intTypePromotion=1

Kế hoạch tổ chức hội nghị

Chia sẻ: Minh Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
678
lượt xem
85
download

Kế hoạch tổ chức hội nghị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu văn bản hành chính nhân sự - Biểu mẫu quy trình tổ chức hội nghị - Kế hoạch tổ chức hội nghị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch tổ chức hội nghị

  1. Mã tài liệu: HC-17-BM02 QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 Kế hoạch chương trình tổ chức sự kiện, hội nghị ……………………………….……………………………………. - Căn cứ: ………………………………………………………………………………………… - Căn cứ Quy chế chi tiêu hành chính ban hành kèm theo Quyết định số: ngày của Tổng Giám đốc Cty (Ban, phòng, đơn vị trình) kính đề nghị Tổng Giám đốc xem xét phê duyệt kế hoạch, chương trình và dự toán kinh phí tổ chức sự kiện, hội nghị …………………………………………….. ……………… như sau: A- Kế hoạch + Nội dung + Thành phần + Địa điểm + Thời gian B- Chương trình thực hiện + Kịch bản chương trình + Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp + Các đơn vị dự kiến thuê ngoài (nếu có) + Công tác chuẩn bị C- Dự toán kinh phí Thực hiện Ban, Đơn giá phòn TT Nội dung chi phí ĐVT Thành tiền Thuê Ghi chú Dự toán g ngoài trong cty (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Cộng Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………... D- Đề xuất, kiến nghị bổ sung và phê duyệt: ­ (Ban, phòng, đơn vị trình): …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
  2. Mã tài liệu: HC-17-BM02 QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 ­ Các ban, phòng, đơn vị liên quan: …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………................ ­ Ban Tài chính: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………................ ­ Tổng Giám đốc: ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………................ (Ban, phòng, đơn vị trình) Phê duyệt Người lập Trưởng ban, phòng Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2