intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kế toán ngân hàng_Kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế

Chia sẻ: Hatbui | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

2.190
lượt xem
1.051
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái quát về kế toán ngọai tệ và cách hạch toán tài khoản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế toán ngân hàng_Kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế

 1. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ  KINH DOANH NGOẠI  TỆ VÀ THANH TOÁN  QUỐC TẾ 1
 2. KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN NGOẠI TỆ NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Kế toán phân tích  Về nội dung hạch toán, hạch toán giống như hạch toán bằng VND, nhưng dồng thời hạch toán hạch toán các bút toán đối ứng bằng ngoại tệ và bút toán đối ứng bằng VND  Khoản thu, trả lãi bằng ngoại tệ được thực hiện thông qua nghiệp vụ mua bán ngoại tệ theo TG tại thời điểm phát sinh 2
 3.  Nghiệp vụ mua bán ngoại tệ được tính theo TG  thực tế, các nghiệp vụ khác hạch toán theo TG  do NHNN công bố tại thời điểm phát sinh  nghiệp vụ Kế toán tổng hợp  Chỉ phản ánh bằng VND  Có thể phản ánh nguyên tệ nhưng cuối mỗi  tháng thì phải chuyển đổi ra VND 3
 4. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG  Tài khoản 1031: Ngoại tệ tại đơn vị  Tài khoản 1123: Tiền gửi thanh toán bằng  ngoại tệ tại NHNN  Tài khoản 132: Tiền gửi tại các TCTD trong  nước bằng ngoại tệ  Tài khoản 1331: Tiền gửi không kỳ hạn bằng  ngoại tệ ở nước ngoài  Tài khoản 422: Tiền gửi của khách hàng trong  nước bằng ngoại tệ 4
 5.  Tài khoản 426: Tiền gửi của khách hàng nước  ngoài bằng ngoại tệ  Tài khoản 455: Chuyển tiền phải trả bằng  ngoại tệ  Tài khoản 214: Cho vay ngắn hạn bằng ngoại  tệ và vàng  Tài khoản 428: Tiền ký quỹ bằng ngoại tệ  Tài khoản 414: Tiền gửi của các NH ở nước  ngoài bằng ngoại tệ  Tài khoản 471: Mua bán ngoại tệ kinh doanh 5
 6.  Tài khoản 473: Giao dịch hoán đổi  Tài khoản 474: Giao dịch kỳ hạn  Tài khoản 475: Giao dịch tương lai  Tài khoản 476: Giao dịch quyền chọn  Tài khoản 486: Thanh toán đối với các công cụ tài  chính phái sinh  Tài khoản 631: Chênh lệch TGHĐ  Tài khoản 633: Chênh lệch đánh giá lại các công cụ tài  chính phái sinh  Tài khoản 721: Thu về kinh doanh ngoại tệ  Tài khoản 821: Chi về kinh doanh ngoại tệ 6
 7. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN Mua bán ngoại tệ kinh doanh   Mua ngoại tệ: Nợ TK 1031, 1123… Có TK 4711 Đồng thời: Nợ TK 4712 Có TK 1011, 1113… 7
 8.  Bán ngoại tệ: Nợ TK 4711  Có TK 1031, 1123… Đồng thời: Nợ TK 1011, 1113… Có TK 4712 8
 9.  Chuyển tiền ra nước ngoài Nợ TK 1031,… Có TK 1331… Có TK 711 Có TK 4531  Chuyển tiền đến từ nước ngoài Nợ TK 1331, 4141 Có TK 4261, 4550 9
 10. Mua bán ngoại tệ có kỳ hạn  Khi ký hợp đồng mua kỳ hạn Nợ TK 4862 Có TK 4741 Hạch toán VND Nợ TK 4742 Có TK 4862  Bán kỳ hạn hạch toán ngược lại  Khi thanh toán, hạch toán giống mua bán giao  ngay 10
 11. Đánh giá chênh lệch TG vào ngày lập báo cáo: Tỷ giá giảm: Nợ TK 4742 Có TK 633 Tỷ giá tăng: Nợ TK 633 Có TK 4742 11
 12. Lựa chọn quyền mua bán ngoại tệ  Khi ký hợp đồng mua quyền chọn: Nợ TK 388, 849 Có TK 1011…  Khi ký hợp đồng bán quyền chọn Nợ TK 1011, 4211… Có TK 488, 749 12
 13. Đánh giá chênh lệch TG vào ngày lập báo cáo: Tỷ giá giảm: Nợ TK 4762 Có TK 633 Tỷ giá tăng: Nợ TK 633 Có TK 4762 13
 14. Tại ngày đáo hạn  Khách hàng thực hiện mua ngoại tệ Nợ TK thích hợp Có TK 4711 Đồng thời: Nợ TK 4712 Có TK thích hợp  Khách hàng thực hiện bán ngoại tệ: Hạch toán  ngược lại 14
 15. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN  QUỐC TẾ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG  Tài khoản 4282: Tiền gửi để mở LC bằng ngoại tệ  Tài khoản 9123: Chứng từ có giá trị bằng ngoại tệ gửi  đi nước ngoài nhờ thu  Tài khoản 9124: Chứng từ có giá trị bằng ngoại tệ do  nước ngoài gửi đến đợi thanh toán  Tài khoản 9215: Cam kết trong nghiệp vụ LC trả chậm  Tài khoản 9216: Cam kết trong nghiệp vụ LC trả ngay 15
 16. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN Phương thức chuyển tiền  Chuyển tiền đi: Nợ TK 4221… Có TK 1331 Có TK 7110 Có TK 4531  Chuyển tiền đến: Nợ TK 1331 Có TK 4221 16
 17. Phương thức nhờ thu  Hàng xuất khẩu Khi nhận BCT Nợ TK 4221 Có TK 7110 Có TK 4531 Nhập TK 9123 Khi thu tiền từ nước ngoài Nợ TK 1331 Có TK 4221 Xuất TK 9123 17
 18.  Hàng nhập khẩu Khi nhận BCT từ NH nước ngoài: Nhập TK 9124 Khi nhà NK thanh toán: Nợ TK 4221 Có TK 1331 Có TK 7110 (nếu có) Có TK 4531 Xuất TK 9124 18
 19. Phương thức Tín dụng chứng từ  Hàng nhập khẩu Ký quỹ LC Nợ TK 4221 Có TK 4282 Có TK 7110 Có TK 4531 Nhập TK 9215, 9216 19
 20. Thanh toán LC LC ký quỹ 100% Nợ TK 4282 Có TK 1331, 4141 LC ký quỹ 1 phần Nợ TK 4221 Nợ TK 4282 Có TK 1331, 4141 Xuất TK 9215, 9216 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2