intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Kế hoạch số: 01 /KH-THCS năm 2013

Chia sẻ: Trần Ngọc Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
31
lượt xem
1
download

Kế hoạch số: 01 /KH-THCS năm 2013

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số: 01 /KH-THCS năm 2013 kế hoạch tự đánh giá tại trường Trung học cơ sở Lâm Giang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch số: 01 /KH-THCS năm 2013

 1. TRƯỜNG THCS LÂM GIANG CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Số:  01 /KH­THCS Lâm Giang, ngày  18  tháng  01 năm 2013 KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI  1. Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 42/2012/TT­BGDĐT để xác  định  thực trạng chất lượng, hiệu quả  giáo dục, nhân lực, cơ  sở  vật chất, từ  đó  thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của trường   (trung tâm); để  giải trình với các cơ  quan chức năng, với xã hội về  thực trạng   chất lượng giáo dục và để  cơ  quan chức năng đánh giá và công nhận trường   (trung tâm) đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 2. Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của trường (trung tâm) theo  các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 3. Yêu cầu a) Khách quan và trung thực; b) Công khai và minh bạch; II. NỘI DUNG 1. Phân công hội đồng tự đánh giá a) Hội đồng tự đánh giá TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 1 Trần Ngọc Quang Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 2 Đoàn Thị Hồng Loan Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 3 Đàm Thị Minh Ngọc Thư ký hội đồng Thư ký hội đồng 4 Nguyễn Thị Huệ Chân CTCĐ­TT tổ BMC Uỷ viên HĐ 5 Nông Thị Lý TT tổ KHXH Uỷ viên HĐ 6 Nguyễn Thị Thu Huyền TT tổ KHTN Uỷ viên HĐ 7 Đào Ngọc Thuận Bí thư chi đoàn Uỷ viên HĐ 8 Đỗ Tiến Hưng Tổng phụ trách đội Uỷ viên HĐ 9 Đào Huy Toàn Kế toán Uỷ viên HĐ b) Nhóm thư ký  DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ
 2. TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 1 Đoàn Thị Hồng Loan Phó Hiệu trưởng Nhóm trưởng 2 Đàm Thị Minh Ngọc Thư ký hội đồng Thành viên 3 Trần Hữu Doanh Giáo viên Thành viên c) Các  nhóm công tác TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Nhóm 1 Trần Ngọc Quang  HT (TT) ­Tìm minh chứng cho các  Đàm Thị M.Ngọc. Thư kí tổ tiêu trí 1­10 tiêu chuẩn 1. Trần Hữu Doanh GV ­Tổng hợp, sắp xếp, mã hóa  Trần Xuân Thành GV cho các thông tin, minh  Đoàn Thị T. Hương GV chứng thu được  ­Đánh giá các tiêu chí  1­10  trong tiêu  chuẩn 1: Tổ chức  và quản lý nhà trường Nhóm 2 Nguyễn T. T.Huyền TTCM(TT) ­Tìm minh chứng cho các  Đỗ Thu Thủy Thư kí tổ  tiêu trí trong  tiêu chuẩn 2. Nông Thị Lý TTCM  ­Tổng hợp, sắp xếp, mã hóa  La Thị Ngọc GV cho các thông tin, minh  Vũ Thị Mai Ý GV chứng thu được  Đinh Thị Thu Trà GV  ­Đánh giá các tiêu trí trong  tiêu  chuẩn 2:CBQL, GV,  NV và học sinh Nhóm 3  Đào Huy Toàn Kế toán(TT) ­Tìm minh chứng cho các  Đỗ Tiến Hưng Thư kí tổ 3 tiêu trí trong tiêu chuẩn 3  Nguyễn Thị Năm NVTV ­Tổng hợp, sắp xếp, mã hóa  Vũ Thị Huyền GV cho các thông tin, minh  Đào Thị Thu GV chứng thu được  ­ Đánh giá các tiêu chí  trong  tiêu  chuẩn 3: Cơ sở vật chất  và trang thiết bị. Nhóm 4 Nguyễn Thị  CTCĐ(TT) ­Tìm minh chứng cho các  H.Chân Thư kí tổ 4 tiêu trí  của tiêu chuẩn 4 . Trần Phi Hùng GV ­Tổng hợp, sắp xếp, mã hóa  Nguyễn Thị Hương GV cho các thông tin, minh  Phùng Thị Ngân Hà GV chứng thu được 
 3. Ngô Mai Phương ­ Đánh giá các tiêu trí  của  tiêu chuẩn 4:Quan hệ giữa  nhà trường, gia đình và xã  hội. Nhóm 5 Đoàn Thị H. Loan P.HT (TT) ­Tìm minh chứng cho các  Đoàn Thị Huệ  Thư kí tổ 5 tiêu trí trong tiêu  chuẩn 5.  Ngô Thị Năm GV ­Tổng hợp, sắp xếp, mã hóa  Hoàng Trung Thành GV cho các thông tin, minh  Đào Ngọc Thuận GV chứng thu được  Nguyễn Thị Yến GV ­Đánh giá các tiêu chí trong  Bùi Thanh Phượng  GV tiêu  chuẩn 5: Hoạt động  giáo dục và kết quả giáo dục 2. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá a) Thời gian: 15 h 00 ngày 15 tháng 01 năm 2013 b) Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường c) Nội dung: Tổ chức nghiên cứu Thông tư  số 42/2012/TT­BGDĐT , ngày 23  tháng 11 năm  2012 của Bộ GD và ĐT về Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất  lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo  dụcphổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và các quy định kèm theo. Tổ chức nghiên cứu Công  văn  số 46 /KTKĐCLGD­KĐPT , ngày 15 tháng 01   năm 2013 của Bộ GD&ĐT về việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng  ̉ theotiêu chuân đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học. Tổ chức nghiên cứu Hướng dẫn số 8987/BGDĐT­KTKĐCLGD , ngày 28  tháng  12  năm 2012 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài  cơ sở giáo dục phổ thông cơ sở giáo dục thường xuyên 3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động   3.1 Nguồn nhân lực: Cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường THCS Lâm  Giang ­ Cơ sở vật chất và tài chính cần huy động:  3.2 Từng hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục của trường và thời gian cần  được cung cấp: Tiêu  Thời điểm  Ghi  chuẩ Tiêu chí Các hoạt động cần huy động nguồn lực huy động chú n 1 1 Lấy số liệu, thu thập thông tin , làm đề  Từ 21/01  2 cương bổ xung số liệu : Bộ phận văn  đến 23/02
 4. phòng cung cấp hồ sơ các tổ chức trong  nhà trường, và thu thập thông tin về  Lấy số liệu, thu thập thông tin , làm đề  Từ 21/01  cương bổ xung số liệu : Các Trưởng  đến 23/02 3 đoàn thể trong trường cung cấp các hồ  sơ lưu của tổ chức mình phụ trách Lấy số liệu, thu thập thông tin , làm đề  Từ 21/01  cương bổ xung số liệu : Bộ phận văn  đến 23/02 4 phòng cung cấp hồ sơ về các Tổ chuyên  môn Lấy số liệu, thu thập thông tin , làm đề  Từ 21/01  cương bổ xung số liệu : Bộ phận văn  đến 23/02 5 phòng cung cấp hồ sơ về chiến lược  phát triển nhà trường Lấy số liệu, thu thập thông tin , làm đề  cương bổ xung số liệu : Bộ phận văn  Từ 21/01  6 phòng cung cấp hồ sơ quản lý cac hoat  ́ ̣ đến 23/02 ̣ ́ ̣ đông giao duc, qu ản lý cán bộ, giáo viên,  nhân viên, học sinh. Lấy số liệu, thu thập thông tin, làm đề  cương bổ xung số liệu : Bộ phận văn  phòng cung cấp hồ sơ về quản lý hành  Từ 21/01  7 chính và thực hiện các phong trào thi  đến 23/02 đua. Lấy số liệu, thu thập thông tin, làm đề  cương bổ xung số liệu : Bộ phận văn  Từ 21/01  8 phòng cung cấp hồ sơ về quản lý cac  ́ đến 23/02 ̣ ̣ ́ ̣ hoat đông giao duc, qu ản lý cán bộ, giáo  viên, nhân viên, học sinh. Lấy số liệu, thu thập thông tin , làm đề  Từ 21/01  cương bổ xung số liệu : Bộ phận kế  đến 23/02 9 toán­csvc cung cấp hồ sơ quản lý lý tài  chính, tài sản nhà trường 10 Lấy số liệu, thu thập thông tin , làm đề  Từ 21/01  cương bổ xung số liệu : Bộ phận văn  đến 23/02 phòng cung cấp hồ sơ về Đảm bảo an  ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho 
 5. cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng  chống bạo lực học đường, phòng chống  dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa  thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường Lấy số liệu, thu thập thông tin , làm đề  cương bổ xung số liệu : Bộ phận văn  Từ 21/01  1 phòng cung cấp hồ sơ về năng lực của  đến 23/02 ̣ ưởng, phó hiêu tr hiêu tr ̣ ưởng trong quá  ̉ ̣ ̣ ́ ̣ trình triên khai cac hoat đông giao duc. ́ Lấy số liệu, thu thập thông tin , làm đề  cương bổ xung số liệu : Bộ phận văn  Từ 21/01  2 phòng cung cấp hồ sơ về số lượng, trình  đến 23/02 độ đào tạo của giáo viên theo quy định  của Điều lệ trường trung học. Lấy số liệu, thu thập thông tin , làm đề  cương bổ xung số liệu : Bộ phận văn  Từ 21/01  3 phòng cung cấp hồ sơ về kết quả đánh  đến 23/02 2 giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo  các quyền của giáo viên. Lấy số liệu, thu thập thông tin , làm đề  cương bổ xung số liệu : Bộ phận văn  phòng cung cấp hồ sơ  về số lượng,  Từ 21/01  4 chất lượng và việc đảm bảo các chế độ,  đến 23/02 chính sách đối với đội ngũ nhân viên của  nhà trương ̀ Lấy số liệu, thu thập thông tin , làm đề  cương bổ xung số liệu : Bộ phận văn  phòng cung cấp hồ sơ  về  học sinh của  Từ 21/01  5 nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy  đến 23/02 định của Điều lệ trường trung học và  của pháp luật. 1 2 Lấy số liệu, thu thập thông tin , làm đề  3 cương bổ xung số liệu : Nhân viên kế  Từ 21/01  3 toán, bảo vệ , thiết bị, thư viện,  HT  4 đến 23/02 trình hồ sơ và báo cáo số liệu về cơ sở  5 vật chất và trang thiết bị dạy học 6 4 1 Lấy số liệu, thu thập thông tin , làm đề  Từ 21/01 
 6. cương bổ xung số liệu : Bộ phận văn  phòng cung cấp hồ sơ  về kế hoạch,  đến 23/02 biên bản họp của Ban đại diện cha mẹ  học sinh Lấy số liệu, thu thập thông tin , làm đề  cương bổ xung số liệu : Bộ phận văn  phòng cung cấp hồ sơ  về nội dung Nhà  trương chu đông tham m ̀ ̉ ̣ ưu với cấp ủy  Từ 21/01  2 Đảng, chính quyền va ph ̀ ối hợp với cać   đến 23/02 ̉ ưc đoan thê  tô ch ́ ̀ ̉ ở đia ph ̣ ương để huy  ̣ đông nguôn l̀ ực xây dựng nhà trương va ̀ ̀  môi trương giao duc ̀ ́ ̣ Lấy số liệu, thu thập thông tin , làm đề  cương bổ xung số liệu : Bộ phận văn  phòng cung cấp hồ sơ  về Nhà trường  3 phối hợp với cac tô ch ́ ̉ ức đoan thê c ̀ ̉ ủa  Từ 21/01  ̣ đia ph ương, huy động sự tham gia của  đến 23/02 cộng đồng để giáo dục truyền thống  lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh và  thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục. 5 Lấy số liệu, thu thập thông tin , làm đề  1 cương bổ xung số liệu : Bộ phận văn  phòng cung cấp hồ sơ  về  thực hiện  Từ 21/01  2 hiện chương trình giáo giục và đổi mới  đến 23/02. phương pháp dạy học, thực hiện nhiệm  3 vụ phổ cập ở địa phương Lấy số liệu, thu thập thông tin , làm đề  cương bổ xung số liệu : Bộ phận  4 chuyên môn cung cấp hồ sơ  về  Bồi  Từ 21/01  dưỡng học sinh giỏi , phụ đạo học sinh  đến 23/02 5 yếu kém, thực hiện chương trình giáo  dục địa phương  6 Lấy số liệu, thu thập thông tin , làm đề  Từ 21/01  cương bổ xung số liệu : Bộ phận Đoàn  đến 23/02 7 Đội  cung cấp hồ sơ  về tổ chức các  hoạt động văn nghệ­TDTT và rèn luyện  8 kĩ năng sống cho học sinh, học sinh tham 
 7. 9 gia giữ gìn vệ sinh môi Từ 21/01 đến  10 Lấy số liệu, thu thập thông tin , làm đề  11 cương bổ xung số liệu : Bộ phận  Từ 21/01  chuyên môn  cung cấp hồ sơ  về kết quả  đến 23/02 12 hai mặt giáo dục và hiệu quả giáo dục
 8. 4. Dự kiến các minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí  Nhóm công  Dự kiến  Tiêu chuẩn, tiêu  Nơi thu  Ghi  Dự kiến các minh chứng cần thu thập tác, cá nhân  chi phí  chí thập chú thu thập (nếu có) Tiêu chuẩn 1 ­ Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng ­ Quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng; ­ Quyết định thành lập  hội đồng trường ­Quyết định thành lập hôi đông thi đua khen th ̣ ̀ ưởng;hôi đông ̣ ̀   kỉ luật. Trường  ­Quyết định thành lập các hôi đông t ̣ ̀ ư vân (T ́ ư vấn tâm lý học   THCS  Nhóm 1 Tiêu chí 1: sinh; tư vấn sức khỏe sinh sản cho học sinhHội đồng tư  vấn   Lâm  về Ứng dụng CNTT trong dạy học); Giang ­Biên bản đại hội Chi bộ ­Biên bản đại hội CĐ;Quyết định công nhận BCHCĐ ­Biên bản Đại hội Đoàn TNCS; Biên bản sinh hoạt đoàn ­Biên bản đại hội Liên đội ­Sổ ghi nghị quyết họp tổ (KHXH; KHTN; BMC) ­ Bản tổng hợp thông tin về các lớp theo từng năm học (họ và   tên giáo viên chủ  nhiệm, họ  và tên lớp trưởng, lớp phó, tổ  trưởng, tổ phó); Trường  ­Biên bản họp bầu lớp trưởng, lớp phó, tổ  trưởng của các  THCS  Nhóm 2 Tiêu chí 2: lớp hoặc văn bản của giáo viên chủ  nhiệm lớp chỉ  định lớp  Lâm  trưởng, lớp phó luân phiên hằng năm; Giang ­Sổ chủ nhiệm; ­Sổ gọi tên và ghi điểm của lớp. ­Giấy CN quyền sử dụng đất
