If I do … and If I did… & If I knew… I wish I new

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
121
lượt xem
79
download

If I do … and If I did… & If I knew… I wish I new

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

If I do … and If I did… & If I knew… I wish I new Unit 37. If I do … and If I did… A So sánh các ví dụ sau: (1) Sue has lost her watch. She thinks it may be at Ann’s house. Sue đã làm mất chiếc đồng hồ của cô ấy. Cô ấy nghĩ nó có thể ở nhà Ann. SUE: I think I left my watch at your house. Have you seen it? Tôi nghĩ là tôi đã để cái đồng hồ của tôi ở nhà bạn. Bạn có nhìn thấy nó không? ANN:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: If I do … and If I did… & If I knew… I wish I new

Đồng bộ tài khoản