It is said that …. He is said ..(be) supposed to & Have something done

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
558
lượt xem
141
download

It is said that …. He is said ..(be) supposed to & Have something done

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

It is said that …. He is said ..(be) supposed to & Have something done Unit 44. It is said that …. He is said ..(be) supposed to A Khảo sát ví dụ sau: Henry is very old. Nobody knows exactly how old he is, but: Ông Henry rất già. Không ai biết ông ấy bao nhiêu tuổi, nhưng: It is said that he is 108 years old. Hay He is said to be 108 years old. Cả hai câu này đều có nghĩa: “People said that he is 108 years old.” (Người ta nói rằng ông ấy 108 tuổi) Bạn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: It is said that …. He is said ..(be) supposed to & Have something done

Đồng bộ tài khoản