Instruction Set Nomenclature

Chia sẻ: Hoang Van Te | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
51
lượt xem
3
download

Instruction Set Nomenclature

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rd: Rr: R: K: k: b: s: X,Y,Z: Destination (and source) register in the Register File Source register in the Register File Result after instruction is executed Constant data Constant address Bit in the Register File or I/O Register (3-bit) Bit in the Status Register (3-bit) Indirect Address Register (X=R27:R26, Y=R29:R28 and Z=R31:R30) A: q: I/O location address Displacement for direct addressing (6-bit)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Instruction Set Nomenclature

Đồng bộ tài khoản