intTypePromotion=1

Hướng doanh nghiệp với hoạt động mở rộng thị trường Quốc tế - 8

Chia sẻ: Tt Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
6
download

Hướng doanh nghiệp với hoạt động mở rộng thị trường Quốc tế - 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để khuyến khích xuất khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty nhà nước nha nước cần có những giải pháp như : - Hoàn thiện hệ thống thuế xuất nhập khẩu Đề nghị bộ tài chính có các biện pháp tiếp tục cải thiện hệ thống thuế để khắc phục kịp thời những vướng mắc trong thực hiện thuế giá trị gia tăng, định hệ thống thuế, tạo điều kiện ổn định về môi trường pháp lý, đơn giản hoá thủ tục hành chính Kết luận Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng doanh nghiệp với hoạt động mở rộng thị trường Quốc tế - 8

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Để khuyến khích xuất khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty nh à nước nha nước cần có những giải pháp như : - Hoàn thiện hệ thống thuế xuất nhập khẩu Đề nghị bộ tài chính có các biện pháp tiếp tục cải thiện hệ thống thuế để khắc phục kịp thời những vướng mắc trong thực hiện thuế giá trị gia tăng, định h ệ thống thuế, tạo điều kiện ổn định về môi trường pháp lý, đơn giản hoá thủ tục hành chính Kết luận Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang trong quá trình hội nhập, toàn cầu hoá đang diễn ra m ạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, các doanh nghiệp phải có hướng đi đúng đắn tu ỳ thuộc vào từng thời kỳ và đặc điểm của từng quốc gia. Mở rộng thị trường xuất khẩu đối với công ty là hư ớng đi phù h ợp với yêu cầu của thời kỳ hiện nay. Hoạt động xuất khẩu nói chung và hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu nói riêng b ị ảnh hưởng mạnh mẽ của xu hướng này. Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động hoạt động xuất khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty những kết quả đã đ ạt được và những tồn tại bài viết đ ã đưa ra đưa ra một số giải pháp nhằm duy trì và đ ẩy mạnh hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của Công Ty Que Hàn Điện Việt- Đức trong thời gian tới. Đây là một số giải pháp mang tính chất gợi mở tới công ty, b ài viết hy vọng rằng nó sẽ đóng góp một số ý kiến cho quá trình m ở rộng thị trường xuất khẩu của công ty trong thời gian tới. Trong thời gian thực tập tại công ty Que Hàn Điện Việt Đức em nhận thức được nhiều vấn đề về kinh nghiệm quản lý, về thực tiễn hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường hiện nay nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng. Điều đó đã giúp em gắn kết giữa cơ sở lý luận và th ực tiễn để nhận thức một vấn đề toàn diện hơn.
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Đàm Quang Vinh và các anh chị , chú bác cán bộ công ty đ ã giúp đỡ cho việc ho àn thành bài viết n ày Tài liệu tham khảo 1. Báo cáo tình hình sản xuất tiêu thụ của công ty 2.Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Que Hàn Điện Việt- Đức 3.Giáo trình Kinh Doanh Quốc tế - Khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế 4.Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương- Trường Đại Học Ngoại Thương. 5. Giáo trình Marketing Quốc tế - khoa Kinh Tế và Kinh Doanh Quốc Tê
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2