Kế họach ngày - Những con vật cưng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
7
download

Kế họach ngày - Những con vật cưng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Kế họach ngày - Những con vật cưng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế họach ngày - Những con vật cưng

  1. K HO CH GI NG D Y Ch đ : Nh ng con v t cưng Th i gian 2 tu n
  2. I. M c tiêu: 1. Phát tri n nh n th c: - Tr tìm hi u v đ c đi m bên ngoài m t s con v t g n gũi v i tr . - Hi u nơi s ng và đ c đi m sinh s ng đơn gi n c a m t s con v t. 2. Phát tri n ngôn ng - giao ti p: - G i đúng tên và phân bi t m t s đ c đi m khác nhau gi a các con v t. - G i đúng tên m t s đ c đi m, nơi s ng, đ c đi m s ng c a con v t. - Bi t nói tr n câu 3. Phát tri n th m m - C m nh n đư c v đ p c a các con v t - Bi t s d ng và ph i h p màu s c trong các ho t đ ng ngh thu t, t o hình. - Hát đúng l i và đúng gia đi u m t s bài hát v các con v t. 4. Phát tri n th ch t - Rèn luy n các v n đ ng và th hi n các v n đ ng m t cách khéo léo. - Mô t ho t đ ng c a các con v t. 5. Phát tri n tình c m – xã h i - Th hi n phép l ch s và l phép trong gia ti p v i cô, v i b n.
  3. II. N i dung: Nh ng con v t cưng Gia súc và gia c m Con gì nuôi trong nhà? Con gà, con v t Con chó Con heo, con bò Con mèo L i ích c a các con v t l i ích c a các con v t.
  4. III. Ho t ng Nh ng con v t cưng Con gì nuôi trong Gia súc và gia c m nhà? LQVH: Câu chuy n góc LQVH: Thơ miu và cún vư n LQVT: Ôn hình vuông và LQVT: Cao hơn - th p hơn hình tròn, làm quen hình T o hình: t o album v các tam giác. con v t cưng. T o Hình: Tô màu cún con A/N: àn gà con/ rì rà rì r m. và mèo con TCAN: ai nhanh hơn nào? A/N: Gà tr ng mèo con và PTTC: Bò liên ti p qua 3 cún con. Cún con và mèo vòng. mi. TCAN: bé bài gì? MTXQ: Tìm hi u v gia súc PTTC: Bò qua vòng, b t vào và gia c m. 2 vòng liên ti p.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản