây dựng kế hoạch giáo dục
 9. Ưu điểm  GV đã nắm được những yêu cầu cơ bản trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục  Biết XD mạng nội dung và mạng họat động khá phù hợp với chủ đề  Có khả năng sáng tạo các trò chơi trong quá trình dạy học
 10. Tồn tại 1/ Hoạt động rời rạc theo từng môn học, thiếu toàn diện trong mỗi chủ đề. 2/ GV còn lúng túng trong việc liên kết các hoạt động của trẻ trong kế hoạch giáo dục. 3/ GV viết nguyên văn từ SGK các mạng ND và mạng HĐ cũng như gợi ý kế hoạch tuần…. 4/ Lựa chọn tên họat động chưa phù hợp với địa phương.
 11. Nguyên nhân 1/ Nhận thức của GV mới chỉ dừng lại ở mức độ đổi mới về hình thức tổ chức chưa nâng được là phải Tích hợp nội dung và phương pháp giáo dục thông qua các hoạt động. →Chính vì vậy trong kế hoạch GD, các HĐ vẫn được xây dựng theo “môn học” và kết hợp chúng lại theo “phép cộng” 2/ Tách riêng mạng ND và mạng HĐ trong việc XD mạng chủ đề, vô hình chung đã tách rời các thành tố trong quá trình HĐ (mục đích, ND, PP, HTTC và kết quả HĐ)
 12. Những lỗi thường gặp  Nội dung nặng về kiến thức và thiếu thực tế hoặc tách rời nhau.  Các hoạt động theo môn học và không gắn với mạng nội dung.  Các hoạt động được kết hợp bằng cách “cộng” (theo môn học) trong việc khám phá chủ đề nên thường bị máy móc, không tự nhiên, đồng thời bỏ qua rất nhiều cơ hội giáo dục các mặt khác trong từng hoạt động.
 13. C A Ù C   A Ï   EÁ   O A Ï H   O N G   LO I K H C TR C H Ö Ô N G   Ì H   D   EÛ  Theo hôøigi TR N G TR ( t   an)  K eá  ch  hoaï naêm  K eá  ach haùng/ hoï t chuû  ( haø reû  ñeà N t K H G D neân heo  t caùc  chuû ñeà  nhoû/uaàn/haùng) t t  K eá  ch uaàn/ eá  ch  hoaï t K hoaï ngaøy
 14. Có 3 cách xây dựng mạng chủ đề 1/ Thiết kế mạng nội dung và mạng hoạt động. 2/ Mạng nội dung kèm chi tiết mạng hoạt động. 3/ Liệt kê mạng nội dung và mạng hoạt động
 15. MẠNG NỘI DUNG THEO CHỦ ĐỀ Chuû Chuû ñeàA ñeàB Nội dung 1 CHỦ ĐỀ CHỦ ĐỀ NHỎ 3 NHỎ 1 Nội dung 2 CHỦ ĐỀ LỚN Nội dung 3 CHỦ ĐĐỀ CH Ủ Ề CHỦ ĐỀ NH Ỏ NHỎ 34 NHỎ 2
 16. Mạng ND chủ đề có thể thành lập mạng chi tiết thêm cùng với mạng HĐ HĐ 2 HĐ 3 HĐ 1 Tham quan khám phá ĐC Trò chuyện ND trong các góc ích lợi của các Khám phá Đồ chơi HÑ lọai sách đặc điểm sách SS, phân loại Sách, truyện sách Lớp Chồi 2 của bé Làm các ký hiệu phân lọai sách Trò chuyện tìm hiểu về tên gọi, ích lợi Sửa chữa lại các cuốn cách sử dụng giữ sách bị rách, quăn gìn qua các ND Đồ dùng trong lớp mép,… CĐSH
 17. Trường MN Bông Sen của bé  Các bạn Tên trường, địa chỉ Ai trong trường MN Các lớp Các cô chú: nấu bếp, bảo Trường MN Bông vệ, Y sĩ, Sen của bé Hiệu trưởng Nhà bếp Sân chơi Đồ chơi Cây cảnh Bảng báo
 18. L ưu ý 1. Có thể lập mạng theo chủ đề lớn từ đó chuyển sang hoạt động ngày. 2. Trong năm học 2008-2009: Khi xây dựng mạng chủ đề GV không ghi theo môn học mà ghi theo lĩnh vực phát triển VD: PT nhận thức PT thẩm mỹ TÔI LÀ AI? PT thể chất PT TC-XH PT ngôn ngữ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản