Kế hoạch số 25/KH-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
75
lượt xem
6
download

Kế hoạch số 25/KH-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số 25/KH-UBND về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2008 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch số 25/KH-UBND

 1. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM CẦN GIỜ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----- ------- Số: 25/KH-UBND Cần Giờ, ngày 26 tháng 3 năm 2008 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM 2008 1. Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2008): 1.1.Danh nghĩa tổ chức: - Huyện ủy. - Hội đồng nhân dân huyện - Ủy ban nhân dân huyện. - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cần Giờ. 1.2.Hình thức tổ chức: - Tuyên truyền trên Tờ tin, đài truyền thanh, panô, băng rôn. - Họp mặt Đảng viên các thời kỳ, Đảng viên trẻ, Đoàn viên ưu tú. - Tổ chức các hoạt động Thể dục Thể thao, Văn hóa-Văn nghệ - Tổ chức thăm hỏi các gia đình Thương binh Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng. 1.3. Đơn vị thực hiện: - Ban Tuyên giáo Huyện ủy. - Phòng Văn hóa-Thông tin- Thể thao - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện. - Trung tâm Văn hóa
 2. - Trung tâm Thể dục thể thao. - Công An - Huyện đội - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn - Nhà Thiếu nhi. 2. Kỷ niệm Mừng Đảng – Mừng Xuân (07/2/2008): 2.1.Danh nghĩa tổ chức: - Huyện ủy - Hội đồng nhân dân huyện - Ủy ban nhân dân huyện. - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. 2.2.Hình thức tổ chức: - Tổ chức Lễ Viếng nghĩa trang liệt sĩ. - Phát hành đặc san Mừng Đảng-Mừng Xuân.Tuyên truyền trên bản tin, đài truyền thanh, panô, áp phích. -Tổ chức thăm và tặng quà tết các gia đình Thương binh Liệt sĩ, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo tết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. - Tổ chức các hoạt động đón giao thừa đêm 07/2/2008 bao gồm: Chương trình Hát với nhau, múa lân, hoạt động lưu diễn của đội Thông tin lưu động trên địa bàn các xã, thị trấn, bắn pháo hoa. 2.3.Đơn vị thực hiện: - Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện. - Trung tâm Văn hóa - Trung tâm Thể dục thể thao
 3. - Công an huyện - Huyện đội - Huyện đoàn - Nhà Thiếu nhi - Ủy ban dân dân các xã, thị trấn. 3. Kỷ niệm 30 năm ngày Cần Giờ sáp nhập về Thành phố Hồ Chí Minh (28/2/1978 28/02/2008): 3.1.Danh nghĩa tổ chức: - Huyện ủy - Hội đồng nhân dân huyện - Ủy ban nhân dân huyện - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. 3.2.Hình thức tổ chức: - Tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ. - Tổ chức Hội thi tìmn hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Cần Giờ - Tổ chức thăm và tặng quà tết các gia đình Thương binh liệt sĩ, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo tết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. - Tổ chức Lễ mitting và chương trinhg ca nhạc “Cần Giờ - Nơi đầu sóng” gây quỹ “Vì người nghèo” năm 2008. 3.3. Đơn vị thực hiện: - Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện - Trung tâm Văn hóa - Trung tâm Thể dục thể thao - Công an huyện
 4. - Huyện đội - Ủy ban dân dân các xã, thị trấn. - Thành viên Ban Tổ chức lễ. 4. Kỷ niệm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Quốc tế Phụ nữ 8/3/2008: 4.1. Hình thức tổ chức: - Tổ chức tuyên truyền trên Tờ tin, đài truyền thanh, panô, băng rôn - Tổ chức các hoạt động Thể dục Thể thao, Văn hóa-Văn nghệ 4.2.Đơn vị thực hiện: - Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện - Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ (có kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện riêng) - Trung tâm Văn hóa huyện - Trung tâm Thể dục Thể thao huyện 5. Kỷ niệm lần thứ 78 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 -26/3/2008) và Ngày Thể thao Việt Nam (27/3): 5.1.Hình thức tổ chức: - Tổ chức tuyên truyền trên Tờ Tin, đài truyền thanh, panô, băng rôn - Tổ chức các hoạt động Thể dục Thể thao, Văn hóa-văn hóa 5.2. Đơn vị thực hiện: - Huyện đoàn (Có kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện riêng) - Trung tâm Văn hóa - Trung tâm Thể dục thể thao - Nhà Thiếu nhi 6. Kỷ niệm lần thứ 138 ngày sinh LÊ-NIN (22/4/1870 -22/4/2008) 6.1. Hình thức tổ chức:
 5. - Tuyên truyền Tờ tin, đài truyền thanh, panô, băng ron. 6.2. Đơn vị thực hiện: - Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao - Trung tâm Văn hoá - Trung tâm Thể dục Thể thao - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 7. Kỷ niệm 33 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất Tổ quốc (30/4/1975 -30/4/2008) và Ngày Quốc tế lao động (1/5): 7.1.Danh nghĩa tổ chức: - Huyện ủy - Hội đồng nhân dân huyện - Ủy ban nhân dân huyện - Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc huyện. 7.2. Hình thức tổ chức: - Tuyên truyền trên Tờ tin, đài truyền thanh, panô, băng rôn, xe loa cổ động - Tổ chức các hoạt động Thể dục thể thao, Văn hóa-Văn nghệ. 7.3.Đơn vị thực hiện: - Phòng Văn hóa – Thông tin – Thể thao. - Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm Văn hóa - Trung tâm Thể dục Thể thao. - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện - Liên đoàn Lao động huyện (Có kế hoạch phối hợp tổ chức riêng)
 6. - Công an huyện - Huyện đội - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 8. Kỷ niệm 104 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2008): 8.1.Danh nghĩa tổ chức: - Huyện ủy - Hội đồng nhân dân huyện - Ủy ban nhân dân huyện - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cần Giờ. 8.2. Hình thức tổ chức : - Tuyên truyền trên tờ tin, đài truyền thanh, xe loa cổ động, panô, băng ron - Tổ chức các hoạt động Thể dục Thể thao - Văn hóa - Văn nghệ từ huyện đến các xã, thị trấn 8.3.Đơn vị thực hiện : - Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện - Trung tâm Văn hoá - Trung tâm Thể dục Thể thao - Công an huyện - Huyện đội. - Ủy ban nhân dân các xã , thị trấn 9. Kỷ niệm 190 năm ngày sinh CÁC - MÁC (05/5/1818 - 05/5/2008): 9.1. Hình thức tổ chức:
 7. - Tuyên truyền trên Tờ tin, đài truyền thanh, băng ron. 9.2. Đơn vị thực hiện : - Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao - Trung tâm Văn hoá - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 10. Kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2008) 10.1. Hình thức tổ chức: - Tổ chức tuyên truyền trên Tờ tin, Đài truyền thanh, xe loa cổ động, panô, băng rôn. - Tổ chức các hoạt động Thể dục Thể thao, Văn hóa-Văn nghệ từ huyện đến cơ sở. 10.2. Đơn vị thực hiện: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. - Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao - Ban Tuyên giáo Huyện ủy. - Trung tâm Văn hóa - Trung tâm Thể dục Thể thao - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn - Nhà Thiếu nhi 11. Kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2008: 11.1. Hình thức tổ chức: - Tuyên truyền trên tờ tin, đài truyền thanh, panô, băng ron - Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, Thể dục Thể thao, Văn hóa-Văn nghệ cho thiếu nhi.
 8. - Chăm lo thiết thực cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn 11.2. Đơn vị thực hiện: - Ủy ban Dân số-Gia đình-Trẻ em huyện (có kế hoạch phối hợp thực hiện riêng) - Huyện đoàn. - Nhà Thiếu nhi - Trung tâm Văn hoá - Trung tâm Thể dục Thể thao - Phòng Giáo dục huyện - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 12. Kỷ niệm 97 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2008): 12.1.Hình thức tổ chức: - Tổ chức tuyên truyền trên Tờ tin, Đài truyền thanh, xe loa cổ động, panô, băng rôn. - Tổ chức các hoạt động Thể dục Thể thao, Văn hóa-Văn nghệ từ huyện đến xã, thị trấn 12.2. Đơn vị thực hiện: - Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể - Trung tâm Văn hóa - Trung tâm Thể dục Thể thao - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 13. Kỷ niệm 83 năm ngày Báo chí Việt Nam ( 21/6/1925 - 21/6/2008 ): 13.1. Hình thức tổ chức: - Tổ chức tuyên truyền trên Tờ tin, Đài truyền thanh, băng ron
 9. - Họp mặt 13.2.Đơn vị thực hiện: - Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Phòng Văn hoá – Thông tin – Thể thao huyện - Trung tâm Văn hoá - Trung tâm Thể dục Thể thao 14. Kỷ niệm lần thứ 61 ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2008): 14.1. Hình thức: - Tuyên truyền trên Tờ tin, Đài truyền thanh, panô, băng rôn. - Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ. - Tổ chức các hoạt động thể dục Thể thao -Văn hóa-Văn nghệ. - Tổ chức thăm hỏi các gia đình Thương binh Liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Gia đình có công cách mạng và giúp đỡ các gia đình chinh sách có hoàn cảnh khó khăn. 14.2. Đơn vị thực hiện: - Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao - Trung tâm Văn hóa - Trung tâm Thể dục Thể thao. - Công an huyện - Huyện đội. - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 15. Kỷ niệm lần thứ 63 Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945-19/8/2008) 15.1. Hình thức: - Tuyên truyền trên Tờ tin, Đài truyền thanh, pano, băng rôn.
 10. - Tổ chức các hoạt động Thể dục Thể thao, Văn hóa-Văn nghệ. 15.2. Đơn vị thực hiện: - Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể - Trung tâm Văn hóa huyện - Trung tâm Thể dục Thể thao huyện - Nhà Thiếu nhi 16. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2008) 16.1. Hình thức: - Tuyên truyền trên Tờ tin, Đài truyền thanh, pano, băng rôn. - Tổ chức các hoạt động Thể dục Thể thao, Văn hóa-Văn nghệ. 16.2. Đơn vị thực hiện: - Trung tân Văn hóa - Trung tâm Thể dục Thể thao. 17. Kỷ niệm lần thứ 63 ngày Quốc Khánh nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945-2/9/2008): 17.1. Hình thức: - Huyện cử Đoàn đại biểu về Thành phố tham dự lễ Mitting - Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ. - Tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ-thể dục thể thao. - Tuyên truyền trên Tờ tin, đài truyền thanh, panô, băng rôn. -Tổ chức thăm hỏi các gia đình Thương binh liệt sĩ, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các lực lượng vũ trang trong huyện, các gia đình có công cách mạng và giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. 17.2. Đơn vị thực hiện:
 11. - Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm Văn hóa - Trung tâm Thể dục Thể thao. - Phòng Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện. - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. - Nhà Thiếu nhi 18. Kỷ niệm 63 năm ngày Nam bộ kháng chiến(23/9/1945-23/9/2008): 18.1. Hình thức: - Tổ chức tuyên truyền trên Tờ tin, đài truyền thanh, panô, băng rôn. - Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa-văn nghệ. 18.2.Đơn vị thực hiện: - Trung tâm Văn hóa - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện - Trung tâm Thể dục Thể thao. - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 19.Tổ chức hoạt động lễ hội truyền thống ngư dân và Tết Trung thu cho các em thiếu nhi huyện Cần Giờ từ 14-15/9/2008: 19.1. Đơn vị Tổ chức: - Hội đồng nhân dân huyện - Ủy ban nhân dân huyện - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể. 19.2. Đơn vị thực hiện: - Ban Tổ chức Lễ huyện
 12. - Giao cho Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể cho việc tổ chức hoạt động Lễ hội. 20. Kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1946- 14/10/2008): 20.1. Hình thức: - Tổ chức tuyên truyền trên Tờ tin, đài truyền thanh, xe cổ động, panô, băng rôn. -Tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao từ huyện đến cơ sở. 20.2.Đơn vị thực hiện: Hội Nông dân huyện phối hợp Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục Thể thao, các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động. 21. Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2008): Giao Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp các ngành liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động riêng. 22. Kỷ niệm 91 năm Cách mạng Tháng 10 Nga thành công (07/11/1917-07/11/2008): 22.1. Hình thức: Tuyên truyền trên Tờ tin, đài truyền thanh, panô, băng rôn. 22.2. Đơn vị thực hiện: - Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm Văn hóa huyện 23. Kỷ niệm 26 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2008): Giao cho Phòng Giáo dục huyện phối hợp Huyện đoàn, Nhà Thiếu nhi và Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em huyện xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động. 24. Kỷ niệm 62 năm ngày Toàn quốc kháng chiến(19/12/1946-19/12/2008): 24.1.Hình thức: - Tuyên truyền trên Tờ tin, đài truyền thanh, panô, băng rôn.
 13. - Tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao. 24.2.Đơn vị thực hiện: - Trung tâm Văn hóa - Trung tâm Thể dục - Thể thao. 25. Kỷ niệm lần thứ 64 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2008): 12.1.Hình thức: - Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ. - Tổ chức các hoạt động Thể dục Thể thao, Văn hóa-Văn nghệ. - Tuyên truyền, cổ động (Tờ tin, Đài truyền thanh, xe cổ động, panô, băng rôn). 25.2.Đơn vị thực hiện: - Huyện đội. - Trung tâm Văn hóa - Trung tâm Thể dục Thể thao. - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. - Phòng Văn hóa-Thông tin-Thể thao. - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. - Nhà Thiếu nhi Trên đây là kế hoạch tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2008 của huyện. Đề nghị các ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây kế hoạch phối hợp, triển khai thực hiện theo đúng tinh thần kế hoạch. KT.CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC - Thường trực Huyện ủy; - Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; - Thường trực Ủy ban nhân dân huyện; - Các cơ quan, ban ngành Đoàn thể; - Lực lượng vũ trang; - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
 14. - LĐVP - TH; Đoàn Văn Thanh - Lưu.
Đồng bộ tài khoản