Kế toán doanh nghiệp

Chia sẻ: Kanguru | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
250
lượt xem
97
download

Kế toán doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các phương pháp nhập kho và tính giá nhập kho cấn chú ý đến giá nhập kho .nếu được hưởng chiết khấu phải thừ ra khi tính giá nhập kho.khi xuất kho co bao nhiêu phương pháp để tính giá xuất kho. Gia xuất kho là giá thực chứ không phỉa giá hạch toán .do đó cân phải đổi ra giá thực nhập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế toán doanh nghiệp

  1. I /tiền lương 1. Phân biệt tiền lương chính và tiền lương phụ các khoảng khấu trừ lương- các khoảng trích theo lương cũng phải tính. 2. Bảo hiểm xã hội – bh y tế - kinh phí công đoàn trích trên tổng số lương bao gồm cả phần trích trước tiền lương của bộ phận công nhân sản xuất Ii/ vật liệu công cụ dụng cụ 1. Đầu tiên phải sem vật liêu công cụ đã nhập kho chưa ,nếu chua phản ánh vào tài khoản 151.chỉ khi nào vật liệu thực nhập kho mởi định khoản vào tài khoảng 152 2. Cần chú ý đến lượng nhập thừa và thiếu ,thừa thì trả lại hoạc mua lại,nếu thếu bắt bồi thường . 3. Các phương pháp nhập kho và tính giá nhập kho cấn chú ý đến giá nhập kho .nếu được hưởng chiết khấu phải thừ ra khi tính giá nhập kho.khi xuất kho co bao nhiêu phương pháp để tính giá xuất kho. Gia xuất kho là giá thực chứ không phỉa giá hạch toán .do đó cân phải đổi ra giá thực nhập. 4. Với công cụ va dụng cụ .chú ý đến phân bổ chi phí theo từng kỳ.trường hợp bảo hỏng báo mất công cụ dụng cụ, cần quy trách nhiệm ra sao.và giá trị còn lại của ccdc. 5. Ngoài ra cần phải dự phòng giảm giá hàng tồn kho.dể không ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. 6. Khi nhập khẩu vl- ccdc ,giá nhập kho đã bao gồm thuế xuất nhập khẩu 7. Iii/ tài sản cố định 8. Chú ý hạch toán tăng giảm tscđ. Khi nào tăng và khi nào giảm ,chú ý đến nguyên giá.và phần trích khấu hao và giá trị còn lại 9. Chú ý giá đánh giá lại khi góp vốn liên doanh liên kết 10. Khi đi thuê tscđ.giá tính chi phí là giá chưa có phần lãi thuê.phần thue tính vào chi phí ,phân bổ chi phí cho từng kỳ. 11. Tscđ dùng vào hoạt động phúc lợi giá bao gồm thuế gtgt .do không phải hoạt động sản xuất kinh doang nên không được khấu trừ. 12. Sửa chữa lớn tscđ. Có trích trước hay không.và phân bổ chi phí ra sao/ V/ giá thành –chi phí sản xuất 1. Tập hợp chi phí phải chính sác .các tiêu thúc phân bổ . 2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp nào: 3 phương pháp 3. --pp nguyên vật liêu trực tiếp ;có thể là nguyên vật liệu chính 4. Spsxddck=(cpnvlttdđk+cpnvlpstk) /slsphoan thanh*slspdd 5. --pp ước lượng:phải tính cpsxdd ck cua 621-622-627 6. Đầu tiên ;tính số lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 7. Slsphttđ: slspdd*mức độ hoàn thành của sp 8. Sau đo; xác định cpsx dd ck Cpnvlttddck: (cpnvlttdddk+cpnvlpstk)/(slspht+spdd)*spdd Cpncttddck:( cpncttdddk+cpncpstk)/(slspht+slsphttd)*slsphttd Cpsxcttddck:( cpsxcttdddk+cpsxcpstk)/(slspht+slsphttd)*slsphttd
  2. Tính giá thành theo phương pháp nào. Phụ thuộc vào đề bài Xử lý ; vật liệu thừa ra sao. Sản phẩm hỏng .phé liệu thu hồi 1- pp hệ số chú ý ; dn tạo ra nhiều sản phẩm với nhiều hệ số khác nhau 2- pp tỷ lệ trường hợp 1 quy trình tạo ra nhiều sản phẩm voeis nhiều quy cách khác nhau 3—pp loại trừ chi phí Trường hợp có sản phẩm phụ thì trừ ra trong 154

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản