KỂ CHUYỆN - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC (2)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
87
lượt xem
8
download

KỂ CHUYỆN - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC (2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kể chuyện - kể chuyện đã nghe, đã đọc (2)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỂ CHUYỆN - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC (2)

  1. K chuy n K CHUY N Ã NGHE , Ã C I. M c tiêu : - K b ng l i c a mình m t câu chuy n ã nghe , ã cv chơi c a tr em ho c nh ng con v t g n gũi v i tr em. - HI u ý nghĩa truy n , tính cách c a nhân v t trong m i câu chuy n b n k . - L i k chân th t , sinh ng , giàu hình nh và sáng t o. - Bi t nh n xét , ánh giá l i k c a b n theo các tiêu chí ã nêu. II. dùng d y h c : - bài vi t s n trên b ng l p. - HS chu n b nh ng câu chuy n có nhân v t là chơi hay nh ng con v t g n gũi v i tr em.
  2. III. Các ho t ng d y - h c : Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1. Ki m tra bài cũ : - G i 3 HS n i ti p nhau k truy n HS th c hi n yêu c u. Búp bê c a ai ? b ng l i c a búp bê. - G i 2 HS c ph n k t truy n v i tình hu ng : cô ch cũ g p búp bê trên tay cô ch m i. - Nh n xét HS k chuy n và cho i m T trư ng các t báo cáo vi c HS. chu n b bài c a các t viên. 2. Bài m i : L ng nghe. 2.1. Gi i thi u bài : - Ki m tra HS chu n b truy n có nhân v t là chơi ho c con v t g n gũi v i tr em. 1 HS c thành ti ng.
  3. - Gi i thi u : Tu i thơ chúng ta có L ng nghe. nh ng ngư i b n áng yêu : chơi , con v t quen thu c. Có r t nhi u câu chuy n vi t v nh ng ngư i b n y. Hôm nay , l p mình s + Chú lính chì dũng c m – An- bình ch n xem b n nào k câu chuy n v ec-xen. chúng hay nh t. + Võ sĩ b ng a – Tô Hoài. 2.2. Hư ng d n k chuy n : + Chú t Nung - Nguy n a. Tìm hi u bài : Kiên. - G i HS c yêu c u. + Truy n Chú lính chì dũng c m và chú t Nung có nhân v t là - Phân tích bài. Dùng ph n màu chơi c a tr em. Truy n Võ sĩ b g ch chân dư i nh ng t ng : chơi c a tr ng a có nhân v t là con v t g n gũi v i em, con v t g n gũi. tr em. - Yêu c u HS quan sát tranh minh +Truy n : D Mèn bênh v c k h a và c tên truy n. y u ! Chú mèo i hia ! Vua l n ! Chim sơn ca và bông cúc tr ng ! Con ng ng vàng ! Con th thông minh ! … 2 n 3 HS gi i gi i thi u m u. + Tôi mu n k cho các b n
  4. nghe câu chuy n v con th thông minh luôn giúp õ m i ngư i , tr ng + Em còn bi t nh ng truy n nào có tr b n gian ác. nhân v t là chơi c a tr em ho c là con v t g n gũi v i tr em? + Tôi xin k câu chuy n “ Chú mèo i hia “. Nhân v t chính là m t chú mèo i hia r t thông minh và trung - Em hãy gi i thi u câu chuy n thành v i ch . mình k cho các b n nghe. + Tôi xin k chuy n “ D Mèn phiêu lưu kí “ c a nhà văn Tô Hoài. 2 HS ng i cùng bàn k chuy n , trao i v i nhau v nhân v t , ý nghĩa truy n. b. K trong nhóm : - Yêu c u HS k chuy n và trao i v i b n v tính cách nhân v t , ý nghĩa truy n. GV i giúp các em g p khó khăn. G iý: 5 n 7 HS thi k . + K câu chuy n ngoài SGK s
  5. ư c c ng i m. + K câu chuy n ph i có u ,có k t HS nh n xét b n k theo các thúc , k t truy n theo l i m r ng. tiêu chí ã nêu. c. K trư c l p : - T ch c cho HS thi k . - Khuy n khích HS h i l i b n v tích cách nhân v t , ý nghĩa truy n. - G i HS nh n xét b n k . - Nh n xét và cho i m HS. 3. C ng c d n dò : - Nh n xét ti t h c. - D n HS v nhà k l i truy n ã nghe cho ngư i thân nghe. - Chu n b bài : K chuy n ư c ch ng ki n ho c tham gia.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản