intTypePromotion=1

Kết quả thử nghiệm giâm hom Bách vàng (Xanthocyparis vietnamensis Farjon & Hiep) nhằm phục vụ công tác bảo tồn nguồn gen thực vật rừng quý, hiếm

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
30
lượt xem
0
download

Kết quả thử nghiệm giâm hom Bách vàng (Xanthocyparis vietnamensis Farjon & Hiep) nhằm phục vụ công tác bảo tồn nguồn gen thực vật rừng quý, hiếm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bách vàng (Xanthocyparis vietnamensis Farjon & Hiep) là loài duy nhất của chi Xanthocyparis thuộc họ Hoàng đàn (Cupressaceae), đây là loài thực vật quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam phân hạng CR B1+2b,c,e và danh lục đỏ IUCN phân hạng CR B2ab(v). Cây thường mọc trên các đỉnh núi đá vôi, có số lượng cây tái sinh rất ít và khả năng tái sinh tự nhiên cũng như sinh trưởng rất kém.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết quả thử nghiệm giâm hom Bách vàng (Xanthocyparis vietnamensis Farjon & Hiep) nhằm phục vụ công tác bảo tồn nguồn gen thực vật rừng quý, hiếm

La Quang Độ và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 108(08): 69 - 73<br /> <br /> KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM GIÂM HOM BÁCH VÀNG (XANTHOCYPARIS<br /> VIETNAMENSIS Farjon & Hiep) NHẰM PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẢO TỒN<br /> NGUỒN GEN THỰC VẬT RỪNG QUÝ, HIẾM<br /> La Quang Độ*, Trần Thị Thu Hà, La Thu Phương<br /> Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Bách vàng (Xanthocyparis vietnamensis Farjon & Hiep) là loài duy nhất của chi Xanthocyparis<br /> thuộc họ Hoàng đàn (Cupressaceae), đây là loài thực vật quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam<br /> phân hạng CR B1+2b,c,e và danh lục đỏ IUCN phân hạng CR B2ab(v). Cây thường mọc trên các<br /> đỉnh núi đá vôi, có số lượng cây tái sinh rất ít và khả năng tái sinh tự nhiên cũng như sinh trưởng<br /> rất kém. Hiện nay chưa có cơ sở nghiên cứu và sản xuất nào nhân giống trên diện đại trà thành<br /> công bằng hạt loài cây này, nên việc nhân giống vô tính bằng giâm hom cành để bảo tồn nguồn<br /> gen quý, hiếm mới chỉ phát hiện ở Việt Nam là việc làm rất có ý nghĩa. Từ kết quả thí nghiệm<br /> giâm hom cho thấy Bách vàng là loài cây rất dễ ra rễ, ngay cả với cành không có chất kích thích<br /> cũng cho tỷ lệ ra rễ đạt 84,67%. Các chất kích thích ra rễ là α-Naphthalene acetic acid (α-NAA),<br /> indole-3-acetic acid (IAA), Indole-3-butyric acid (IBA) sử dụng ở 3 nồng độ khác nhau (50ppm,<br /> 100ppm, 200ppm) tác động tới tỷ lệ ra rễ là khác nhau. Chất kích thích ra rễ NAA, IBA cho tỷ lệ<br /> ra rễ 78 - 100% cao hơn so với đối chứng, chất kích thích IAA có tỷ lệ ra rễ thấp hơn so với đối<br /> chứng. Việc nhân rộng giâm hom loài cây Bách vàng bằng 2 loại chất kích thích ra rễ NAA ở nồng<br /> độ 200ppm và chất IBA ở nồng độ 200ppm và IBA 50ppm là rất khả quan.<br /> Từ khoá: Bách vàng, bảo tồn, giâm hom.<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ*<br /> Bách vàng hay Bách vàng Việt Nam, Hoàng<br /> đàn vàng Việt Nam, Trắc bách Quản Bạ hoặc<br /> cây Ché (tên gọi địa phương) là một loài cây<br /> thân gỗ mới thuộc họ Hoàng đàn<br /> (Cupressaceae), có nguồn gốc ở khu vực<br /> huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang thuộc miền<br /> Bắc Việt Nam. Đây là loài đặc hữu của Việt<br /> Nam, được tìm thấy vào năm 1999, và khi đó đã<br /> được mô tả như là một chi mới và có danh pháp<br /> khoa học là Xanthocyparis vietnamensis [2].<br /> Trên hiện trường thực tế, Bách vàng có ra<br /> nón và kết hạt nhưng không tìm thấy cây con<br /> tái sinh. Như vậy cho dù khoanh vùng bảo vệ<br /> tốt, loài này vẫn đứng trước nguy cơ tuyệt<br /> chủng. Theo tiêu chuẩn của IUCN thì hiện<br /> trạng của loài này được xếp ở cấp CR<br /> (Critically Endangered – Cực kỳ nguy cấp).<br /> *<br /> <br /> Tel: 0914608369; Email: laquangdotn@gmail.com<br /> <br /> Bách vàng được đánh giá là đang bị tuyệt<br /> chủng trầm trọng do phân bố hẹp, nơi sống<br /> hạn chế và các tác động của việc ch ặt chọn<br /> lọc và cháy rừng...<br /> Năm 2012, trên vùng núi đá vôi ở độ cao<br /> 1200-1250m so với mực nước biển tại xã Ca<br /> Thành huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng, [1]<br /> đã gặp một quần thể nhỏ cây Bách vàng gồm<br /> 29 cây Bách vàng trưởng thành có chiều cao từ<br /> 6-15m, đường kính từ 4 - 25cm, đặc biệt có<br /> những cây Doo = 4cm, Hvn = 3,8m đã có nón,<br /> Bách vàng tập trung chủ yếu trên đỉnh núi.<br /> Trong số 33 cây Bách vàng tái sinh, các cây tái<br /> sinh có nguồn gốc chủ yếu từ hạt và duy nhất<br /> có 1 cá thể tái sinh từ cành rơi rụng. Cây tái<br /> sinh hầu hết có chất lượng xấu và không có<br /> cây nào có chiều cao vượt 0,5m. Xuất phát từ<br /> phát hiện này, nên việc nhân giống bằng giâm<br /> hom đối với loài cây này là rất cần thiết cả về<br /> lý luận khoa học và thực tiễn.<br /> 69<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> La Quang Độ và Đtg<br /> <br /> V Ậ T LI ỆU VÀ<br /> NGHIÊN C ỨU<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> PH ƯƠNG<br /> <br /> PHÁP<br /> <br /> Vật liệu giâm<br /> - Hom: Thu hái các hom đầu cành không có<br /> hoa, quả và đang ra lá non, hom cành được<br /> lấy tại khu vực sườn đỉnh núi đá vôi ở độ cao<br /> 1200m thuộc khu vực xã Ca Thành, huyện<br /> Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.<br /> - Ch ất kích thích ra rễ : Sử d ụng 3 lo ại chấ t<br /> kích thích ra rễ là: α -Naphthalene acetic<br /> acid (α -NAA), indole-3-acetic acid (IAA),<br /> Indole-3-butyric acid (IBA). Chấ t kích thích<br /> được sử dụng ở dạng dung d ịch với các<br /> nồng độ : 50ppm, 100ppm, 200ppm. Đối<br /> chứng là các hom không xử lý với các chấ t<br /> kích thích kể trên.<br /> <br /> Địa điểm nuôi cấy<br /> - Đề tài được thực hiện tại tại vườn ươm Trung<br /> tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía Bắc,<br /> Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.<br /> <br /> Nội dung và phương pháp nghiên cứu<br /> - Nội dung nghiên cứu: Nhân giống Bách<br /> vàng bằng phương pháp giâm hom từ cây mẹ<br /> thuộc quần thể Bách vàng ở huyện Nguyên<br /> Bình tỉnh Cao Bằng. Bằng các chất kích<br /> thích sinh trưởng đến hiệu quả ra rễ của việc<br /> giâm hom.<br /> <br /> - Phương pháp thí nghiệm giâm hom:<br /> - Giá thể cho giâm hom là cát vàng được rửa<br /> sạch đổ thành luống rộng 1m, chia thành từng<br /> ô nhỏ. Gồm 10 công thức thí nghiệm được<br /> tiến hành với 3 loại kích thích sinh trưởng<br /> (NAA, IBA và IAA) ở các nồng độ khác nhau<br /> (50ppm, 100ppm và 200ppm).<br /> - Các hom cành được cắt có chiều dài 15cm,<br /> chọn các hom khỏe, mập có mang 2 loại lá:<br /> lá non và lá chuyển tiếp, đây là phần hom có<br /> cả thân bánh tẻ và thân non, không lấy cành<br /> chỉ có lá già (lá trưởng thành).<br /> <br /> 108(08): 69 - 73<br /> <br /> - Sau khi cắt hom và chỉnh sửa lại hình thái<br /> hom, xử lý ngâm hom bằng nước pha chất tím<br /> 5% trong 15 phút. Vớt ra dựng đứng hom 1520 phút ráo nước. Hom được chấm vào các<br /> loại chất kích thích ra rễ đã được pha 3 nồng<br /> độ với mỗi một loại chất, cắm vào giá thể đã<br /> được chuẩn bị sẵn.<br /> - Khi cắm xong làm vòm che nilon cho cây,<br /> vòm che phải bảo đảm độ cao giữa mặt luống<br /> và đỉnh vòm từ 65-70cm, nilon phải được phủ<br /> kín cả luống và không để hở dưới chân luống<br /> (dùng nilon mới). Sau khi cắm hom 1 ngày<br /> tiến hành tưới cho cây, số lần tưới 3 lần 1<br /> ngày vào các thời điểm sáng, trưa, chiều tối<br /> (phun sương) nhằm tránh hiện tượng mất cân<br /> bằng giữa cung cấp nước và thoát nước của<br /> hom. Thời gian tưới liên tục cho tới khi hom<br /> ra rễ. Khi hom đã ra rễ phun 2 lần trong 1<br /> ngày (sáng và tối).<br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> <br /> Khả năng sống của hom cành Bách vàng<br /> Sau 3 tháng nghiên cứu tại Trung tâm nghiên<br /> cứu Lâm nghiệp vùng núi phía Bắc trường<br /> Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, chúng tôi<br /> thấy các công thức đều có số hom sống giảm<br /> dần theo thời gian, các công thức khác nhau<br /> cũng có tỷ lệ hom sống khác nhau (Bảng 01).<br /> Trong 30 ngày đầu toàn bộ số hom đều xanh<br /> tươi, sau một tháng hom bắt đầu xuất hiện<br /> hiện tượng chết (công thức NAA 200ppm có<br /> số lượng lớn nhất 12%) tuy nhiên số lượng<br /> hom bị chết không nhiều. Hom bị chết do<br /> nhiều nguyên nhân khác nhau như hom cắt đã<br /> ở giai đoạn nẩy chồi và hom lấy trên cây mẹ<br /> đã quá tuổi thành thục nên khả năng chống lại<br /> các yếu tố ngoại cảnh kém. Nguyên nhân<br /> khác nữa là từ lúc thu hái hom cành đến thời<br /> điểm giâm hom mất nhiều thời gian bảo quản<br /> (vận chuyển xa), môi trường hom thay đổi đột<br /> ngột, từ trên đỉnh núi cao đưa hom xuống<br /> dưới thấp (1200m xuống 40m) để giâm, nên<br /> hom chưa kịp thích ứng với điều kiện môi<br /> trường thay đổi. Mặc dù có nhiều khó khăn<br /> bất lợi trong quá trình giâm hom, xong những<br /> <br /> 70<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> La Quang Độ và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 108(08): 69 - 73<br /> <br /> hom còn lại vẫn tiếp tục đã và đang ra mô sẹo<br /> và rễ. Kết quả nhân giống được tổng hợp ở<br /> bảng sau.<br /> <br /> cho tỷ lệ ra rễ là 84%, ở nồng độ 100ppm là<br /> 80%, nhưng khi tăng nồng độ lên 200ppm thì<br /> đạt tỷ lê hom ra rễ là tối đa (100%).<br /> <br /> Số liệu bảng 1 cho thấy tỷ lệ sống của hom<br /> Bách vàng rất cao từ 70-100%. Hom giâm<br /> Bách vàng có khả năng ra rễ tương đối cao<br /> khi không có chất kích thích, đạt tỷ lệ<br /> 84.67%. Nhìn chung 2 trong 3 loại chất kích<br /> thích ra rễ đều làm tăng tỷ lệ ra rễ của hom<br /> giâm (NAA và IBA). Đối với mỗi loại chất<br /> kích thích sinh trưởng khác nhau (NAA, IBA<br /> và IAA) với nồng độ khác nhau cho tỷ lệ ra rễ<br /> khác nhau. Như chất NAA ở nồng độ 50ppm<br /> <br /> Tương tự, chất kích thích sinh trưởng IBA<br /> cho tỷ lệ ra rễ 78-94% ở các nồng độ khác<br /> nhau. Riêng chất kích thích sinh trưởng IAA<br /> cho tỷ lệ ra rễ thấp hơn cả đối chứng với tỷ lệ<br /> hom ra rễ chỉ đạt từ 70-80%. Như vậy có thể<br /> sử dụng để nhân giống hom Bách vàng rộng<br /> với 2 loại chất NAA ở nồng độ 200ppm, chất<br /> IBA với nồng độ 200ppm và IBA 50ppm sẽ<br /> cho tỷ lệ hom sống cao.<br /> <br /> Bảng 1: Tỷ lệ ra rễ của hom Bách vàng<br /> Chất kích<br /> thích<br /> <br /> STT<br /> <br /> Ra mô sẹo<br /> <br /> Ra rễ<br /> <br /> Chết<br /> <br /> Số lượng<br /> cành giâm<br /> <br /> N<br /> <br /> Tỷ lệ (%)<br /> <br /> N<br /> <br /> Tỷ lệ (%)<br /> <br /> N<br /> <br /> Hom sống<br /> <br /> Tỷ lệ (%) N<br /> <br /> Tỷ lệ (%)<br /> <br /> 1<br /> <br /> NAA 50ppm<br /> <br /> 50<br /> <br /> 42<br /> <br /> 84<br /> <br /> 7<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 49<br /> <br /> 98<br /> <br /> 2<br /> <br /> NAA 100ppm<br /> <br /> 50<br /> <br /> 40<br /> <br /> 80<br /> <br /> 8<br /> <br /> 16<br /> <br /> 2<br /> <br /> 4<br /> <br /> 48<br /> <br /> 96<br /> <br /> 3<br /> <br /> NAA 200ppm<br /> <br /> 50<br /> <br /> 50<br /> <br /> 100<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 50<br /> <br /> 100<br /> <br /> 4<br /> <br /> IBA 50ppm<br /> <br /> 50<br /> <br /> 45<br /> <br /> 90<br /> <br /> 3<br /> <br /> 6<br /> <br /> 2<br /> <br /> 4<br /> <br /> 48<br /> <br /> 96<br /> <br /> 5<br /> <br /> IBA 100ppm<br /> <br /> 50<br /> <br /> 39<br /> <br /> 78<br /> <br /> 6<br /> <br /> 12<br /> <br /> 5<br /> <br /> 10<br /> <br /> 45<br /> <br /> 90<br /> <br /> 6<br /> <br /> IBA 200ppm<br /> <br /> 50<br /> <br /> 47<br /> <br /> 94<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 4<br /> <br /> 48<br /> <br /> 96<br /> <br /> 7<br /> <br /> IAA 50ppm<br /> <br /> 50<br /> <br /> 40<br /> <br /> 80<br /> <br /> 10<br /> <br /> 20<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 50<br /> <br /> 100<br /> <br /> 8<br /> <br /> IAA 100ppm<br /> <br /> 50<br /> <br /> 39<br /> <br /> 78<br /> <br /> 9<br /> <br /> 18<br /> <br /> 2<br /> <br /> 4<br /> <br /> 48<br /> <br /> 96<br /> <br /> 9<br /> <br /> IAA 200ppm<br /> <br /> 50<br /> <br /> 35<br /> <br /> 70<br /> <br /> 9<br /> <br /> 18<br /> <br /> 6<br /> <br /> 12<br /> <br /> 44<br /> <br /> 88<br /> <br /> 10<br /> <br /> Đối chứng<br /> <br /> 150<br /> <br /> 127<br /> <br /> 84.67<br /> <br /> 11<br /> <br /> 7.33<br /> <br /> 12<br /> <br /> 8<br /> <br /> 138<br /> <br /> 92.00<br /> <br /> Bảng 2: Chất lượng rễ của công thức giâm hom<br /> STT<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> <br /> Chất kích thích<br /> NAA 50ppm<br /> NAA 100ppm<br /> NAA 200ppm<br /> IBA 50ppm<br /> IBA 100ppm<br /> IBA 200ppm<br /> IAA 50ppm<br /> IAA 100ppm<br /> IAA 200ppm<br /> Đối chứng<br /> <br /> Số rễ trung bình<br /> trên hom (rễ)<br /> 3.2<br /> 3.7<br /> 5.3<br /> 2.4<br /> 4.5<br /> 3.5<br /> 1.9<br /> 0.9<br /> 2.3<br /> 2<br /> <br /> Chiều dài rễ trung<br /> bình trên hom<br /> (cm)<br /> 2.87<br /> 2.87<br /> 2.45<br /> 2.88<br /> 1.91<br /> 1.86<br /> 1.30<br /> 0.79<br /> 1.68<br /> 2.10<br /> <br /> Chiều dài rễ<br /> dài nhất (cm)<br /> 7.2<br /> 6<br /> 10<br /> 4.8<br /> 8.4<br /> 6.6<br /> 4.5<br /> 5<br /> 5.4<br /> 4.0<br /> <br /> Số rễ nhiều<br /> nhất trên<br /> hom (rễ)<br /> 6<br /> 9<br /> 10<br /> 6<br /> 12<br /> 10<br /> 46<br /> 6<br /> 8<br /> 5<br /> <br /> 71<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> La Quang Độ và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Tỷ lệ ra rễ của hom Bách vàng<br /> Các thí nghiệm trong vườn ươm được tiếp<br /> tục theo dõi về tỷ lệ ra rễ của những hom<br /> Bách vàng sống ở các công thức thí nghiệm.<br /> Kết quả theo dõi được tổng hợp tại bảng 2.<br /> Số liệu bảng 2 cho thấy chất lượng bộ rễ được<br /> phản ảnh thông qua chiều dài rễ và số rễ trên<br /> hom cũng rất cần thiết trước khi đem cấy<br /> hom vào bầu. Những hom đạt chất lượng cao<br /> cần có số lượng rễ trên hom nhiều, dài và<br /> khoẻ. Về chất lượng bộ rễ, cũng có sự khác<br /> biệt rõ ràng về chiều dài rễ trung bình, ra rễ<br /> đều cho bộ rễ tốt hơn so với đối chứng, ở các<br /> công thức thí nghiệm với các chất kích thích<br /> ra rễ NAA, IBA. Riêng đối với chất kích<br /> thích ra rễ IAA không có sự khác biệt rõ<br /> ràng so với đối chứng.<br /> Hiện tại các hom ra rễ đã được chuyển sang<br /> bầu tiếp tục chăm sóc và theo dõi tỷ lệ cây<br /> xuất vườn ở giai đoạn sau.<br /> KẾT LUẬN<br /> Từ kết quả nghiên cứu ở trên có thể rút ra một<br /> số kết luận như sau:<br /> - Bách vàng là loài cây lá kim rất dễ ra rễ,<br /> ngay cả với các hom cành non khi không có<br /> chất kích thích ra rễ cũng cho tỷ lệ ra rễ khá<br /> cao hơn 84,67%.<br /> - Ba chất kích thích ra rễ NAA, IBA và IAA<br /> ở các nồng độ khác nhau cho tỷ lệ ra rễ đối<br /> <br /> 108(08): 69 - 73<br /> <br /> với hom cành Bách vàng khác nhau. Chất<br /> kích thích ra rễ NAA, IBA ở các nồng độ<br /> 50ppm, 100ppm, 200ppm cho tỷ lệ ra rễ là từ<br /> 78 - 100%, cao hơn so với đối chứng. Riêng<br /> chất IAA cho tỷ lệ ra rễ từ 70-80%, thấp hơn<br /> so với đối chứng.<br /> - Hai loại chất kích thích ra rễ có hiệu quả<br /> ra rễ cao nhất đạt 100% là NAA ở nồng độ<br /> 200ppm và chất IBA ở nồng độ 200ppm và<br /> IBA 50ppm.<br /> - Ở nồng độ 200ppm, các chất kích thích ra<br /> rễ NAA và IBA cho bộ rễ tốt hơn so với đối<br /> chứng về số lượng rễ trên hom giâm. Do vậy,<br /> giâm hom loài cây Bách vàng bằng 2 loại chất<br /> kích thích ra rễ NAA ở nồng độ 200ppm và<br /> chất IBA ở nồng độ 200ppm va IBA 50ppm<br /> là rất khả quan.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 1. La Quang Độ và CS, 2013. Nghiên cứu tính đa<br /> dạng thực vật quý hiếm và nguy cấp tại xã Ca<br /> Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Tạp<br /> chí Khoa học và công nghệ (Đại học Thái<br /> Nguyên),104(04), 9-16.<br /> 2. Farjon A., Hiệp N.T, và những người khác<br /> (2002). Xanthocyparis vietnamensis. Sách đỏ<br /> IUCN 2006 về các loài nguy cấp. IUCN 2006. Tra<br /> cứu ngày 11 tháng 5 năm 2006. Mục này trong<br /> CSDL còn bao gồm cả chứng minh giải thích l do<br /> loài này được coi là cực kỳ nguy cấp (CR).<br /> <br /> 72<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> La Quang Độ và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 108(08): 69 - 73<br /> <br /> SUMMARY<br /> TESTING RESULT FOR BACH VANG (XANTHOPARIS VIETNAMENSIS<br /> Farjon & Hiep) GROWN BY CUTTINGS FOR GENETIC SOURCE<br /> CONSERVATION OF PRECIOUS AND RARE FOREST VEGETATION<br /> La Quang Do*, Tran Thi Thu Ha, La Thu Phuong<br /> College of Agriculture and Forestry – TNU<br /> <br /> Bach vang (Xanthocyparis vietnamensis Farjon & Hiep) is the unique plant species which belongs<br /> to genus Xanthocyparis, Cupressaceae Family. This is also a precious and rare species listed in the<br /> Vietnam Red Book at classified level as CR B1+2b,c,e and CR B2ab(v) by the IUCN Red List.<br /> The species is also regularly found at the top of Limestone mountains, number of seedlings is very<br /> little and it has a bad ability of natural regeneration and growth. Currently, no studies and<br /> production facilities are successful in growing this species from seeds on a large scale. Therefore,<br /> vegetative propagation of Bach Vang by cutting will be necessary and significant for the species in<br /> order to conserve the precious and rare species currently discovered in Vietnam. An<br /> experimentation of cutting shows that, Bach vang (Xanthocyparis vietnamensis Farjon & Hiep) is<br /> the species easily rooting, even as branches without being provided with irritants also a reach<br /> rooting rate of 84,67%. The rooting rate of vegetative propagation using α-Naphthalene acetic acid<br /> (α-NAA), indole-3-acetic acid (IAA), Indole-3-butyric acid (IBA) at different level of<br /> concentration is different. NAA, IBA provide a rooting rate to be between 78 and 100% - higher<br /> than control experiment, but rooting rate by IAA is lower. It sures to be possible to plant Bach<br /> vang (Xanthocyparis vietnamensis Farjon & Hiep) from cuttings by using NAA 200ppm, IBA<br /> 200ppm and IBA 50ppm.<br /> Key words: Bach vang, conservation, cutting rising.<br /> <br /> *<br /> <br /> Tel: 0914608369, Email: laquangdotn@gmail.com<br /> <br /> 73<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2