Kể chuyện - CÂY CỎ NƯỚC NAM

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
527
lượt xem
9
download

Kể chuyện - CÂY CỎ NƯỚC NAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ trong SGK, HS kể được một đoạn và toàn bộ câu chuyện với giọng kể tự nhiên; trân trong từng ngọn cỏ lá cây trên đất nước. Chúng thật đáng quý, hữu ích nếu chúng ta biết nhận ra giá trị của chúng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kể chuyện - CÂY CỎ NƯỚC NAM

  1. K chuy n: CÂY C NƯ C NAM I. M c tiêu, nhi m v : - D a vào l i k c a GV và tranh minh ho trong SGK, HS k ư cm t o n và toàn b câu chuy n v i gi ng k t nhiên; trân trong t ng ng n c lá cây trên t nư c. Chúng th t áng quý, h u ích n u chúng ta bi t nh n ra giá tr c a chúng. II. dùng d y h c: - Tranh, nh minh ho c to (n u có). III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4’) - 2 HS k l i câu chuy n em ã ch ng ki n ho c ã làm th hi n tình h u ngh gi a nhân dân ta v i nhân dân các
  2. nư c. - GV nh n xét. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: GV k chuy n. a) GV k l n 1. - GV k l n 1 không tranh. - HS l ng nghe. C n k v i gi ng ch m, tâm tình… b) GV k l n 2 k t h p ch tranh. Ho t ng 3: K chuy n. (20’) a) Hư ng d n HS tìm hi u yêu c u .
  3. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. D a vào các tranh ã quan sát k l i t ng o n câu chuy n. b) HS k chuy n. - GV l n lư t treo các tranh và g i GV k chuy n. - C l p theo dõi. Ho t ng 4: Tìm ý nghĩa câu chuy n. (3’) - GV t câu h i HS phát bi u. 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà k l i câu chuy n cho ngư i thân nghe. - Chu n b bài ti p.
  4. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản