If I had known… I wish I had known & Would. I wish … would

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
130
lượt xem
95
download

If I had known… I wish I had known & Would. I wish … would

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

If I had known… I wish I had known & Would. I wish … would Unit 39. If I had known… I wish I had known A Hãy nghiên cứu ví dụ sau: Last month Gary was in hospital for an operation. Liz didn’t know this, so she didn’t go to visit him. They met a few days ago. Liz said: Tháng trước Gary đã nằm ở bệnh viện để phẫu thuật. Liz đã không biết chuyện này, vì vậy cô ấy không đi thăm anh ấy được. Cách đây vài ngày họ gặp nhau. Liz nói: If I had known...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: If I had known… I wish I had known & Would. I wish … would

Đồng bộ tài khoản