Kể chuyện - KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
165
lượt xem
8
download

Kể chuyện - KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Biết kể lại một cảnh đẹp em đã tận mắt nhìn thấy cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở nơi khác. - Biết kể theo trình tự hợp lí, làm rõ được các sự kiện, bộc lộ được suy nghĩ, cảm xúc của mình. - Lời kể rành mạc, rõ ý. Bước đầu biết lựa chọn từ ngữ chính xác, có hình ảnh và cảm xúc để diễn tả nội dung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kể chuyện - KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

  1. K chuy n: K CHUY N Ư C CH NG KI N HO C THAM GIA I. M c tiêu, nhi m v : - Bi t k l i m t c nh p em ã t n m t nhìn th y c nh p a phương em ho c nơi khác. - Bi t k theo trình t h p lí, làm rõ ư c các s ki n, b c l ư c suy nghĩ, c m xúc c a mình. - L i k rành m c, rõ ý. Bư c u bi t l a ch n t ng chính xác, có hình nh và c m xúc di n t n i dung. II. dùng d y h c: - Tranh nh v m t s c nh p a phương. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh
  2. 1. Ki m tra: (4') 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: K chuy n. (28-29’) a) Hư ng d n HS tìm hi u yêu c u . - GV ghi bài lên b ng. bài: K chuy n v m t l n em ư c i thăm c nh p a phương em ho c nơi khác. - Cho HS c bài và g i ý. - 2 HS - Cho HS gi i thi u v c nh p mình miêu t . b) Cho HS k chuy n.
  3. - Cho HS c g i ý 2. - GV vi t dàn ý lên b ng. - Cho HS k chuy n. - HS l n lư t k chuy n. - GV nh n xét. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản