intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

I_Module88

Chia sẻ: Timgikhongbiet Timgikhongbiet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

157
lượt xem
75
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'i_module88', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: I_Module88

 1. 70-290 Tài liệu dành cho học viên MODULE 8: TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH NHÓM Bài tập 1 Tạo và liên kết đối tượng nhóm Tạo Group policy object, sau đó ta mới liên kết đến OU liên hệ Chọn Add/Remove Snap-in Chọn Group Policy Object Editor VSIC Education Corporation Trang 97
 2. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Click vào nút Browse Click phải vào khoảng trắng chọn New trong trình đơn xổ ra VSIC Education Corporation Trang 98
 3. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Nhập tên của group policy object Click vào Finish VSIC Education Corporation Trang 99
 4. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Vào phần User Configuration để cấu hình Chọn khoá và dấu mọi mục trên màn hình nền VSIC Education Corporation Trang 100
 5. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Vào properties của OU Acapulco để liên kết group policy object vừa tạo ra với OU đó VSIC Education Corporation Trang 101
 6. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Để liên kết ta chọn nút Add thay vì nút New VSIC Education Corporation Trang 102
 7. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Vào thẻ All, chọn Acapulco Standard Desktop ÆNext Vào properties để enable tính năng enforce (no override) Click vào OK VSIC Education Corporation Trang 103
 8. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Tạo một group policy object mới Trong thẻ All, click phải va khoảng trắng Ænew Ænhập tên của group policy object Tương tự, tạo mới group policy object Acapulco Scripts VSIC Education Corporation Trang 104
 9. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Tạo mới group policy object Acapulco Proxy Settings Cấu hình cho group policy Acapulco Folder Redirection VSIC Education Corporation Trang 105
 10. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Click phải My Documents Æproperties Chọn thẻ Settings VSIC Education Corporation Trang 106
 11. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Click OK Cấu hình group policy object Acapulco Scripts VSIC Education Corporation Trang 107
 12. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn Scripts Ælogon Æproperties Click Add Ætìm đường dẫn tới tệp tin logon Cấu hình cho group policy object Acapulco Proxy Settings VSIC Education Corporation Trang 108
 13. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Enable các settings được chọn Bây giờ ta liên kết GPO Acapulco Folder Redirection đến OU Users VSIC Education Corporation Trang 109
 14. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn nút Add để liên kết thẻ all ÆAcapulco Folder Redirection Ænút OK VSIC Education Corporation Trang 110
 15. 70-290 Tài liệu dành cho học viên không áp dụng chính sách này cho nhóm DL Temp Employees Æpropertieses Cho nhóm DL Temp Employees Ædeny Apply Group Policy VSIC Education Corporation Trang 111
 16. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Liên kết GPO Acapulco Scripts tới OU Users Nút Add Æthẻ All Æchọn Acapulco Scripts Ænút OK VSIC Education Corporation Trang 112
 17. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Liên kết GPO Acapulco Proxy Settings tới OU Desktops VSIC Education Corporation Trang 113
 18. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Click nút Add Æchọn thẻ All Æchọn Acapulco Proxy Settings Æ nút OK VSIC Education Corporation Trang 114
 19. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Vào properties Æđể dấu chọn No Override Ænút OK Bài tập 2 Lọc lại việc thực hiện GPO Vào properties của OU, chọn GPO liên hệ để lọc lại nhóm nào không áp dụng GPO VSIC Education Corporation Trang 115
 20. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn GPO Acapulco Folder Redirection Vào properties của GPO Acapulco Folder Redirection VSIC Education Corporation Trang 116
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2