Kế hoạch chi tiết tập sự theo bộ phận

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
207
lượt xem
22
download

Kế hoạch chi tiết tập sự theo bộ phận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Kế hoạch chi tiết tập sự theo bộ phận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch chi tiết tập sự theo bộ phận

  1. Mã tài liệu: NS – 05 – BM04 QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: KẾ HOẠCH CHI TIẾT TẬP SỰ Bộ phận thực tập:…………………… Từ ngày…./…../2008 – đến ngày…./…../2008 Stt Nội dung tập sự Thời Người Kết quả cần đạt Ghi chú gian hướng dẫn Ngày tháng năm 200 Người lập TP. nhân sự Quản lý
Đồng bộ tài khoản