Huy động nguồn nhân lực

Chia sẻ: Trang Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
128
lượt xem
47
download

Huy động nguồn nhân lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khuyến khích niềm say mê của con người với cơng việc - tức là huy động con người, được xem là vấn đề đặc biệt quan trọng trong những năm gần đây và chắc chắn ngày càng trở nên quan trọng khi tiêu chuẩn giáo dục và mức sống tăng lên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huy động nguồn nhân lực

  1. Huy động nguồn nhân lực Yếu tố then chốt trong phát triển doanh nghiệp Khuyến khích niềm say mê của con người với cơng việc - tức là huy động con người, được xem là vấn đề đặc biệt quan trọng trong những năm gần đây và chắc chắn ngày càng trở nên quan trọng khi tiêu chuẩn giáo dục và mức sống tăng lên. Bước sang thiên niên kỷ mới, đây là thời điểm cĩ những thay đổi lớn như sự tồn cầu hố về kinh tế, sự phát triển cơng nghệ thơng tin, phát triển khoa học kỹ thuật, tự do trao đổi thương mại và những thay đổi về văn hố, chính trị, xã hội. Tất cả đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy và các lĩnh vực liên quan đến huy động con người. Giữa những thay đổi về cơ cấu trong các ngành, các doanh nghiệp cũng thay đổi trong việc tìm ra hướng đi vì sự tồn tại của chính mình. Ðể thích ứng được với những thay đổi, các cơng ty tập trung vào các hoạt động : • Nâng cao tinh thần quốc tế hĩa; • Phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới; • Tập trung vào nghiên cứu và phát triển; • Chú trọng tới các hoạt động tiếp thị và bán hàng; • Yêu cầu các nhân viên trong cơng ty phải cĩ khả năng thích ứng với sự thay đổi. Huy động con người là một trong những yếu tố quan trọng nhất để đạt được mục tiêu cơng việc. Khi một người được gắn vào một nhiệm vụ nào đĩ, và nếu được khuyến khích đầy đủ, họ cĩ thể vượt qua bất cứ khĩ khăn nào. Về vấn đề này, ơng Miyai, chủ tịch Trung tâm Năng suất Nhật Bản vì Sự phát triển kinh tế xã hội đã phát biểu như sau: "Theo phân tích và kinh nghiệm của chúng tơi, trong mọi nỗ lực nâng cao năng suất, phát triển kinh tế - xã hội thì yếu tố con người là quan trọng nhất. Một số người cho rằng"vốn" là yếu tố quan trọng nhất trong phát triển cơng nghiệp, một số người khác lại cho rằng "cơng nghệ" là yếu tố chủ đạo đối với năng suất. Ðúng, yếu tố này rất quan trọng, nhưng vốn cĩ thể bị sử dụng sai nếu con người lạm dụng nĩ, và tiêu chuẩn cơng nghệ cao khĩ cĩ thể duy trì nếu khơng phát triển nguồn nhân lực và nâng cấp thường xuyên nhờ nỗ lực của con người. Ðiểm này đặc biệt quan trọng trong thời kỳ phát triển nhanh về cơng nghệ".
  2. Giáo sư Kondo, người đã nghiên cứu về vấn đề huy động con người trong nhiều năm, đã đưa ra nhận xét sau: "Cơ sở của việc huy động con người là thừa nhận và sử dụng nhân tố con người trong cơng việc, đặc biệt là tính sáng tạo và tính xã hội. Ðiều này chắc chắn sẽ khơng bao giờ thay đổi trong suốt quá trình tồn tại của lồi người trên trái đất này, khơng cĩ sự phân biệt về màu da hay chủng tộc. Tuy nhiên, những ưu tiên mà việc huy động con người hướng vào sẽ thay đổi cùng với những thay đổi nhanh chĩng của thế giới". Huy động nguồn nhân l ực trong cơng việc Như trên đã đề cập, huy động nguồn nhân lực là yếu tố rất quan trọng. Ðĩ là việc ta đưa tính nhân bản (đặc biệt là tính sáng tạo và tính xã hội) vào cơng việc; nghĩa là bằng cách nào đĩ, khích lệ tinh thần làm việc hăng say hơn, hiệu quả hơn, phát huy hết khả năng của từng người để làm việc cĩ năng suất nhằm đáp ứng mục tiêu chung của tổ chức. Dưới đây là các điểm quan trọng để huy động nguồn nhân lực trong cơng việc. 1. Nêu rõ mục đích, ý nghĩa của cơng việc: Một trong những điều kiện hàng đầu của sự thành cơng là mọi người liên quan cần phải cĩ những mục đích thực sự để làm việc. Mục đích đĩ phải được giải thích rõ ràng và tất cả mọi người đều hiểu và nhận thức được tầm quan trọng phải đạt được những mục đích đĩ. 2. Nâng cao ý thức trách nhiệm với cơng việc: Khơng thể tạo ra sự nhận thức sâu sắc về trách nhiệm đối với cơng việc nếu coi người lao động như một dạng thay thế cho máy mĩc và khơng giải thích rõ mục đích của cơng việc. Mặc dù cĩ sự tự động hố quá trình thì vẫn khơng thể thiếu được con người vận hành máy mĩc, thiết bị. Với luận điểm này, việc giáo dục và đào tạo con người trở nên rất quan trọng. Nhưng trên tất cả, điều quan trọng nhất là phải thơng báo rõ mục đích thực sự của cơng việc, từ đĩ con người cĩ trách nhiệm trong cơng việc và cĩ thể nghĩ ra những cách tốt nhất để thực hiện cơng việc đĩ. 3. Phát huy tính sáng tạo: Khi mọi người cảm thấy cĩ trách nhiệm cao, họ sẽ chú ý tới tầm quan trọng của vấn đề và suy nghĩ về nĩ một cách sâu sắc, từ đĩ sẽ nảy sinh những ý tưởng sáng tạo. Những ý tưởng xuất sắc phần lớn được tạo ra khi ta suy nghĩ đến vấn đề một cách kỹ lưỡng và đạt tới một tư duy sâu và độc lập. Khi đĩ, người lãnh đạo cần trở thành người bảo trợ và khuyến khích các ý tưởng đĩ phát triển.
  3. 4. Khuyến khích và động viên: Lãnh đạo cần nên đề cao những nỗ lực và động viên tinh thần kịp thời. Ðiều quan trọng khơng phải tập trung hồn tồn vào việc kết quả cĩ đáp ứng được mục tiêu hay khơng mà cần tìm ra lý do tại sao và bằng cách nào đã tạo ra được sự thay đổi. Ðiều đĩ cho chúng ta thấy được con người đã cĩ những nỗ lực như thế nào đối với quá trình và họ đã phát huy tính sáng tạo như thế nào. 5. Phát huy làm việc theo tổ đội: Cơng việc tổ đội khơng chỉ tạo ra ý thức trách nhiệm đối với cơng việc mà cịn tạo ra ý thức quan tâm đến cơng việc của người khác trong đĩ cĩ liên quan đến cơng việc của mình. Kinh nghiệm cho thấy, các ý tưởng xuất sắc thường được hình thành từ sự tổng hợp trí lực của các thành viên trong nhĩm. Người quản lý cần khuyến khích những cạnh tranh lành mạnh nhằm kích thích sự mong muốn cải tiến và tinh thần học hỏi của mọi người. 6. Phát huy vai trị lãnh đạo và nâng cao tinh thần tham gia của mọi người: Trong vấn đề này, vai trị lãnh đạo là định hướng, thuyết phục cấp dưới thấu hiểu mục tiêu và khuyến khích sự tham gia của mọi người. Mặc dù, việc thu hút và thuyết phục nhiều người là cơng việc tốn nhiều thời gian nhưng nếu sự tham gia làm tăng được khả năng của tất cả các thành viên trong nhĩm thì thời gian để đạt tới mục tiêu sẽ giảm đi và kết quả đạt được sẽ là những lợi ích to lớn từ chính sự ủng hộ và tham gia của mọi người.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản