Kế hoạch thực hiện event

Chia sẻ: Digiworld Hà Nội 06 Hàng Bài | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.492
lượt xem
592
download

Kế hoạch thực hiện event

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về bảng mẫu kế hoạch thực hiện event, dành cho nhân viên chuyên ngành tham khảo, có thể lấy tài liệu này làm cho sự kiện nào đó. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch thực hiện event

  1. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN EVENT… Tên SK: ____________________________________________________ Mục đích của SK: _________________________________________________ Thính giả mục tiêu: __________________________________________________ Thời gian tổ chức:_____________________________________________ Trưởng ban tổ chức SK: _____________________________________________________ Địa điểm tổ chức Ngày đạt chỗ Người đặt Phương tiện Nguời chuẩn bị Thời hạn Ngày hoàn quảng cáo và thành thông tin Posters Phông và chữ Bản tin Banner Thư mời Tài liệu phục vụ Khách mời sự Người liên hệ Phone Ngày liên hệ Người có Ngày kiểm tra kiện Number trách nhiệm Diễn giả MC Nhóm nhạc/ban nhạc Casĩ Other Trang bị Ngày kiểm tra Người có trách nhiệm TV/VCR Bảng biểu Projector Ghế Bàn Microphone Hệ thống âm thanh Chi phí Notes Giá trị Trang trí Vệ sinh
  2. Quà tặng Vận chuyển Báo chí Diễn giả Khách http://digiworldhanoi.vn Vệ sinh: ____________________________________________________ Người có trách nhiệm: _______________________________________________ Ngày hoàn thành: ___________________________________________________ Trang trí: _____________________________________________________ Người có trách nhiệm: _______________________________________________ Ngày hoàn thành: ___________________________________________________ Quả tặng/đồng phục:_________________________________________________ Nhà cung cấp:__________________________________________________________ Thời gian mua:_______________________________________________________ Hình ảnh Đơn vị chuẩn bị:___________________________________________________ Ngày: _______________________________________________________ Người có trách nhiệm:________________________________________________ Ghi chú: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ___________________________________________________ http://digiworldhanoi.vn
Đồng bộ tài khoản