Kể chuyện - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ HỌC

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
159
lượt xem
6
download

Kể chuyện - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Biết kể bằng lời của mình một câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc đúng với chủ điểm Hòa bình. - Hiểu nội dung câu chuyện, biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kể chuyện - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ HỌC

  1. K chuy n: K CHUY N Ã NGHE, Ã H C I. M c tiêu, nhi m v : - Bi t k b ng l i c a mình m t câu chuy n ã nghe, ã h c nói v m i quan h gi a con ngư i v i thiên nhiên. - Hi u úng n i dung câu chuy n, bi t trao i v i các b n v ý nghĩa c a câu chuy n. II. dùng d y h c: - Các truy n g n v i ch i m Con ngư i v i thiên nhiên. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4’) 2. Bài m i:
  2. Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Hư ng d n HS k chuy n. (28’) a) Hư ng d n HS tìm hi u yêu c u c a . (8’) - Cho HS c yêu c u . - 1 HS - GV chép bài lên b ng. bài: K m t câu chuy n em ã ư c nghe hay ư c c nói v quan h c a con ngư i v i thiên nhiên. - Cho HS c ph n g i ý. - 1 HS - Cho HS nói lên tên câu chuy n c a mình. - M t s HS trình bày trư c l p tên câu chuy n. b) Hư ng d n HS th c hành k chuy n.
  3. - Cho HS k chuy n trong nhóm. - Các thành viên trong nhóm k chuy n và trao i v n i dung câu chuy n. - Cho HS thi k . (20’) - i di n các nhóm lên thi k và trình bày ý nghĩa c a câu chuy n. - GV nh n xét, khen nh ng HS k chuy n hay. - L p nh n xét. 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà k l i câu chuy n cho ngư i thân nghe. - Chu n b bài ti p.
  4. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản