Hưởng trợ cấp tù, đày.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
1
download

Hưởng trợ cấp tù, đày.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hưởng trợ cấp tù, đày.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hưởng trợ cấp tù, đày.

  1. Hưởng trợ cấp tù, đày. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố. Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nhận bản khai Đối tượng nhận bản khai tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc Phòng Lao động- Thương binh
  2. Tên bước Mô tả bước và Xã hội huyện, thị xã, thành phố; Đối tượng ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu trong bàn khai cá nhân đính kèm 01 trong các giấy tờ theo quy 2. Chuẩn bị hồ sơ định và đem nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ các giấy Xác nhận bản khai tờ theo quy định để xác nhận vào bản khai của từng 3. của Ủy ban nhân người, lập danh sách kèm hồ sơ những người đủ điều dân cấp xã kiện về Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố. Tiếp nhận, chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ lên Sở Lao 4. hồ sơ, kiểm tra, lập danh sách kèm hồ sơ chuyển lên động - Thương binh Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. và Xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, thẩm Thẩm định, quyết tra hồ sơ, ra quyết định trợ cấp một lần và chuyển về 5. định thủ tục hành Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị chính xã, thành phố.
  3. Tên bước Mô tả bước Đối tượng nhận nhận Quyết định và số tiền trợ cấp 6. Trả kết quả một lần tại Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội nơi cư trú. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Bản khai cá nhân (theo mẫu). - Bản sao 01 trong các giấy tờ như: lý lịch cán bộ; lý lịch đảng viên; hồ sơ 2. hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù. Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Bản khai cá nhân (mẫu số 8-TĐ1) Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBX... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân và Giấy báo lĩnh 1. tiền

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản