Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Introduction to HRM

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

199
lượt xem
52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ tài liệu về quản trị nhân sự - Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Introduction to HRM

  1. Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Giảng viên: Ngô Quý Nhâm Giả viên: Khoa Quản trị Kinh doanh Quả trị Nội dung của chương: Bản chất của họat động Quản trị nguồn chấ Quả trị nguồ nhân lực Bộ phân Quản trị nguồn nhân lực Quả trị nguồ Các chức năng của Quản trị nguồn nhân chứ Quả trị nguồ lực Các vai trò của QTNNL Những thách thức đối với quản trị nguồn Nhữ thá thứ quả trị nguồ nhân lực # Bản chất của họat động Quản chấ Quả trị nguồn nhân lực trị nguồ KHÁI NIỆM VỀ QTNNL KHÁ NIỆ VỀ # Quản trị nhân lực là tất cả các hoạt động, chính sách và các Quả trị hoạ ng, chí quyết định quản trị liên quan và có ảnh hưởng đến mối quan hệ quyế quả trị hưở giữa doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên của nó. QTNNL giữ nghiệ đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lư-ợc và gắn với chiến lược hoạt phả nhì chiế lư- chiế lượ hoạ động của công ty.ty. # QTNNL bao gồm các hoạt động được thiết kế để cung cấp và hoạ đượ thiế điều phối các nguồn lực con người của một tổ chức. điề phố nguồ ngườ chứ (Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright (2003): Human Resource Management: Noe, Gerhart, (2003): Gaining A Competitive Advantage, 4th, Ed. McGraw-Hill Irwin. McGraw- Sự khác nhau giữa Quản trị nguồn nhân lực và Quản trị khá giữ Quả trị nguồ Quả trị nhân sự??? 1
  2. Bản chất của họat động Quản trị chấ Quả trị nguồn nhân lực nguồ MỤC TIÊU CỦA QTNNL: CỦ Giúp cho tổ chức đạt được các mục tiêu Giú chứ đượ Sử dụng các kỹ năng và khả năng của lực khả lượng lao động một cách có hiệu quả lượ hiệ quả Cung cấp cho tổ chức những ngưới lao động chứ nhữ ngướ được đào tạo tốt và có động cơ mạnh mẽ đượ Gia tăng sự thỏa mãn của nhân viên đối với thỏ công việc và nhu cầu tự khẳng định việ khẳ Đảm bảo việc tuân thủ luật pháp và đạo đức về việ thủ luậ phá sử dụng lao động Bản chất của họat động Quản trị chấ Quả trị nguồn nhân lực nguồ Ai chịu trách nhiệm đối với các hoạt chị trá nhiệ hoạ động quản trị nguồn nhân lực? quả trị nguồ Giám đốc/trưởng phòng nhân sự? Giá c/trưở Các nhà quản trị trong tổ chức? nhà quả trị chứ Cả hai? hai? Phân định trách nhiệm đối với hoạt trá nhiệ hoạ động QTNNL Bộ phận nhân sự phậ Các nhà quản trị nhà quả trị - Phát triển những kỹ thuật Phá triể nhữ thuậ - Tư vấn cho bộ phận nhân sự phậ phỏng vấn hiệu quả và đúng phỏ hiệ quả về việc thông báo tuyển dụng việ tuyể luật định luậ - Đưa ra quyết định về việc có quyế việ - Huấn luyện các nhà quản trị Huấ luyệ nhà quả trị phỏng vấn chung cuộc hay phỏ cuộ trong việc thực hiện phỏng vấn việ thự hiệ phỏ không tuyển dụng tuyể - Tham gia vào chương trìnhtrì - Thực hiện phỏng vấn và thi Thự hiệ phỏ huấn luyện về kỹ thuật phỏng huấ luyệ thuậ phỏ tuyển tuyể vấn - Tuyển chọn 3 ứng viên tốt nhất Tuyể chọ nhấ - Thực hiện phỏng vấn chung Thự hiệ phỏ để các nhà quản trị phỏng vấn nhà quả trị phỏ cuộc và tuyển dụng ứng viên cuộ tuyể chung cuộc cuộ vào những vị trí công việc phù nhữ trí việ phù - Xác minh hợp - Thực hiện phỏng vấn chung Thự hiệ phỏ - Xác minh thông tin về ứng viên cuộc và tuyển dụng ứng viên cuộ tuyể - Cung cấp thông tin phản hồi phả vào những vị trí công việc nhất nhữ trí việ nhấ cho bộ phận nhân sựvề quyết phậ quyế định định tuyển dụng hoặc từ chối tuyể hoặ chố 2
  3. # Các hoạt động Quản trị nguồn hoạ Quả trị nguồ nhân lực MÔI TRƯỜNG Quan Đánh giá Đãi ngộ Hoạch Tuyển Đào hệ nhân nhân sự định NNL dụng tạo sự MÔI TRƯỜNG Ảnh hưởng C ác bên ngoài hoạt hoạ Cô a hó n g động Định biên u đo cầ àn • Hoạch định NNL àn chính chí •Tuyển mộ To •Lựa chọn c ủa Duy trì Đào tạo và phát triển Mục tiêu QTNNL • An toàn và sức khỏe •Giao tiếp của • ĐỊnh hướng •Huấn luyện nhân viên QTNNL •Quan hệ nhân sự •Phát triển nhân viên •Phát triển nghề nghiệp Tạo động lực tr ộng •Lý thuyết động viên và Ph hín ản t đ thiết kế công việc áp h ị c q u oạ •Đánh giá thành tích lu phủ h ật •Tiền lương và thưởng c Cá & •Phúc lợi Các vai trò của QTNNL Vai trò hành chính chí Các thủ tục hành chính như tính lương, bảo hiểm, thủ chí lương, hiể phúc lợi cho người lao động phú ngườ Vai trò hỗ trợ người lao động trợ ngườ Giúp nhân viên quản lý khủng hoảng Giú quả khủ hoả Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của nhân viên Giả thắ khiế Vai trò tác nghiệp nghiệ Xây dựng và triển khai các chương trình và chính triể trì chí sách nguồn nhân lực – tuyển dụng, đào tạo và các nguồ tuyể ng, hoạt động khác hoạ khá 3
  4. Các vai trò của QTNNL Vai trò chiến lược chiế lượ Tập trung và phát triển các chương trình nhằm phá triể trì nhằ nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hiệ quả hoạ chứ Tham gia vào hoạch định chiến lược hoạ chiế lượ Tham gia vào việc ra các quyết định liên quan việ quyế đến sáp nhập, mua lại, và cắt giảm quy mô tổ nhậ giả chức chứ Thiết kế lại tổ chức và các quy trình công việc Thiế chứ trì việ Tính toán và lưu trữ các kết quả tài chính của toá trữ quả chí hoạt động nhân sự hoạ Phân bổ thời gian cho các hoạt thờ hoạ động QTNNL Đãi ngộ Khác 14% 23% Tuân thủ Phúc lợi pháp luật 14% 4% Hệ thống thông tin nhân sự 6% Tuyển dụng Tính lương 12% 7% Hành chính Đào tạo tổng hợp 12% 8% 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2