intTypePromotion=3

Kết quả khảo nghiệm phân bón đa yếu tố chuyên dùng cho lúa vụ xuân 2011

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
5
lượt xem
0
download

Kết quả khảo nghiệm phân bón đa yếu tố chuyên dùng cho lúa vụ xuân 2011

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài trình bày mục đích nhằm giới thiệu sản phẩm của Công ty vào sản xuất, vụ Xuân năm 2011 Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông đã phối hợp với Công ty triển khai thử nghiệm mô hình sản xuất giống lúa chất lượng có sử dụng phân đa yếu tố chuyên dùng cho lúa trên vùng đất nhiễm mặn tại Kim Sơn - Ninh Bình và tại Thanh Trì - Hà Nội... Vụ Xuân năm 2011 có điều kiện thời tiết bất thuận, rét kéo dài tới cuối tháng 3 đã làm ảnh hường rất lớn tới tình hình sinh trưởng,.phát triển cây lúa trên toàn miền Bắc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết quả khảo nghiệm phân bón đa yếu tố chuyên dùng cho lúa vụ xuân 2011

Hội thảo Quốc gia về Khoa học Cây trồng lần thứ hai KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN ĐA YẾU TỐ CHUYÊN DÙNG CHO LÚA VỤ XUÂN 2011 Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông, Trại sản xuất Nông nghiệp Văn Điển – Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam I. MỞ ĐẦU Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển là doanh nghiệp chuyên sản xuất phân bón. Hiện nay Công ty có sản xuất sản phẩm truyền thống là phân lân nung chảy và các loại phân NPK dùng cho nhiều loại cây trong đó có loại chuyên dùng cho lúa. Nhằm giới thiệu sản phẩm của Công ty vào sản xuất, vụ Xuân năm 2011 Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông đã phối hợp với Công ty triển khai thử nghiệm mô hình sản xuất giống lúa chẩt lượng có sử dụng phân đa yếu tố chuyên dùng cho lúa trên vùng đất nhiễm mặn tại Kim Sơn - Ninh Bình và tại Thanh Trì - Hà Nội. Vụ Xuân năm 2011 có điều kiện thời tiết bất thuận, rét kéo dài tới cuối tháng 3 đã làm ảnh hường rất lớn tới tình hình sinh trưởng, phát triển cây lúa trên toàn miền Bắc. Cây lúa sinh trưởng kéo dài chậm thời vụ 20 ngày, so với các năm khác. II. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚU 2.1. Địa điểm triển khai - Hợp tác xã nông nghiệp cồn Thoi Kim Sơn - Ninh Bình: giống TL6 - Trại sản xuất nông nghiệp Văn Điển Thanh Trì - Hà Nội: Giống TL6, HT6, SH2, N98 2.2. Diện tích - Hợp tác xã nông nghiệp cồn Thoi: 6 ha. - Trại sản xuất nông nghiệp Văn Điển: 3 ha. 2.3. Đặc điểm đất đai - Tại Hợp tác xã nông nghiệp cồn Thoi Kim Sơn - Ninh Bình: đất thịt, nhiễm mặn, độ phì trung bình, chân vàn thấp. - Tại Trại sản xuất nông nghiệp Văn Điển: đất thịt nhẹ, độ phì trung bình, chân vàn thấp. 2.4. Phân bón * Lượng phân bón cho 1 sào (360 m2) - Phân lót (loại phân NPK 6:11:2): 25 kg. - Phân thúc (loạiphânNPK 16:5:17): 10 kg. * Cách bón: - Bón lót toàn bộ 25 kg phân bón lót khi bừa lần cuối. - Bón thúc l0 kg phân bón thúc 20 ngày sau cấy. 2.5. Một số chỉ tiêu theo dõi, đánh giá - Theo dõi sinh trưởng, phát triển và năng suất các giống lúa có sử dụng phân bón NPK đa yếu tố. - Đánh giá hiệu quả của phân NPK Văn Điển, quy trình bón so với các loại phân bón khác và quy trình bón truyền thống của người dân. - Để thể hiện rõ hiệu quả thực sự của phân bón NPK Văn Điển, chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm so sánh các công thức bón các loại phân khác nhau như sau: - Thí nghiệm được tiến hành tại HTX cồn Thoi – Kim Sơn - Ninh Bình: + Công thức 1 (đ/c): Bón phân đơn (90N + 100 P2O5 + 80 K2O) + Công thức 2: Bón NPK Văn Điển + Công thức 3: Bón NPK Ninh Bình - Đây là những công thức bón truyền thống dược áp dụng trong sản xuất của bà con nông dân hiện nay tại địa phương. + Với Công thức bón phân đơn ( 90N + 100 P205 + 80 K20), áp dụng phương pháp bón truyên thồng, chia làm 3 lần: Lần l (Bón lót): Bón toàn bộ lượng lân và 1/3 lượng đạm. Lần 2: Bón 2/3 lượng đạm còn lại và 1/3 lượng kali 1049 VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Lần 3: Bón toàn bộ lượng đạm và kali còn lại. Lần 1: (Bón lót): 20 - 25 kg - (loại phân NPK 6:11:2) Ngoài ra với phương pháp bón này để có hiệu quả tốt nhất phải bổ sung thêm 8- 10 tấn phân chuồng/ha để tăng cường chất hữu cơ và bổ sung các yếu tố vi lượng. Bên cạnh đó với phương pháp bón này để hạn chế độ chua mặn trong đất bà con thường bón thêm 12kg vôi bột/sào. Số lần bón nhiều, trong quá trình bón phải chia làm nhiều lần rất tốn công. Tuy nhiên hiệu quả bón lại thể hiện rõ ngay sau khi bón nên bà con dễ dàng bón khi nhìn biểu hiện của cây cần dinh dưỡng. Đây cũng là phương pháp truyền thống nên bà con quen thuộc và tiếp cận dễ dàng hơn. Lần 2: (Bón thúc): 10 -12 kg (loại phân NPK 16:5:17 III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1. Hiệu quả của phân bón đa yếu tố NKP Văn Điển đối với sinh trưởng, phát triển các giống lúa khảo nghiệm tại một số điểm thí nghiệm 3.1.1. Tại Ninh Bình Tại Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình, do rét kéo dài nên toàn bộ mô hình trình diễn cây lúa sinh trưởng chậm ở đầu vụ. Thực tế tại cánh đồng của Cồn Thoi, từ nhiều năm nay đã + Với công thức bón phân lân NPK bị nhiễm mặn gây ảnh hưởng rất lớn tới sinh Ninh Bình. Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thì trường phát triển của cây lúa nói riêng và các đây là loại phân đa lượng được sử dụng nhiều, cây trồng khác nói chung. Vụ xuân 2011, giá thành đảm bảo cho người dân. Với loại Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến phân này quá trình bón chia làm 02 lần: nông đã đưa giống TL6 có khả năng chịu mặn, kết hợp sử dụng phân bón đa yếu tố của Công Lần l (bón lót): Bón 25 kg/ sào ty phân lân nung chảy Văn Điển khuyến cáo, Lần 2 (thúc 1): 12-13 kg/sào cây lúa sinh trưởng phát triển bình thường. Ngoài ra khi bón thúc cần bón thêm đạm Trong khi tại một số diện tích xung quanh và thêm 1 lần bón thúc vào chuẩn bị đón đòng không bón phân của Công ty phân lân nung chảy Văn Điển có biểu hiện phát triển kém, có bằng kali. + Với công thức bón phân đa yếu tố hiện tượng vàng lá, chết màng do đất nhiễm nhưhình sau:thí điềm trên đât nhiêm mặn NPK nung chảy Văn Điển: Đây là loại phân bón lầnmặn. đầu Kết tiên quả đưathu vàođược làm mô Bảng 1: Ảnh hưởng của phân bón đa yếu tố NPK Văn Điển đến quá trình sinh trưởng phát triển của giống lúa TL6 Công thức Số đạnh Mật độ Số nhánh Cao cây TGST Chiều dài Số Tỷ lệ chắc cấy (khóm/ni2) /khóm (cm) (ngày) bông hạt/bông (%) Bón NPK Văn Điển 2 40 12 105,8 140 *24,5 167 85,3 Phân đơn 2 40 10 105,4 145 24,5 159 80,6 NPK Ninh 2 40 9 106,0 143 24,0 157 82,5 Bình 3.1.2. Tại Trại sản xuất Nông nghiệp Văn Điển Đây là khu thí nghiệm của đơn vị, có thành phần chủ yếu là đất thịt nhẹ, chủ yếu là chân đất vàm và vàm cao, có biểu hiện của đất 1050 bạc màu do lâu ngày không được bổ sung chất hữu cơ, có độ pH thấp (5,2-6,8). Trên tất cả các giống đều bón đúng quy trình do Công ty khuyến cáo và thu được một số kết quả được thể hiện qua bảng sau: Hội thảo Quốc gia về Khoa học Cây trồng lần thứ hai Bảng 2: Ảnh hưởng của phân bón đa yếu tố NPK Văn Điển đến sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa so với phương pháp bón phân đơn Tên giống Phân bón TL6 Bón phân đơn 40 11 102 135 24,0 137 82,7 NPKVăn Điển 40 • 12 105,4 138 24,3 152 86,2 Bón phân đơn 40 9 104,0 136 23,8 135 82,0 NPK Văn Điển 40 11 105,0 139 24,0 150 84,3 Bón phân đơn 40 8 107,8 138 23,4 142 85,7 NPK Văn Điển 40 9 109,1 140 23,6 167 87,0 Bón phân đơn 40 10 111 139 23,5 140 82,5 NPK Văn Điển 40 12 114,2 142 23,7 148 88,0 HT6 SH2 N98 Mật độ Số Gao cây (khóm/m2) nhánh (cm) /khóm TGST (ngày) Chiều dài bông Số hạt/ Tỷ lệ bông chắc (%) 3.2. Đánh giá khả năng chống chịu lúa cứng, ít sâu bệnh hại. - Đánh giá về mức độ chống chịu của mô hình khi bón phân đa yếu tố chuyên dùng cho lúa chúng tôi có một số nhận xét sau: + Khi lúa trỗ và đến giai đoạn chín tỷ lệ hạt chắc cao, hạt sáng. + Ban đầu cây lúa sinh trưởng trung bình, sau đó cây lúa sinh trưởng mạnh đẻ nhảnh khỏe, tập trung. Sau một vụ sử dụng phân đa yếu tố chuyên dùng cho cây lúa, chúng tôi thu được một số kết quả sau: 3.3. Năng suất + Bộ lá lúa xanh sáng, bản lá dày, cây Năng suất thực thu (tấn/ha) Giống Cồn Thoi Trại SXNN Văn Điển Bón NPK Văn Điển Bón phân đơn Bón NPK Ninh Bình Bón phân đơn Xuân 2011 TL6 7,0 6,5 HT6 6,7 _ SH2 N98 _ Thực tế tại Cồn Thoi vụ xuân các năm trước năng suất lúa chỉ đạt trung bình 6,0-6,5 tấn/ha. Vụ Xuân năm 2011 được đánh giá là tốt nhất từ trước đến nay. Tại Trại sản xuất Nông nghiệp Văn Điển với đặc thù là đơn vị chuyên nhân giống nhưng năng suất trên tất cả các giống đều cao hơn so với phương pháp bón truyền thống. _ 6,4 6,8 6,2 6,5 6,6 7,0 6,3 6,7 3.4. Kết quả tổ chức hội nghị, tham quan đánh giá Trong vụ Xuân năm 2011, Trung tâm Chuyển giao, công nghệ và Khuyến nông đã phối hợp với Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tổ chức 2 hội nghị, hội thảo tham quan đầu bờ nhằm đánh giá các sản phẩm phân bón của công ty. 1051 VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - Hội nghị lần 1 được tổ chức ngày 7 tháng 6 năm 2011 tại Viện KHNN Việt Nam. Hội nghị có sự tham gia của 120 đại biểu gồm Lãnh đạo Viện KHNN Việt Nam, Lãnh đạo các Viện nghiên cứu trực thuộc Viện VAAS, Lãnh đạo Công ty Cổ phân Phân lân nung chảy Văn Điển và Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông của 30 tỉnh thành trong cả nước từ Quảng Bình trở ra. Các mô hình trình diễn sản phẩm của công ty đều được các đại biểu đánh giá cao về khả năng thích ứng và hiệu quả so với các loại phân bón khác. - Hội nghị lần 2 được tổ chức ngày 18 tháng 6 năm 2011 tại HTX Nông nghiệp Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình. Hội nghị có sự tham gia của 150 đại biểu gồm Lãnh đạo Vụ Khoa học - Bộ NN và PTNT, Lãnh đạo Cục Trồng trọt, Lãnh đạo Viện KHNN Việt Nam, Lãnh đạo các Viện nghiên cứu trực thuộc Viện VAAS, Lãnh đạo Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình, Sở NN và PTNT tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Khuyến nông lâm ngư Ninh Bình, Lãnh đạo UBND và phòng nông nghiệp các huyện Kim Sơn, Hoa Lư, Lãnh đạo 7 xã vùng ven biển huyện Kim Sơn và 60 hộ nông dân tham gia mô hình. Đại diện các cơ quan, đoàn thể và người dân đều đánh giá rất cao hiệu quả của mô hình (cho năng suất đạt 70 tạ/ha, không bị sâu bệnh hại, chịu rét tốt...). Mô hình cũng được Báo Nông nghiệp và Ban thông tin VAAS đưa tin và đánh giá cao. 3.5. Hiệu quả của phân bón đa yếu tố NKP Văn Điển đối với cây đậu, lạc Với đặc tính là tác động tổng hợp, cung cấp chất dinh dưỡng đầy đủ, có tác dụng lâu dài. Phân bón NPK Văn Điển ngoài bón chuyên cho lúa còn bón được trên nhiều loại cây trồng khác trong đó có loại chuyên bón 1052 cho đậu, lạc. Hiện nay các số liệu thử nghiệm trên cây lạc đang được Trung tâm tổng hợp (do mô hình mới thu hoạch). Trung tâm đang tiếp tục thử nghiệm trên cây đậu xanh tại vùng đất đất nhiễm mặn ven biển huyện Hậu Lộc Thanh Hóa vụ hè 2011. Hiện tại mô hình cây đậu đang sinh trưởng và phát triển tốt. IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1. Kết luận Qua kết quả trình diễn lúa chất lượng có sử dụng phân bón đa yếu tố chuyên dùng cho lúa của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển vụ xuân 2011, chúng tôi rút ra một số kết luận như sau: - Sản phẩm phân bón chuyên dùng cho lúa của Công ty là loại phân tốt, hiệu quả kéo dài suốt quá trình sinh trưởng của cây lúa. - Là loại phân có tác dụng giúp cây lúa có khả năng thích nghi tốt với điều kiện mặn, chua phèn, ngập nước kéo dài. - Vì có hiệu quả lâu bền và quy trình sử dụng đơn giản nên đây là loại phân có hiệu quả kinh tế tốt. 4.2. Đề nghị - Đây là vụ đầu trình diễn sản phẩm của Công ty nên bước đầu đánh giá trên cây lúa là có hiệu quả. - Đề nghị Công ty Cổ phân Phân lân nung chảy Văn Điển tiếp tục quan tâm đầu tư các vụ tiếp theo để chúng tôi triển khai quảng bá sản phẩm của quý công ty tới các địa phương trên các loại cây trồng khác nhau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản