Kế hoạch số 3806/KH-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
55
lượt xem
6
download

Kế hoạch số 3806/KH-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số 3806/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện đợt cao điểm phòng, chống ma tuý năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch số 3806/KH-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3806/KH-UBND Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2008 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ NĂM 2008 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 849/TTg-KGVX ngày 04 tháng 6 năm 2008 về việc mở đợt cao điểm phòng chống ma tuý; nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới" đồng thời hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma tuý" và "Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý 26 tháng 6" hàng năm; Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện "Đợt cao điểm phòng chống ma tuý năm 2008" từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2008, với những nội dung cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1. Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma tuý và tác hại của ma tuý, gắn liền với việc tổ chức học tập quán triệt và triển khai Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới" đến toàn thể cán bộ Đảng viên, công nhân viên chức và mọi tầng lớp nhân dân. 2. Tổ chức cao điểm tấn công trấn áp, xử lý tội phạm về ma tuý, rà soát, kiểm tra, đấu tranh chuyển hóa địa bàn một cách mạnh mẽ, quyết liệt và kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình hình tội phạm ma tuý và tệ nạn ma tuý trên địa bàn thành phố, hạn chế đến mức thấp nhất số người nghiện ma tuý mới, không để tụ điểm mới xuất hiện; gắn với cuộc vận động "Xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý". 3. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý, giúp đỡ người nghiện tái hoà nhập cộng đồng tại địa phương và Cụm Công nghiệp Nhị Xuân nhằm hạn chế thấp nhất tỷ lệ tái nghiện. II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: 1. Vận động, tuyên truyền ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng trong công tác phòng, chống ma tuý trực tiếp đến từng đối tượng thanh thiếu niên (nhất là trong nhóm thanh thiếu niên có nguy cơ cao), đến các cơ quan, đơn vị, trường học, đến các xã, phường, thị trấn và đến
  2. tận hộ gia đình, gắn với việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới" cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. 2. Phát động quần chúng đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý và tệ nạn xã hội gắn với phong trào "Bảo vệ an ninh Tổ quốc và trật tự an toàn xã hội"; kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các chất ma tuý; người có hành vi trồng cây có chứa chất ma tuý để chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng ngăn chặn và kịp thời xử lý. 3. Tập trung đấu tranh chuyển hoá địa bàn một cách mạnh mẽ và quyết liệt; phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể và từng gia đình trên địa bàn dân cư, nắm chắc tình hình, số lượng người nghiện ma tuý trên từng địa bàn, đặc biệt đối với những khu vực có diễn biến phức tạp về tệ nạn mua bán, hút chích ma tuý (từng quận - huyện chọn xã, phường là điểm nóng để tập trung chuyển hóa). 4. Tổ chức quản lý, giáo dục và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng về địa phương và Cụm Công nghiệp Nhị Xuân. III. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Nội dung tuyên truyền giáo dục: + Nêu ý nghĩa và kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH của Quốc hội về Đề án Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người cai nghiện; tuyên truyền những điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý, đã được Quốc hội khóa XII thông qua trong kỳ họp thứ 3, vào ngày 03 tháng 6 năm 2008. Quán triệt Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới". + Điểm lại tình hình tệ nạn ma tuý gia tăng trong thời gian gần đây, phân tích nguyên nhân. + Giới thiệu những mô hình có cách làm hiệu quả trong công tác phòng chống tệ nạn ma tuý; quản lý, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng, chú ý phần giới thiệu cách làm. Biện pháp tuyên truyền: - Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bằng các hình thức như: quận - huyện chọn những điểm nóng về tệ nạn ma tuý tổ chức mít tinh diễu hành, cổ động về phòng, chống ma tuý; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thi tuyên truyền viên, hội trại, triển lãm và các hoạt động khác về phòng, chống ma tuý, nhằm huy động các cấp, các ngành, toàn thể nhân dân, toàn xã hội tích cực hưởng ứng tham gia.
  3. - Tuyên truyền với nhiều hình thức, cổ động một cách trực quan, sinh động và thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hệ thống đến toàn dân; đặc biệt, đẩy mạnh nâng cao nhận thức, thấy rõ tác hại của các chất ma tuý, trong đó có ma tuý tổng hợp (ATS), ma tuý đá... trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và khu vực đông dân cư lao động tự do... (nhất là nhóm có nguy cơ dễ mắc tệ nạn ma tuý). - Tổ chức các nhóm thông tin tuyên truyền lưu động đến các địa bàn trọng điểm, các khu nhà trọ công nhân các khu công nghiệp; vận động trực tiếp đến từng cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên và từng người dân; đến tận hộ gia đình, tổ dân phố, khu phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học,... 2. Tập trung đấu tranh triệt xoá các điểm, tụ điểm mua bán, sử dụng ma tuý chuyển hóa mạnh các địa bàn phức tạp về tệ nạn mua bán, hút chích ma tuý và tệ nạn xã hội. Biện pháp thực hiện: - Xây dựng kế hoạch phối hợp đồng bộ giữa các Sở ban ngành và Đoàn thể xác định địa bàn trọng điểm, đồng loạt ra quân tấn công, xử lý tội phạm về ma tuý, mỗi địa phương (quận - huyện, phường - xã, thị trấn) chọn địa bàn trọng điểm về ma tuý để tập trung chuyển hóa. - Tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời tội phạm lợi dụng các loại hình dịch vụ trong khách sạn, nhà hàng, vụ trường, quán bar để sử dụng và tổ chức sử dụng các chất ma tuý, nhất là ma tuý tổng hợp, ma tuý đá... - Tổ chức sơ, tổng kết đánh giá sau đợt cao điểm, tiến hành nêu gương tốt, điển hình trong nhân dân đối với những tổ chức, cá nhân đã dũng cảm kiên quyết phát hiện, tố giác các tội phạm về ma tuý. 3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giúp đỡ người nghiện tái hoà nhập cộng đồng; giúp người nghiện tái hoà nhập cộng đồng ổn định cuộc sống, có việc làm, hạn chế việc tái nghiện. Biện pháp thực hiện: - Tổ chức tham vấn, tư vấn, tăng cường công tác giáo dục gắn với việc giúp đỡ, giải quyết việc làm cho người nghiện tái hoà nhập cộng đồng về địa phương; đề cao vai trò trách nhiệm của gia đình, tích cực vận động các tổ chức, cá nhân cùng tham gia công tác phòng chống tái nghiện. - Tăng cường công tác quản lý kiên quyết ngăn ngừa việc thẩm lậu các chất gây nghiện, ma tuý vào khu Công nghiệp: tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục và tạo môi trường làm việc hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập cho người nghiện tái hoà nhập cộng đồng tại khu Công nghiệp.
  4. - Tổ chức sơ kết đánh giá hiệu quả các hoạt động phong trào phòng chống ma tuý các mô hình, câu lạc bộ, đội nhóm ... trước đây đã triển khai thực hiện để giúp người nghiện cũng như người nghiện tái hoà nhập cộng đồng, gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng phường xã, cơ quan, đơn vị, trường học không có tội phạm ma tuý và người nghiện ma tuý, góp phần làm giảm địa bàn có tệ nạn ma tuý và kéo giảm số người nghiện ma tuý. - Tiến hành sơ kết đánh giá tình hình phòng, chống ma tuý, tình hình người nghiện mới phát sinh trên địa bàn, công tác quản lý, giúp đỡ người sau cai tái hoà nhập cộng đồng tại địa phương trong thời gian 06 tháng đầu năm, phân tích sâu từng vấn đề để đề ra những biện pháp xử lý phù hợp, có phân công cụ thể trong việc quản lý chặt chẽ người tái hoà nhập cộng đồng chưa qua thời gian sau cai nghiện tập trung. IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN: 1. Công an thành phố: - Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai "Đợt cao điểm phòng, chống ma tuý năm 2008". - Tập trung đấu tranh triệt xoá các điểm, tụ điểm bán lẻ, sử dụng ma tuý, không để công khai tồn tại trong cộng đồng dân cư, gây nhức nhối trong nhân dân; đồng thời điều tra, xử lý kiên quyết bọn tội phạm mua bán, tổ chức sử dụng ma tuý đang còn tiềm ẩn; kiểm tra phát hiện, xử lý kịp thời tội phạm lợi dụng các loại hình dịch vụ trong các khách sạn, nhà hàng, vũ trường, quán bar - karaoke để sử dụng và tổ chức sử dụng các chất ma tuý, nhất là ma tuý tổng hợp; tổ chức kiểm soát chặt chẽ các hoạt động mua bán, xuất, nhập khẩu, sử dụng các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuộc hướng thần; chủ động phòng ngừa, việc điều chế và sản xuất ma tuý tổng hợp... để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; góp phần răn đe tội phạm và phát động phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý trong tình hình hiện nay. Hướng dẫn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội quận - huyện tập trung các đợt ra quân đồng loạt triệt phát các tụ điểm tái phát buôn bán, sử dụng ma tuý, không để phát sinh tụ điểm mới kết hợp với công tác xây dựng phường xã lành mạnh lồng ghép với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, tạo môi trường xã hội trong sạch không còn ma tuý ở từng khu phố. Đồng thời, chỉ đạo Công an quận - huyện tập trung đánh điểm tại các xã, phường là điểm nóng về tệ nạn mua bán, hút chích ma tuý và các tệ nạn xã hội. - Công an Thành phố chỉ đạo PC 17 và Công an các quận - huyện phối hợp với Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tổ chức đợt tổng rà soát, điều tra cơ bản, thống kê lên danh sách số người nghiện ma tuý hoặc có biểu hiện sử dụng ma tuý ở từng phường, xã, cơ quan, đơn vị, trường học. Phối hợp với các tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ, ngành Y tế tiến hành rà soát, phân loại người nghiện ma tuý để có biện pháp quản lý, giáo dục và cai nghiện phù hợp, gắn với xây dựng "Gia đình không có tệ
  5. nạn ma tuý và tệ nạn xã hội", "Phường xã, cơ quan, đơn vị, trường học không có tệ nạn ma tuý. - Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách Phòng chống ma tuý của Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan trong việc thực hiện Quyết định số 133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế phối hợp kiểm soát ma tuý ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển, nhằm nâng cao hiệu quả công tác Phòng chống ma tuý. 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: - Phối hợp với Công an thành phố, Sở Văn hóa và Thông tin và các sở - ngành liên quan chủ động hướng dẫn cho quận - huyện tổ chức thực hiện hiệu quả "Đợt cao điểm phòng, chống ma tuý năm 2008". - Phối hợp với Sở Văn hóa và Thông tin biên soạn đề cương tuyên tuyền về kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH của Quốc hội về cho phép thực hiện thí điểm Đề án Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện. - Phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn tài liệu tìm hiểu Luật phòng, chống ma tuý (sửa đổi và bổ sung). - Theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các quận - huyện thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng; giúp người nghiện tái hoà nhập cộng đồng ổn định cuộc sống, có việc làm, hạn chế việc tái nghiện. - Phối hợp với Sở Y tế (Trung tâm Giáo dục sức khỏe và truyền thông) có kế hoạch biên soạn, in ấn các áp phích, tờ bướm, tuyên truyền về phòng chống ma tuý kết hợp với phòng chống HIV/AIDS và phân phát đến các quận huyện, phường xã, các Trường, Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội, các đơn vị, các tổ chức, trường học để phổ biến, tuyên truyền về tác hại của ma tuý (nhất là ma tuý tổng hợp, ma tuý đá) đến từng người dân, sinh viên, học sinh. - Chủ động phối hợp với các sở - ngành liên quan tổ chức tham vấn, tư vấn giáo dục và giải quyết việc làm cho người nghiện tái hoà nhập cộng đồng; gắn với việc nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ, đội nhóm... làm tốt công tác "Phường, xã lành mạnh không có ma tuý". - Phối hợp với Công an các quận - huyện tập trung lập hồ sơ xét duyệt đưa những người nghiện ma tuý vào các Trường, Trung tâm theo đúng quy định để cai nghiện, chữa bệnh và quản lý giáo dục. - Chỉ đạo các Trường, Trung tâm tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục người nghiện ma tuý, thường xuyên tổ chức kiểm tra nhằm hạn chế tình trạng trốn trường, trốn viện, thẩm lậu ma tuý vào Trường, Trung tâm; đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ xét duyệt cho người sau cai tái hoà nhập cộng đồng; tăng cường giáo dục người sau cai nghiện để họ có đủ khả năng khi về địa phương ổn định cuộc sống, tránh được tình trạng tái nghiện.
  6. 3. Sở Văn hóa và Thông tin: - Làm việc với các cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương đến địa phương tăng thời lượng phát sóng và mở các chuyên mục đưa tin, bài về "Tháng hành động phòng, chống ma tuý"; các hoạt động phòng, chống ma tuý ở các đơn vị địa phương và gương điển hình trong đợt cao điểm. Đặc biệt chú trọng chương trình tuyên truyền phòng, chống ma tuý với hình thức, nội dung, biện pháp cụ thể, cũng như phù hợp với các nhóm đối tượng có nguy cơ cao. - Phối hợp với Công an thành phố hướng dẫn quận - huyện tổ chức mít tinh, diễu hành, tuyên truyền tháng hành động phòng chống ma tuý. - Hướng dẫn các quận - huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động về phòng, chống ma tuý hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý 26/6 với các hình thức và nội dung tuyên truyền phòng, chống ma tuý cho phù hợp và có hiệu quả, phổ biến các khẩu hiệu tuyên truyền như "Nói không với ma tuý", "Không có chỗ dành cho ma tuý", "Không để ma tuý huỷ diệt chúng ta".... 4. Sở Y tế: Triển khai các phương pháp y học trong điều trị cắt cơn, giải độc phục hồi chức năng cho người nghiện ma tuý, chủ trì phối hợp với lực lượng Công an, các cơ quan chức năng tổ chức đợt thanh tra, kiểm tra việc xuất, nhập khẩu, quản lý, phân phối, sử dụng các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, phòng ngừa, ngăn chặn việc sử dụng tiền chất vào các mục đích bất hợp pháp. Tổ chức tốt việc thực hiện đề án thí điểm điều trị các chất ma tuý dạng thuốc phiện bằng Methadone. Nghiên cứu và phổ biến que thử các loại tổng hợp mới trong xét nghiệm ma tuý đối với người nghiện. 5. Sở Giáo dục và Đào tạo: tổ chức tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý trong trường học; tổ chức các hoạt động cho học sinh tự nguyện ký cam kết tham gia phòng, chống ma tuý; tổ chức đợt ra quân phòng, chống ma tuý học đường trong dịp hè. 6. Các Sở ngành thành phố, các Tổng Công ty, Khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố có kế hoạch thực hiện tháng cao điểm phòng chống ma tuý; tập trung tuyên truyền trong cán bộ công nhân viên về Luật phòng, chống ma tuý, về kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11 của Quốc hội tại thành phố Hồ Chí Minh, vận động mọi người cùng tham gia phòng chống ma tuý tại cơ quan đơn vị, địa phương nơi cứ trú và giáo dục quản lý con em mình không để vướng vào ma tuý. 7. Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân thành phố: Phối hợp với Công an thành phố đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma tuý, kịp thời đưa ra xét xử lưu động tại các địa bàn trọng điểm về ma tuý, để nâng cao tính giáo dục, phòng ngừa, răn đe tội phạm và phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. 8. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên mở đợt tuyên truyền vận động toàn dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống ma tuý, gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Gia đình không có tệ nạn ma tuý và tệ nạn xã hội", xây dựng phường xã, cơ quan, đơn vị,
  7. trường học không có tội phạm ma tuý và người nghiện ma tuý, góp phần làm giảm địa bàn có tệ nạn ma tuý và kéo giảm số người nghiện ma tuý. Tổ chức sơ kết đánh giá hiệu quả các hoạt động phong trào phòng chống ma tuý các mô hình, câu lạc bộ, đội nhóm... trước đây đã triển khai thực hiện để giúp người nghiện cũng như người nghiện tái hoà nhập cộng đồng. a) Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố: - Xây dựng kế hoạch và triển khai huy động đoàn viên, sinh viên trong dịp hè tổ chức điều tra, thống kê xã hội học đối với người nghiện ma tuý mới phát hiện tại thành phố trong năm 2008 về quan hệ hoàn cảnh, thời điểm dẫn đến sử dụng ma tuý và loại ma tuý đã sử dụng, cung cấp kết quả và kiến nghị Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội giải pháp ngăn ngừa xoá bỏ môi trường gây nghiện. - Tập trung chỉ đạo tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma tuý, nhằm thu hút sự tham gia của lực lượng đoàn viên thanh niên và toàn xã hội vào công tác phòng, chống ma tuý, đồng thời tổ chức sơ kết đánh giá hiệu quả hoạt động các mô hình, câu lạc bộ, đội nhóm... trước đây đã triển khai thực hiện để giúp người nghiện cũng như người nghiện tái hoà nhập cộng đồng. - Tăng cường hoạt động của Đoàn, Hội trong việc tham gia phát hiện, tố giác tội phạm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các chất ma tuý; người có hành vi trồng cây có chứa chất ma tuý để chính quyền địa phương và cơ quan chức năng ngăn chặn và xử lý kịp thời. - Tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện "Chi đoàn, chi hội, chi đội không có thanh, thiếu nhi mắc tệ nạn ma tuý". Thực hiện mục tiêu "Mỗi đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi là một tuyên truyền viên tích cực về phòng chống ma tuý". b) Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động thành phố: có kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội, tổ chức Công đoàn cơ sở tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về phòng, chống ma tuý, nhằm thu hút sự tham gia tích cực của các hội viên, đoàn viên và của toàn dân. Đặc biệt lưu ý đến lực lượng công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, lao động nữ trong khu vực các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, đồng thời tổ chức sơ kết đánh giá hiệu quả hoạt động các mô hình, câu lạc bộ, đội nhóm... trước đây đã triển khai thực hiện để giúp người nghiện cũng như người nghiện tái hoà nhập cộng đồng. 9. Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và ma tuý quận - huyện: - Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân quận - huyện chỉ đạo các ban ngành phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể quận - huyện tập trung tuyên truyền trong cộng đồng dân cư; giao ước thi đua gia đình không có ma tuý; phối hợp giữa gia đình và xã hội tổ chức cho học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên tham gia các hoạt động tại địa phương, đưa nội dung tuyên truyền phòng chống ma tuý và chương trình hoạt động hè. Tuỳ theo tình hình của quận - huyện tổ chức mít tinh, diễu hành, cổ động tuyên truyền tháng hành động phòng chống ma tuý ngay tại địa bàn tụ điểm phức tạp về ma tuý.
  8. - Phối hợp với Trung tâm Văn hóa quận - huyện chỉ đạo các Đội thông tin lưu động tổ chức các hoạt động tuyên truyền rộng khắp địa bàn, đặc biệt tập trung tại các tụ điểm có diễn biến phước tạp về tệ nạn mua bán, hút chích ma tuý và các tệ nạn xã hội, phối hợp với Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận - huyện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu đông công nhân lao động lưu trú. Đặc biệt tổ chức sơ, tổng kết đánh giá hiệu quả các mô hình, giải pháp, câu lạc bộ, đội nhóm... của các tổ chức Đoàn thể và Mặt trận để kịp thời nhân rộng, điển hình các gương người tốt, việc tốt và có hình thức tuyên dương, khen thưởng kịp thời. - Tổ chức thăm hỏi, động viên khen thưởng kịp thời các cán bộ, quần chúng nhân dân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống ma tuý; thăm hỏi gia đình, thân nhân những cán bộ, công dân bị thương, bị bệnh, hy sinh trong công tác đấu tranh chống tội phạm ma tuý. - Chỉ đạo các Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội tăng cường hoạt động vào buổi trưa, buổi tối, tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm hoạt động lén lút sau 24 giờ và thông báo ngay cho Công an quận - huyện phối hợp kiểm tra nếu phát hiện có dấu hiệu tàng trữ, sử dụng ma tuý. 10. Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, Đài Truyền hình thành phố, các cơ quan Báo chí trực thuộc thành phố; cơ quan thường trú các Báo Trung ương đóng trên địa bàn thành phố phối hợp tuyên truyền nội dung về phòng, chống ma tuý. Tập trung đưa tin phản ánh về các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma tuý, người tốt việc tốt của địa phương, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn xã hội. - Nhân kỷ niệm 60 năm ngày "Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc" đề nghị các sở - ngành, Đoàn thể, Mặt trận thành phố và quận - huyện gắn phát động nội dung đợt cao điểm phòng chống ma tuý vào phong trào thi đua chung của đơn vị và tiến hành tuyên dương, khen thưởng ngay tại cơ sở khi tổ chức tổng kết đợt cao điểm phòng, chống ma tuý năm 2008 và đề xuất thành phố khen thưởng trong đợt hoạt động này. V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: - Từ ngày 15 tháng 6 năm 2008: các Sở ban ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể thành phố, Uỷ ban nhân dân quận - huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện "Đợt cao điểm phòng, chống ma tuý" năm 2008. - Ngày 25 tháng 8 năm 2008: các Sở ban ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể, Uỷ ban nhân dân quận - huyện tổ chức sơ kết "Đợt cao điểm phòng, chống ma tuý" năm 2008. - Ngày 31 tháng 8 năm 2008: Công an thành phố có báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Đợt cao điểm trình Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
  9. Căn cứ vào nội dung trên Thủ trưởng các Sở ban ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố, Uỷ ban nhân dân quận - huyện tổ chức triển khai Đợt cao điểm phòng chống ma tuý năm 2008. Báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội thành phố (Công an thành phố, số 268 Trần Hưng Đạo, quận 1) trước ngày 25 tháng 8 năm 2008 để tổng hợp báo cáo chung./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Nguyễn Thành Tài PHỤ LỤC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN "ĐỢT CAO ĐIỂM PHÒNG CHỐNG MA TUÝ NĂM 2008" 1. Phòng chống ma tuý là trách nhiệm của mỗi người dân. 2. Xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, góp phần đẩy lùi tệ nạn ma tuý. 3. Kiên quyết nói "KHÔNG" với tệ nạn ma tuý. 4. Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống, quyết tâm bài trừ ma tuý và các tệ nạn xã hội. 5. Quyết tâm thực hiện tốt công tác quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện. 6. Hãy giúp đỡ người sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng. 7. Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết "Nói không với ma tuý". 8. Không để ma tuý huỷ diệt chúng ta. 9. Gia đình không có tệ nạn ma tuý và các tệ nạn xã hội. 10. Phường, xã, cơ quan, đơn vị, trường học không có tệ nạn ma tuý. 11. Hãy kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý.
  10. 12. Mọi người hãy dũng cảm phát hiện, tố giác tội phạm ma tuý và các tệ nạn xã hội./.
Đồng bộ tài khoản