Kể chuyện - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC (tiết 8 )

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
202
lượt xem
13
download

Kể chuyện - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC (tiết 8 )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+Kể được câu chuyện bằng lời của mình về những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông ,phi lí mà đã nghe , đã đọc + lời kể sinh động , hấp dẫn , phối hợp với cử chỉ , điệu bộ + Hiểu được ý nghĩa câu chuyện mà bạn kể + nhận xét , đánh giá câu chuyện , lời kể của bạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kể chuyện - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC (tiết 8 )

  1. K CHUY N K CHUY N Ã NGHE Ã C (ti t 8 ) I/ M c tiêu: +K ư c câu chuy n b ng l i c a mình v nh ng ư c mơ p ho c nh ng ư c mơ vi n vông ,phi lí mà ã nghe , ã c + l i k sinh ng , h p d n , ph i h p v i c ch , i u b + Hi u ư c ý nghĩa câu chuy n mà b n k + nh n xét , ánh giá câu chuy n , l i k c a b n II/ dùng d y h c + B ng l p vi t s n bài + HS sưu t m các truy n có n i dung bài +Tranh nh minh ho truy n L i ư c mơ dư i trăng III/ Các ho t ng d y h c HO T NG C A TH Y HO T NG C A TRÒ 1/ Ki m tra bài cũ +g i 4HS lên b ng ti p n i nhau +HS lên b ng th c hi n theoyêu k t ng o n theo truy n L i ư c
  2. mơ dư i trăng c u + G i 1HS k toàn truy n + G i 1HS nêu ý nghĩa c a truy n + Nh n xét và cho i m t ng HS + Ư c mơ p là ư c mơ v 2/ D y h c bài m i cu c s ng , conngư i , chinh ph c t nhiên . ngư i ư c ây a/ Gi i thi u bài không ch ư c mơ h nh phúc cho + H i: theo em th nào là ư c mơ riêng mình p? + Nh ng ư c mơ th hi n lòng tham , ích k , h p hòi , ch nghĩ + Nh ng ư c mơ như th nào b n b n thân mình coi là vi n vông phi lí ? + L ng nghe + Chúng ta luôn luôn có nh ng ư c mơ cho riêng mình .Nh ng câu chuy n các em ã c ho c ư c nghe k v nh ng ư c mơ cao p , ch p cánh cho con ngư i bay xa,vươn t i cu c s ng h nh phúc nhưng cũng có ư c mơ vi n vông , phi lí ch ng mang +2HS c thành ti ng l i k t qu gì . Ti t k chuy n + L ng nghe hôm nay các em s k cho nhau nghe nh ng câu chuy n v n i + HS g i thi u truy n c a mình
  3. dung ó b/ Hư ng d n k chuy n + 3HS n i ti p nhau c ph n g iý + Tìm hi u b ài + Nh ng câu chuy n k v ư c +G i HS c bài mơ có 2 lo i là ư c mơ p và +GV phân tích bài dùng ph n ư c mơ vi n vông , phi lí . màu g ch chân dư i các t : ư c Truy n k v ư c mơ ep như : nghe , ư c c , ư c mơ p, ôi giày ba ta màu xanh , Bông ư c mơvi n vông ,phi lí hoa cúc tr ng , Cô bé bán diêm . + Yêu c u HS g i thi u nh ng Truy n th hi n ư c mơ vi n truy n tên truy n mà mình ã sưu vông phi lí như : Ba i u ư c , t m có n i dung trên Vua Mi- át thích vàng , Ông l o Yêu c u HS c ph n g i ý ánh cá và con cá vàng + H i: nh ng câu chuy n k v + Khi k chuy n c n lưu ý n ư c mơ có nh ng loai nào ? l y tên câu chuy n, ý nghĩ c a VD truy n + 5 n 7 HS phát bi u theo ph n chu n b c a mình + Em h y k câu chuy n Cô bé bán diêm . Truy n k v ư c mơ + Khi k c n lưu ý n nh ng có 1 cu c s ng no , h nh phúc ph n nào ? c a 1 cô bé m côi m t i nghi p + câu chuy n em k có tên là gì ? + Em k chuy n lòng tham c a Em mu n k v ư c mơ như th vua Mi- át ã ki n ông rư c ho vào thân ó là câu chuy n Vua
  4. nào ? Mi- át thích vàng +Em k chuy n Hai cái bư u . Truy n k v lão hàng xóm tham lam v a mu n có nhi u c a c i , v a mu n m t i cái bư u trên m t ,… + K chuy n trong nhóm + 2HS ng i cùng bàn k chuy n + Yêu c u HS k chuy n theo c p i n i dung truy n , nh n xét b sung cho nhau + K trư c l p + + Nhi u HS tham gia k .Các + t ch c cho HS k chuy n HS#cùng theo dõi trao iv trư c l p , trao i, i tho i v các n i dung , yêu c u như các nhân v t , chi ti t ý nghĩa truy n ti t trư c theo các câu h i ã hư ng d n các ti t trư c + G i HS nh n xét v n i dung + Nh n xét theo các tiêu chí ã câu chuy n c a b n l i b n k nêu + nh n xét và cho i m t ng HS + cho i m HS k t t 3/ C ng c d n dò + Nh n xét ti t h c + D n HSv nhà k l i cho ngư i thân nghe nh ng câu chuy n ã nghe

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản