Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Kết quả chương trình khoa học và công nghệ phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Chia sẻ: ViTunis2711 ViTunis2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

52
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình đã tập trung nghiên cứu nhằm cung cấp những kiến thức và hiểu biết về hiện tượng, bản chất khoa học của BĐKH; Xác lập cơ sở khoa học cho việc quy hoạch, thiết kế hệ thống giám sát và cảnh báo sớm về khí hậu và BĐKH, các đối tượng dễ bị tác động nhằm nâng cao năng lực khoa học và công nghệ và năng lực quản lý trong ứng phó với BĐKH;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết quả chương trình khoa học và công nghệ phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

TRAO ĐỔI - THẢO LUẬN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH<br /> KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ<br /> CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA<br /> ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU<br /> PGS. TS. Trần Hồng Thái1<br /> <br /> <br /> Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với<br /> biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2011 - 2015 là Chương trình KH&CN cấp quốc gia được Thủ tướng Chính<br /> phủ giao cho Bộ TN&MT chủ trì thực hiện. Với 48 đề tài đã triển khai, Chương trình đã tập trung nghiên cứu<br /> nhằm cung cấp những kiến thức và hiểu biết về hiện tượng, bản chất khoa học của BĐKH; Xác lập cơ sở khoa<br /> học cho việc quy hoạch, thiết kế hệ thống giám sát và cảnh báo sớm về khí hậu và BĐKH, các đối tượng dễ bị<br /> tác động nhằm nâng cao năng lực khoa học và công nghệ và năng lực quản lý trong ứng phó với BĐKH; Đề<br /> xuất định hướng công nghệ, chính sách và các giải pháp thích ứng, giảm nhẹ BĐKH; Xác định được cơ sở khoa<br /> học (CSKH) cho việc tích hợp vấn đề BĐKH vào quy trình xây dựng và triển khai các chiến lược, kế hoạch, quy<br /> hoạch, trong đó chú trọng phân tích và đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội (KT-XH) và môi trường nhằm cung<br /> cấp công cụ quản lý nhà nước về BĐKH. Trong quá trình thực hiện, nhiều mô hình, giải pháp thích ứng, ứng<br /> phó với BĐKH, nước biển dâng (NBD) được áp dụng thực tế, chuyển giao cho các địa phương và có khả năng<br /> nghiên cứu nhân rộng trong thời gian tới.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1. Tổng quan về Chương trình KHCN - cơ sở dữ liệu về BĐKH và tác động của BĐKH đối<br /> BĐKH/11-15 với một số ngành, lĩnh vực dễ bị tổn thương. Nghiên<br /> Mục tiêu của Chương trình cứu CSKH và đề xuất quy hoạch, thiết kế và tăng<br /> - Đạt được những kiến thức và hiểu biết về hiện cường hệ thống giám sát về khí hậu - BĐKH và tác<br /> tượng, bản chất khoa học của BĐKH; xác lập CSKH động của BĐKH đến tài nguyên môi trường và một<br /> cho việc quy hoạch, thiết kế hệ thống giám sát và số ngành lĩnh vực dễ chịu tác động. Xây dựng cơ sở<br /> cảnh báo sớm về khí hậu và BĐKH và các đối tượng dữ liệu về BĐKH và tác động của BĐKH.<br /> dễ bị tác động nhằm nâng cao năng lực KH&CN và Nội dung thứ hai: Nghiên cứu bản chất khoa<br /> năng lực quản lý trong ứng phó với BĐKH. học của BĐKH; đánh giá thực trạng và mức độ<br /> - Đề xuất được định hướng công nghệ, chính sách của BĐKH ở Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng dao<br /> và các giải pháp thích ứng, giảm nhẹ BĐKH. động khí hậu và các biểu hiện BĐKH ở Việt Nam.<br /> Nghiên cứu CSKH và thực tiễn phục vụ việc xây<br /> - Xác định được CSKH cho việc tích hợp vấn dựng các kịch bản BĐKH cho Việt Nam.<br /> đề BĐKH vào quy trình xây dựng và triển khai các<br /> chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, chương trình phát Nội dung thứ ba: Nghiên cứu cơ sở khoa học<br /> triển ..., chú trọng phân tích và đánh giá chi phí/hiệu cho việc đánh giá tác động của BĐKH, tính dễ tổn<br /> quả (KT - XH và môi trường), nhằm cung cấp công thương do BĐKH và các giải pháp thích ứng với<br /> cụ quản lý nhà nước về BĐKH. BĐKH.<br /> Nội dung nghiên cứu của Chương trình - Nghiên cứu CSKH đánh giá tác động của<br /> BĐKH, tính dễ tổn thương các hệ sinh thái, đa dạng<br /> Nội dung thứ nhất: Nghiên cứu CSKH, xây dựng<br /> <br /> <br /> Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia<br /> Chánh Văn phòng Chương trình KHCN - BĐKH/11-15<br /> <br /> <br /> <br /> Chuyên đề số III, tháng 11 năm 2016 3<br /> sinh học làm cơ sở cho xác định các giải pháp thích<br /> ứng.<br /> - Nghiên cứu CSKH đánh giá tác động của<br /> BĐKH, tính dễ tổn thương của các hệ thống KT-<br /> XH và phát triển xã hội làm cơ sở cho xác định các<br /> giải pháp thích ứng.<br /> - Nghiên cứu đánh giá tác động của BĐKH, tính<br /> dễ tổn thương và CSKH xác định giải pháp thích<br /> ứng đối với các vùng/miền lãnh thổ. ▲Hình 2. Phân bổ các nhiệm vụ thuộc Chương trình theo<br /> năm<br /> Nội dung thứ tư: Nghiên cứu cơ chế chính sách,<br /> định hướng công nghệ để giảm nhẹ BĐKH (cụ thể<br /> Mỗi nội dung nghiên cứu trên có những nhóm<br /> là làm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính), tận dụng<br /> đề tài cụ thể triển khai trong nhiều lĩnh vực khác<br /> các cơ hội để phát triển hướng tới nền kinh tế các-<br /> nhau và được đánh giá bằng các sản phẩm, cũng<br /> bon phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam.<br /> như những chỉ tiêu theo Quyết định 2630/QĐ-<br /> Nội dung thứ năm: Nghiên cứu CSKH để tích BKHCN, được trình bày dưới đây:<br /> hợp vấn đề BĐKH vào các chiến lược, kế hoạch, quy<br /> Nội dung 1: Nghiên cứu CSKH xây dựng cơ sở dữ<br /> hoạch, chương trình phát triển KT-XH, phát triển<br /> liệu về BĐKH và tác động của BĐKH đối với một số<br /> ngành và địa phương.<br /> ngành, lĩnh vực dễ bị tổn thương (6 đề tài).<br /> 2. Kết quả nổi bật của Chương trình KHCN -<br /> - Lựa chọn mô hình giám sát tác động của BĐKH<br /> BĐKH/11-15<br /> và nước biển dâng đối với chất lượng nước mặt lục<br /> Trong quá trình thực hiện, Chương trình địa (mô hình WASP); Thiết lập mạng lưới quan trắc<br /> KH&CN phục vụ Chương trình Mục tiêu quốc gia tài nguyên nước toàn quốc và thử nghiệm ở lưu vực<br /> ứng phó với BĐKH, mã số KHCN - BĐKH/11-15 sông Mã; Xây dựng mạng lưới giám sát BĐKH trong<br /> đã tuyển chọn và triển khai thực hiện 48 đề tài. Các lĩnh vực khí tượng thủy văn; Đề xuất các tiêu chuẩn<br /> đề tài được phân bổ tương đối đồng đều theo 5 nội thiết kế lũ, đê biển trong điều kiện BĐKH và nước<br /> dung nghiên cứu, riêng nội dung 3 chiếm tỷ lệ khá biển dâng.<br /> lớn (Hình 1).<br /> - Công bố 21 bài báo trên tạp chí/Hội nghị trong<br /> nước và 5 bài báo quốc tế. Đào tạo được 5 tiến sỹ,<br /> 12 thạc sỹ.<br /> Nội dung 2: Nghiên cứu bản chất khoa học của<br /> BĐKH; đánh giá thực trạng và mức độ của BĐKH ở<br /> Việt Nam (5 đề tài).<br /> - Đánh giá được bản chất của BĐKH, thực trạng<br /> và mức độ của BĐKH ở Việt Nam như: Kịch bản<br /> các hiện tượng thời tiết cực đoan trung hạn (2015<br /> - 2030); Giám sát và cảnh báo tác động của BĐKH<br /> bằng công nghệ viễn thám nhằm giảm tai biến thiên<br /> nhiên; Atlas khí hậu và BĐKH, trong đó bổ sung các<br /> số liệu/bản đồ liên quan đến hiện tượng thời tiết cực<br /> đoan; Xác lập luận cứ khoa học cập nhật kịch bản<br /> ▲Hình 1. Phân bổ các nhiệm vụ thuộc Chương trình theo BĐKH nước biển dâng (NBD) theo kịch bản phát<br /> 5 nội dung thải mới của IPCC và AR5.<br /> - Công bố 15 bài báo trong nước, 2 bài báo quốc<br /> Đối với việc phê duyệt các nhiệm vụ theo năm, tế (1 bài đang chờ đăng). Đào tạo/tham gia đào tạo<br /> các nhiệm vụ được phân bổ khá đều theo các năm, 3 tiến sĩ, 13 thạc sỹ. Đăng ký được 1 sản phẩm bảo<br /> theo Hình 2. hộ quyền sở hữu trí tuệ.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4 Chuyên đề số III, tháng 11 năm 2016<br /> TRAO ĐỔI - THẢO LUẬN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> tiến sĩ, 51 thạc sỹ.<br /> - Có 13 phát hiện<br /> mới (2 phát hiện về<br /> vi rút, ký sinh trùng<br /> sốt rét; 5 phát hiện<br /> về địa chất; 6 về cơ<br /> chế chính sách liên<br /> kết vùng). Chuyển<br /> giao được một số mô<br /> hình ứng dụng cho<br /> các địa phương.<br /> Nội dung 4:<br /> Nghiên cứu cơ chế<br /> chính sách, định<br /> hướng công nghệ<br /> để giảm nhẹ BĐKH<br /> (cụ thể là làm giảm<br /> nhẹ phát thải khí nhà<br /> kính - KNK), tận<br /> dụng các cơ hội để<br /> phát triển hướng tới<br /> nền kinh tế các bon<br /> ▲Hệ thống xử lý nước biển thành nước ngọt sử dụng năng lượng mặt trời cho các hộ gia đình ở tỉnh phù hợp với điều<br /> Cà Mau (Đề tài BĐKH 13) kiện thực tế ở Việt<br /> Nam (7 đề tài).<br /> - Tập trung vào vấn đề cắt giảm KNK, giảm CO2<br /> Nội dung 3: Nghiên cứu CSKH về đánh giá tác (trong sản xuất gạch ngói; sử dụng cấu trúc địa chất<br /> động của BĐKH, tính dễ tổn thương do biến đổi lưu giữ CO2), tiết kiệm năng lượng (giải pháp công<br /> khí hậu và các giải pháp thích ứng với BĐKH (25 trình đô thị), xây dựng các cơ chế chính sách định<br /> đề tài). hướng đổi mới công nghệ, cơ chế chính sách tài<br /> - Đánh giá tác động của BĐKH và tính dễ bị tổn chính trong ứng phó với BĐKH, xây dựng phương<br /> thương do BĐKH trong các lĩnh vực: y học (sức án đàm phán về BĐKH.<br /> khỏe cộng đồng, sức khỏe - bệnh tật lực lượng vũ - Công bố 16 bài báo trong nước, 2 bài báo quốc<br /> trang, một số bệnh truyền nhiễm); tài nguyên nước tế. Đào tạo/tham gia đào tạo 3 tiến sĩ và 8 thạc sỹ.<br /> và đất (nghiên cứu ảnh hưởng, hệ thống quản lý ra Nội dung 5: Nghiên cứu CSKH để tích hợp vấn<br /> quyết định); xâm nhập mặn; đa dạng sinh học; địa đề BĐKH vào các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch,<br /> hình - địa mạo (biến động đường bờ); nông nghiệp chương trình phát triển KT - XH, phát triển ngành<br /> (lựa chọn giống lúa chịu hạn, mô hình trồng cây - và địa phương (5 đề tài)<br /> tưới nước); thủy sản (phân vùng nuôi trồng thủy - Tập trung nghiên cứu quản lý môi trường do<br /> sản, mô hình nuôi cá lồng); tổn thương KT - XH các hoạt động ứng phó với BĐKH (lợi ích kép về môi<br /> (BĐKH cùng các công trình thủy địa, thủy lợi); cộng trường: bán chứng chỉ, xử lý môi trường, chi phí du<br /> đồng người nghèo; quy hoạch sử dụng không gian lịch, bệnh tật ...); lĩnh vực nông nghiệp (nghiên cứu<br /> (đầm phá ven biển, mô hình đô thị ven biển); cơ các giống cây chủ lực, quy trình kỹ thuật canh tác,<br /> chế chính sách ứng phó, bộ chỉ số quản lý về BĐKH bảo vệ đất, sử dụng đất phèn trong bối cảnh BĐKH);<br /> (liên vùng, đơn vùng); địa chất (kiến tạo hiện đại, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ứng phó với BĐKH.<br /> công nghệ neo đất để gia cố đê biển)...<br /> - Các công trình được công bố gồm: 21 bài báo<br /> - Công bố 113 bài báo trong nước, 14 bài trong nước, 2 bài ở Hội nghị quốc tế. Đào tạo/góp<br /> trong tạp chí nước. Đào tạo/tham gia đào tạo: 22 phần đào tạo: 5 tiến sỹ, 12 thạc sỹ.<br /> <br /> <br /> <br /> Chuyên đề số III, tháng 11 năm 2016 5<br /> Nhìn chung, trong quá trình triển khai 48 đề - Các dạng sản phẩm chính của chương trình:<br /> tài, các đơn vị chủ trì thực hiện đề tài đã thu hút Công nghệ, phương pháp, mô hình tính toán và phần<br /> trên 1.000 lượt cán bộ khoa học từ gần 100 tổ mềm ứng dụng trong nghiên cứu dao động khí hậu và<br /> chức KHCN tham gia thực hiện. Các đề tài cũng BĐKH, đánh giá tác động của BĐKH, thích ứng với<br /> đã đào tạo hoặc hỗ trợ đào tạo 38 tiến sĩ, 95 thạc BĐKH và giảm nhẹ BĐKH; Các cơ chế chính sách, giải<br /> sĩ có chuyên ngành có liên quan. Bên cạnh đó, pháp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH và tích hợp chúng<br /> các đề tài đã công bố trên các tạp chí 186 bài báo vào các kế hoạch phát triển KT-XH; Các mô hình trình<br /> trong nước, 25 bài báo quốc tế. Ngoài ra, có 13 diễn về thích ứng và giảm nhẹ BĐKH; Cơ sở dữ liệu<br /> phát hiện mới và 1 sản phẩm được đăng ký bản về BĐKH; Kết quả đào tạo, nâng cao năng lực khoa<br /> quyền sở hữu trí tuệ. Nhiều mô hình, giải pháp học công nghệ trong ứng phó với BĐKH; Báo cáo tổng<br /> thích ứng, ứng phó với BĐKH, NBD được áp dụng kết, các báo cáo chuyên đề, sách chuyên khảo, các công<br /> thực tế, chuyển giao cho các địa phương và có khả trình khoa học công nghệ công bố, tài liệu tập huấn.<br /> năng nghiên cứu nhân rộng trong thời gian tới. - Thông qua kết quả nghiên cứu của 48 đề tài đã và<br /> 3. Kết luận đang hỗ trợ đào tạo 46 tiến sỹ, 98 thạc sỹ, nhiều kỹ sư/<br /> -Trong 5 năm triển khai, Chương trình cử nhân trong các chuyên ngành liên quan đến BĐKH.<br /> KH&CN phục vụ Chương trình Mục tiêu quốc Qua đây cũng huy động trên 1.000 lượt cán bộ khoa<br /> gia ứng phó với BĐKH đã thu thập được hệ học từ gần 100 tổ chức khoa học công nghệ trong cả<br /> thống các số liệu, cơ sở khoa học, hệ phương nước tham gia nghiên cứu, trong đó có nhiều cán bộ<br /> pháp nghiên cứu, góp phần đánh giá, dự báo các được cử đi trao đổi, hợp tác nghiên cứu ở nước ngoài.<br /> tác động của BĐKH, NBD; đưa ra những giải Đã công bố trên các tạp chí và các hội nghị 177 bài báo<br /> pháp giảm thiểu, thích ứng, ứng phó với BĐKH trong nước, 28 bài báo quốc tế. Ngoài ra, có 13 phát<br /> mang tính liên ngành, liên vùng, đa lĩnh vực (tài hiện mới và 1 sản phẩm được đăng ký bản quyền sở<br /> nguyên nước, đất đai, khí tượng thủy văn, môi hữu.<br /> trường, địa chất, y tế, thủy lợi, dân sinh, cơ chế - Nhiều mô hình, giải pháp thích ứng, ứng phó với<br /> chính sách, các lĩnh vực kinh tế, quy hoạch đô BĐKH, NBD được áp dụng thực tế, chuyển giao cho<br /> thị, hợp tác quốc tế về ứng phó với BĐKH...). các địa phương và có khả năng nghiên cứu nhân rộng<br /> - Các đề tài trong Chương trình đã thực hiện trong thời gian tới.<br /> theo đúng mục tiêu, nội dung và thời gian được - Tính liên ngành, liên vùng trong các giải pháp<br /> phê duyệt. Theo kết quả nghiệm thu cấp Nhà thích ứng, ứng phó với BĐKH cần được nghiên cứu và<br /> nước 48 đề tài, có 2 đề tài xếp loại xuất sắc (Thuộc đưa ra các cơ chế chính sách hợp lý dưới dạng những<br /> nội dung ba), 24 đề tài loại khá (Nội dung một: văn bản cụ thể và phải có sự thống nhất giữa các ngành,<br /> 2, nội dung hai: 4, nội dung ba: 13, nội dung bốn: các cấp, các địa phương. Từ đó, mới có thể dần kiểm<br /> 2, nội dung năm: 3), 14 đề tài loại đạt (Nội dung nghiệm, hiện thực hóa những đề xuất trong Chương<br /> một: 4, nội dung hai: 1, nội dung ba: 5, nội dung trình này. Đồng thời, tiến tới định dạng được một kiểu<br /> bốn: 2, nội dung năm: 2) và 8 đề tài loại trung cơ sở dữ liệu về BĐKH và cơ sở dữ liệu liên quan thống<br /> bình (Nội dung ba: 5, nội dung bốn: 3). nhất để sử dụng rộng rãi■<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO 2. Bộ TN&MT, 2012, kịch bản BĐKH, nước biển dâng<br /> 1. Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 2/12/2008 cho Việt Nam<br /> của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục 3. Bộ TN&MT, 2016, Báo cáo tổng kết Chương trình<br /> tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH KHCN phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó<br /> với BĐKH<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 6 Chuyên đề số III, tháng 11 năm 2016<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2