Indefinite and demonstrative pronouns

Chia sẻ: Tuyen Thon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
199
lượt xem
90
download

Indefinite and demonstrative pronouns

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại từ bất định (indefinite pronouns) gồm có nhiều nhóm: Nhóm kết hợp với some để cho something, someone, somebody. Nhóm kết hợp với any để cho anything, anyone, anybody. Nhóm kết hợp với every để cho everything, everyone, everybody. Nhóm kết hợp với no để cho nothing, no one, nobody. Nhóm độc lập gồm các từ all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither. Cũng như tính từ nghi vấn, một số trong các đại từ trên đây cũng có thể được dùng như tính từ. Khi ấy người ta gọi chúng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Indefinite and demonstrative pronouns

Đồng bộ tài khoản