 9. ­Nghị quyết, biên bản cuộc họp của Chi Bộ Đảng ­Nghị quyết, biên bản cuộc họp củaCông đoàn ­Nghị quyết, biên bản cuộc họp của Đoàn TNCS  ­Nghị quyết, biên bản cuộc họp của Đội TNTP HCM ­Quyết   nghị,   biên   bản,   quy   chế   làm   việc   của   hội   đồng   trường, ­Hồ sơ thi đua của nhà trường  ­Báo cáo tổng kết năm học Trường  ­Nghị quyết, biên bản cuộc họp của Chi Bộ Đảng THCS  Nhóm 3 Tiêu chí 3: ­Nghị quyết, biên bản cuộc họp củaCông đoàn Lâm  ­Nghị quyết, biên bản cuộc họp của Đoàn TNCS  Giang ­Nghị quyết, biên bản cuộc họp của Đội TNTP HCM ­Quyết   nghị,   biên   bản,   quy   chế   làm   việc   của   hội   đồng   trường, ­Hồ sơ thi đua của nhà trường  ­Báo cáo sơ  kết, tổng kết năm học của nhà trường có nội   dung rà soát, đánh giá kết quả  hoạt động  các hội đồng của   nhà trường ­Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên các tổ  và bộ phận trong nhà trường  Trường  ­Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học THCS  Nhóm 2 Tiêu chí 4: ­Kế hoạch hoạt động của tổ, Lâm  ­biên bản họp tổ,Hồ sơ thi đua của tổ Giang ­Biên bản đánh giá xếp loại 90; 151 của tổ. Tiêu chí 5: ­Văn bản chiến lược phát triển được phê duyệt? Trường  Nhóm 1 ­Đường dẫn vào wedsite của sở GD có đăng chiến lược phát  THCS  triển  nhà  trường;  Hình  ảnh chiến lược  phát triển   của  nhà  Lâm  trừong được niêm yết công khai tại trường.) Giang ­Kế  hoạch thực hiện nhiệm vụ  năm học  (dùng chung với 
 10. t/chí 4) ­ Nghị  quyết Đại hội Đảng bộ  các cấp hoặc về định hướng   phát triển kinh tế ­ xã hội của địa phương (Xin của ĐU xã) ­ Biên bản họp HĐSP có nội dung rà soát, bổ  sung và điều  chỉnh  chiến lược phát triển của nhà trường (Bổ xung) ­Văn bản điều chỉnh chiến lược phát triển được phê duyệt   (Bổ xung) ­Báo cáo sơ kết học kì, Báo cáo tổng kết năm học các năm có   nội dung đánh giá việc chấp hành sự chi đao, quan ly cua cac ̉ ̣ ̉ ́ ̉ ́  Trường  ́ ủa nhà trường  câp c THCS  Nhóm 3 Tiêu chí 6: ­Sổ theo dõi công văn đi Lâm  ­Báo cáo của Ban TTND  có nội dung thực hiện QCDC Giang ­Báo cáo Tổng kết CĐ có nội dung thực hiện QCDC ­Danh mục hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường; ­Các loại sổ, văn bản, tài liệu lưu trữ theo quy định  ­( Ảnh ghi trên đĩa CD)  ­Báo cáo sơ  kết học kì, Báo cáo tổng kết năm học có đánh  giá về hệ thống hồ sơ của nhà trường.( Dùng chung với tiêu  Trường  chí 3) THCS  Nhóm 3 Tiêu chí 7: ­Hồ sơ giáo viên Lâm  ­Các loại sổ, văn bản, tài liệu lưu trữ theo quy định ( Ảnh ghi   Giang trên đĩa CD) (dùng chung) ­Báo cáo sơ  kết học kì, Báo cáo tổng kết năm học có nội  dung đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, tổ  chức và  duy trì phong trào thi đua. ( Dùng chung với tiêu chí 3) [áo cáo tổng kết các cuộc VĐ và các PTTĐ Tiêu chí 8: ­Kế  hoạch thực hiện nhiệm vụ  năm học  (dùng chung với  Trường  Nhóm 1 t/chí 4) THCS  ­Báo cáo sơ  kết học kì, Báo cáo tổng kết năm học ( Dùng   Lâm 
 11. chung với tiêu chí 3) ­ Kế  hoạch thực hiện nhiệm vụ  năm học   (dùng chung với  t/chí 4)   có nội dung thực hiện việc quản lý hoạt động dạy  thêm,học thêm của nhà trường Giang ­ Hồ sơ dạy phụ đạo và bồi dưỡng học sinh. ­Hồ sơ tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; ­ Hồ sơ quản lý nhân sự; ­ Các văn bản hiện hành về  quản lý tài chính, tài sản liên  quan đến hoạt động tài chính;(Tải các văn bản về) ­ Sổ theo dõi công văn đi (Dùng chung với tiêu chí 6) ­ Sổ theo dõi công văn đến  ­ Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục; ­ Báo cáo sơ kết học kì, Báo cáo tổng kết năm học     (Dùng  chung với tiêu chí 3) có nội dung  đánh giá  về  quản lý  tài  chính, tài sản và lưu trữ  hồ  sơ, chứng từ  hằng năm của nhà   Trường  trường THCS  Tiêu chí 9: ­ Báo cáo quyết toán, thống kê, tài chính, tài sản hằng năm; Lâm  ­ Biên bản kiểm kê tài sản hằng năm; Giang ­ Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục ­Báo cáo công khai tài chính hằng năm; Nhóm 4 ­Biên bản hội nghị cán bộ, công chức, viên chức có nội dung  công khai tài chính; ­Báo cáo của ban thanh tra nhân dân có nội dung kiểm tra  công khai tài chính; ­Quy chế chi tiêu nội bộ; Tiêu chí 10: Phương án của nhà trường về đảm bảo an ninh trật tự, Trường  Nhóm 1 ­ KH Phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, THCS  ­KH Phòng tránh các hiểm họa thiên tai, Lâm  ­KH Phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm,  Giang
 12. ­ KH  Phòng tránh các tệ nạn xã hội ­ Báo cáo an ninh trường học ­ Báo cáo phòng chống các TNXH ­ Báo cáo phòng chống các dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm ­ Báo cáo phòng chống các hiểm họa thiên tai. ­ Báo cáo an ninh trường học ­ Báo cáo sơ  kết học kì, Báo cáo tổng kết năm học (Dùng   chung với tiêu chí 3) có nội dung đánh giá nhà trường không  có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực (Bổ xung nd) Tiêu chuẩn 2: ­ Quyết định tuyển dụng của HT và PHT ­ Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng Trường  ­ Quyết định bổ nhiệmphó hiệu trưởng; THCS  Nhóm 1 Tiêu chí 1: ­ Kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, Lâm   phó hiệu trưởng hằng năm (Xin lại từ PGD) Giang ­Chứng chỉ  bồi dưỡng Quản lý GD  và  công văn triệu tập   tham gia bồi dưỡng chính trị ­ Danh sách giáo viên của trường hằng năm; ­  Các văn bản phân công giáo viên giảng dạy hằng năm; (tỉ  lệ 1,9 gv/ lớp ) Trường  ­ Văn bản phân công giáo viên làm công tác Đoàn, Đội và tư  THCS  Nhóm 1 Tiêu chí 2: vấn cho học sinh; Lâm  ­Danh sách giáo viên của trường có thông tin  Giang về trình độ đào tạo (hiệu trưởng ký tên, đóng dấu) ­  Bản sao bằng TN CĐ, ĐH của GV Tiêu chí 3: ­ Biên bản về  đánh giá, xếp loại giáo viên hăng năm theo ̀   Trường  Nhóm 2 ̉ ̣ Chuân nghê nghiêp giao viên; ( theo TT 90, TT 151) ̀ ́ THCS  ­ Bảng tổng hợp kết quả  đánh giá, xếp loại giáo viên hằng   Lâm  năm; Giang
 13. ­ Giấy chứng nhận, bằng khen, giấy khen giáo viên đạt danh  hiệu giáo viên dạy giỏi; ­ Văn bản thông báo của các cấp về kết quả thi giáo viên dạy  giỏi ­Báo cáo tổng kết công tac c ́ ủa Công đoàn nhà trường hằng  năm có nội dung Giáo viên được đam bao cac quyên theo quy ̉ ̉ ́ ̀   ̣ đinh; ­ Danh sách viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, kế toán,  thủ   quỹ,   y   tế   trường   học   và   các   nhân   viên   khác   của   nhà   trường hằng năm; ­ Quyết định điều động viên chức làm công tác thư viện, thiết   bị, kế  toán, thủ  quỹ, y tế  trường học và các nhân viên khác  của cấp có thẩm quyền; ­ Báo cáo sơ  kết học kì, Báo cáo tổng kết năm học ( Dùng  chung với tiêu chí 3 của tiêu chuẩn 01) có nội dung thống kê  Trường  số lượng nhân viên THCS  Nhóm 4 Tiêu chí 4: ­Danh sách nhân viên của trường có thông tin về trình độ đào  Lâm  tạo; Giang   ­ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đào tạo của nhân  viên ­ Báo cáo sơ  kết học kì, Báo cáo tổng kết năm học (Dùng   chung với tiêu chí 3 của tiêu chuẩn 01)  của nhà trường có nội   dung đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ  được giao của  nhân viên   ­ Bảng lương của  nhân viên  thể hiện việc đam bao cac chê ̉ ̉ ́ ́  ̣ đô, chinh sach theo quy đ ́ ́ ịnh đối với nhân viên của nhà trường Tiêu chí 5: ­ Sổ gọi tên và ghi điểm Trường  Nhóm 2 ­ Báo cáo sơ kết học kì, Báo cáo tổng kết năm học THCS  Lâm 
 14. Giang Tiêu chuẩn 3: ­ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà trường; (dùng  chung) Trường  ­ Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường THCS  Nhóm 1 Tiêu chí 1: ­ Ảnh cổng, biển trường, tường rào ghi trên đĩa CD Lâm  ­ Ảnh ghi sân chơi, bãi tập trên đĩa CD Giang ­ Sơ đồ tổng thể nhà trường; ­ Danh mục các thiết bị luyện tập thể dục thể thao ­ Sơ đồ các phòng học của nhà trường; Trường  ­ Hình ảnh phòng học, ghế, bảng ghi trên điã CD THCS  Nhóm 1 Tiêu chí 2: ­ Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục; (dùng chung) Lâm  Giang ­ Sơ  đồ  từng khu (khối phòng phục vụ  học tập, khối phòng  hành chính quản trị, khu nhà ăn, nhà nghỉ); ­ Hình ảnh các khu phòng ghi trên đĩa CD Trường  ­ Danh mục thiết bị y tế; THCS  Nhóm 4 Tiêu chí 3: ­ Danh mục các loại thuốc thiết yếu; Lâm  ­ Ảnh phòng Y tế (Nội thất và của phòng) Giang ­ Báo cáo cơ sở vật chất các năm học ­ Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục ­ Sơ đô khu nha vê sinh cua nha tr ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ương ̀ ­ Ảnh chụp khu nhà vệ sinh ghi trên đĩa CD (bên trong và cửa,   tổng thể) Trường  ­ Sơ đô t ̀ ổng thể của nhà trường cua nha tr ̉ ̀ ương (dùng chung) ̀ THCS  Nhóm 5 Tiêu chí 4: ­ Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường, Lâm  ­  Ảnh chụp nguồn nước sạch , hệ  thống cung cấp và thoát  Giang nước, thu gom rác, máy lọc nước đảm bảo yêu cầu. ghi trên   đĩa CD
 15. ­Giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận, thư  viện đạt  tiêu chuẩn thư  viện trường phổ  thông theo quy định của Bộ  GDĐT; ­Danh mục sach, bao va tai liêu tham khao đ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ược bổ sung hăng ̀   năm; Trường  ­ Sổ quản lý thiết bị , thư viện THCS  Nhóm 4 Tiêu chí 5: ­ Nội quy thư viện; Lâm  ­ Sổ theo dõi việc cho mượn sách Giang ­Báo cáo sơ  kết học kì, Báo cáo tổng kết năm học ( Dùng   chung với tiêu chí 3 của tiêu chuẩn 01) có nội dung đánh giá   hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet  và website đáp ứng yêu cầu dạy, học và quản lý nhà trường; ­ Hình ảnh hệ thống kết nối intenet của thư viện; ­ Danh  mục thiết bị giáo dục, đồ  dùng dạy học hiện có của  nhà trường; ­ Ảnh chụp các TBDH ghi trên đĩa CD Trường  ­Sổ đăng ký mượn đồ dùng dạy học; THCS  Nhóm 4 Tiêu chí 6: ­ Danh mục đồ dùng dạy học do giáo viên tự làm hằng năm Lâm  ­ Kế hoạch hằng năm của nhà trường về việc sửa chữa, nâng  Giang cấp, bổ sung đồ dùng và thiết bị dạy học; ­ Sổ sách, chứng từ chi cho sửa chữa, nâng cấp, mua đồ dùng  và thiết bị dạy học hằng năm; Tiêu chuẩn 4: Tiêu chí 1: ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̀  Trường  ̃ ơp va nha ­Danh sách Ban đai diên cha me hoc sinh cua môi l Nhóm 5 trường;  THCS  ­Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; Lâm  ­ Báo cáo về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; Giang ­Biên bản các cuộc họp cha me h ̣ ọc sinh; ­Báo cáo sơ  kết học kì, Báo cáo tổng kết năm học ( Dùng  
 16. chung với tiêu chí 3 của tiêu chuẩn 01) có nội dung đanh gia ́ ́  ̣ viêc nhà trường tạo điều kiện để  Ban đại diện cha mẹ  học  sinh hoạt động ́ ̣ ­Kê hoach, ch ương trinh t ̀ ổ chức các cuộc họp định kỳ và đột  xuất giữa nhà trường với cha mẹ học sinh; ­ Biên bản các cuộc họp định kỳ và đột xuất giữa nhà trường   với cha mẹ học sinh ­ Báo cáo sơ  kết học kì, Báo cáo tổng kết năm học (Dùng   Trường  chung với tiêu chí 3 của tiêu chuẩn 01) có nội dung đánh giá   THCS  Nhóm 1 Tiêu chí 2: công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về  Lâm  kế hoạch và các biện pháp cụ thể để phát triển;(Bổ xung nội  Giang dung ) ­Kế hoạch thực hiện việc chăm sóc di tích lịch sử,  cách   mạng,   công   trình   văn   hóa;   chăm   sóc   gia   đình   thương  Trường  binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ  Việt Nam anh   THCS  Nhóm 5 Tiêu chí 3: hùng ở địa phương Lâm  [H1­1­03­07]Báo cáo sơ  kết học kì, Báo cáo tổng kết năm  Giang học Tiêu chuẩn 5: ­ Kế  hoạch hoạt  động chuyên môn từng năm học,học  kỳ,  tháng, tuần Trường  ­ Sổ ghi đầu bài; Sổ báo giảng THCS  Nhóm 1 Tiêu chí 1: ­Báo cáo sơ kết học kì, Báo cáo tổng kết năm học Lâm  ­ Biên bản các cuộc họp của nhà trường có nội dung rà soát,   Giang đánh   giá   việc   thực   hiện   kế   hoạch   thời   gian   năm   học,   kế  hoạch giảng dạy và học tập Tiêu chí 2: ­ Kế hoạch đổi mới PP dạy học Trường  Nhóm 2 ­ Báo cáo sơ  kết học kì, Báo cáo tổng kết năm học (Dùng   THCS  chung với tiêu chí 3 của tiêu chuẩn 01) có nội dung đánh giá   Lâm 
 17. đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên ( Bổ xung) ­ Chuyên đề, giáo án dạy học bằng bản  đồ  tư  duy( Hoặc   hướng dẫn học sinh  sử  dụng bản đồ  tư  duy trong học tập,   Giang ôn tập…/) ­ Bản đăng kí dạy học trên máy chiếu   ­ Hình ảnh giáo viên dạy học bằng  máy chiếu ­ Kế hoạch công tác phổ cập giáo dục (Bổ xung) Trường  ­ Hồ sơ công nhận đạt chuẩn PCTHCS của UBND huyện có  THCS  Nhóm 5 Tiêu chí 3: Báo  cáo công tác PC Lâm  ­ Sổ theo dõi phổ cập giáo dục Giang ­ Hồ sơ công nhận đạt chuẩn PCTHCS của UBND huyện ­Bản tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm học của  từng lớp, từng khối lớp; ­ Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi  ­Kế hoạch phu đạo học sinh yếu kém Trường  ­Kế  hoạch thực hiện nhiệm vụ  năm học  (dùng chung với  THCS  Nhóm 2 Tiêu chí 4: t/chí 4) có nội dung giáo dục địa phương Lâm   ­ Danh sách học sinh giỏi, yếu kém và  ds giáo viên dạy Giang ­Báo cáo sơ kết, tổng kết  công tác bồi dưỡng học sinh giỏi,   phụ đạo học sinh yếu kém.  ­ Chuyên đề  bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu  kém. Tiêu chí 5: ­Kế  hoạch thực hiện nhiệm vụ  năm học  (dùng chung với  Trường  Nhóm 2 t/chí 4) có nội dung giáo dục địa phương; THCS  ­Tài liệu về  nội dung giáo dục  địa phương từng môn học  Lâm  (được phê duyệt); Giang ­ Hồ sơ giáo viên ( có tập bài soạn về nội dung giáo dục địa  phương từng môn học) ­Báo cáo sơ  kết học  kì, Báo cáo tổng kết năm học (Dùng 
 18. chung  với  tiêu  chí  3  của   tiêu  chuẩn  01)    có   nội  dung  nhà  trường thực hiện kiểm tra  đánh giá nội dung giáo dục  địa  phương ­Biên bản có nội dung rà soát, đánh giá nội dung giáo dục địa  phương; ­Báo cáo sơ  kết học  kì, Báo cáo tổng kết năm học (Dùng  chung với tiêu chí 3 của tiêu chuẩn 01) có nội dung thực hiện  phổ  biến kiến thức về một số hoạt động văn hóa, văn nghệ,   thể thao, một số trò chơi dân gian cho học sinh; ­Hình ảnh tổ chức các hoạt động VH, VN, TDTT ­Báo cáo sơ  kết học  kì, Báo cáo tổng kết năm học (Dùng  Trường  chung với tiêu chí 3 của tiêu chuẩn 01) nhà trường có nội   THCS  Nhóm 5 Tiêu chí 6: dung thực hiện một số  hoạt  động văn hóa, văn nghệ, thể  Lâm  thao, một số trò chơi dân gian cho học sinh; Giang ­Kế  hoạch tham gia Hội khỏe Phù Đổng, hội thi văn nghệ,  thể thao, các hoạt động lễ hội dân gian; ­Các báo cáo của nhà trường có nội dung tham gia Hội khỏe   Phù Đổng, hội thi văn nghệ, thể  thao, các hoạt động lễ  hội   dân gian; Tiêu chí 7: ­Kế hoạch tổ chức giáo dục, rèn luyện các kỹ năng sống cho   Trường  Nhóm 3 học sinh (Bổ xung) THCS  ­Báo cáo sơ  kết học  kì, Báo cáo tổng kết năm học (Dùng  Lâm  chung với tiêu chí 3 của tiêu chuẩn 01) của nhà trường hằng  Giang năm có nội dung đánh giá việc giáo dục, rèn luyện các kỹ  năng sống cho học sinh   ­Báo cáo phòng chống các TNXH, BC an toàn giao thông. ­Báo cáo phòng chống các dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm ­Báo cáo phòng chống các hiểm họa thiên tai.
 19.  ­Hồ sơ tổ chức giáo dục và tư  vấn về sức khoẻ thể chất và  tinh thần, giáo dục về  giới tính, tình yêu, hôn nhân, gia đình  phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi ­KH thực hiện PTTĐ "Xây dựng THTT học sinh tích cực " ­Kế  hoạch và lịch phân công học sinh tham gia vào các hoạt   động bảo vệ, chăm sóc, giữ  gìn vệ  sinh môi trường của nhà  trường ­Báo cáo TK của Đội TNTP,   có nội dung đánh giá việc tổ  chức cho học sinh tham gia vào các hoạt động bảo vệ, chăm  sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường của nhà trường; ­ Hình  ảnh học sinh tham gia vệ  sinh môi trường,chăm sóc  Trường  cây; THCS  Nhóm 3 Tiêu chí 8: ­Báo cáo thực hiện phong trào thi đua " XD trường học TT   Lâm  học sinh tích cực" của nhà trường có nội dung đánh giá việc  Giang học sinh tham gia vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ  gìn vệ sinh môi trường của nhà trường; ­Hình ảnh học sinh vệ sinh sân trường, chăm sóc cây; ­Sổ trực tuần thể hiện kiểm tra, đánh giá việc thực hiện giữ  gìn vệ sinh môi trường của nhà trường; ­Sổ  trực đội cờ  đỏ  có ghi nội dung kiểm tra đánh giá việc  thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường ­Báo cáo sơ kết học kì, Báo cáo tổng kết năm học Trường  THCS  Nhóm 2 Tiêu chí 9: Lâm  Giang Trường  ­Báo cáo sơ  kết học  kì, Báo cáo tổng kết năm học (Dùng  THCS  Nhóm 2 Tiêu chí 10: chung với tiêu chí 3 của tiêu chuẩn 01) Lâm  Giang
 20. ­Báo cáo sơ  kết học kì, Báo cáo tổng kết năm học ( Dùng   chung với tiêu chí 3 của tiêu chuẩn 01) của nhà trường có nội   dung đánh giá thực hiện giáodục nghề  phổ  thông ­ hướng   nghiệp ­ Danh sách học sinh tham gia học nghề; Trường  ­ Báo cáo sơ  kết học kì, Báo cáo tổng kết năm học (Dùng   THCS  Nhóm 11 Tiêu chí 11: chung với tiêu chí 3 của tiêu chuẩn 01) có nội dung số  liệu   Lâm  kết quả xếp loại giáo dục nghề phổ thông ­ hướng nghiệp Giang ­Kết quả  hằng năm về  xếp loại học nghề học sinh của nhà   trường; ­Báo cáo sơ  kết học kì, Báo cáo tổng kết năm học ( Dùng   chung với tiêu chí 3 của tiêu chuẩn 01) của nhà trường có nội   dung số liệu kết quả xếp loại học nghề học sinh ­Báo cáo sơ  kết học  kì, Báo cáo tổng kết năm học (Dùng  chung với tiêu chí 3 của tiêu chuẩn 01) có số  liệu tỷ  lệ  lên   lớp, tốt nghiệp của học sinh; Trường  ­Sổ gọi tên và ghi điểm THCS  Nhóm 2 Tiêu chí 12: ­Danh sách học sinh tham gia, đoạt giải trong các hội thi câṕ   Lâm  ̣ huyên, giao l ưu câp huyên; ́ ̣ Giang ­Báo cáo sơ  kết học  kì, Báo cáo tổng kết năm học (Dùng  chung với tiêu chí 3 của tiêu chuẩn 01) có nội dung đánh giá   kết quả tham gia các hội thi, giao lưu ( 5. Thời gian thực hiện Thời gian thực hiện tự đánh giá trong 5 tuần: Thời gian Hoạt động Tuần 1 ­ Họp hội đồng tự  đánh giá (TĐG), thông qua kế  hoạch TĐG,  phân công nhiệm vụ  cụ  thể  cho  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản