intTypePromotion=1
ADSENSE

Khảo sát đặc điểm HS CRP và các cytokine trong huyết tương của bệnh nhân suy tim mạn

Chia sẻ: Hạnh Thơm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

40
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nhằm khảo sát đặc điểm HS CRP và các cytokine trong huyết tương của bệnh nhân suy tim mạn. Viêm toàn thân với sự gia tăng nồng độ CRP và các cytokine trong máu đóng vai trò trong cơ chế bệnh sinh, tiên lượng và đánh giá điều trị của bệnh nhân suy tim đã được đề cập trong những nghiên cứu gần đây. Tại Việt Nam, cho đến nay chưa có nghiên cứu về viêm toàn thân ở bệnh nhân suy tim mạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát đặc điểm HS CRP và các cytokine trong huyết tương của bệnh nhân suy tim mạn

Nghiên cứu Y học <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Số 6 * 2013<br /> <br /> KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HS CRP VÀ CÁC CYTOKINE  <br /> TRONG HUYẾT TƯƠNG CỦA BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN <br /> Lê Thị Thu Hương*Châu Ngọc Hoa** <br /> <br /> TÓM TẮT <br /> Đặt vấn đề: Viêm toàn thân với sự gia tăng nồng độ CRP và các cytokine trong máu đóng vai trò trong cơ <br /> chế bệnh sinh, tiên lượng và đánh giá điều trị của bệnh nhân suy tim đã được đề cập trong những nghiên cứu <br /> gần đây. Tại Việt Nam, cho đến nay chưa có nghiên cứu về viêm toàn thân ở bệnh nhân suy tim mạn.  <br /> Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang trên bệnh nhân suy tim mạn <br /> được chẩn đoán theo tiêu chuẩn Hội Tim mạch châu Âu, tại phòng khám tim mạch bệnh viện Nhân Dân Gia <br /> Định. Bệnh nhân được khảo sát nồng độ hs CRP, IL‐6, IL‐8, TNF‐α trong máu, phân độ suy tim NYHA và <br /> đánh giá phân suất tống máu thất trái. Mối tương quan giữa nồng độ hs CRP, IL‐6, IL‐8, TNF‐α với phân <br /> suất tống máu thất trái hoặc phân độ suy tim NYHA được khảo sát bằng hệ số tương quan Spearman. Kiểm <br /> định khác biệt về nồng độ của hs CRP, IL‐6, IL‐8, TNF‐α giữa nhóm suy tim NYHA nhẹ và nặng bằng phép <br /> kiểm Mann‐Whitney U.   <br /> Kết quả: Trong thời gian từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 8 năm 2013,  116 bệnh nhân suy tim mạn được <br /> đưa vào nghiên cứu, tuổi trung bình của bệnh nhân là 69,4 ± 11,2, nam chiếm 55,2%. Tỷ lệ bệnh nhân có nồng <br /> độ hs CRP, IL‐6, IL‐8, TNF‐α trong máu tăng cao lần lượt là: 68,1%; 87,1%; 4,3% và 3,4%. Không có tương <br /> quan có ý nghĩa thống kê giữa nồng độ hs CRP, IL‐6, IL8, TNF‐α với phân suất tống máu thất trái. Tương quan <br /> thuận có ý nghĩa thống kê giữa TNF‐α và phân độ suy tim NYHA (rho=0,29; p=0,002). Không có sự khác biệt có <br /> ý nghĩa thống kê của nồng độ hs CRP và các cytokine khác giữa 2 nhóm suy tim NYHA I, II và NYHA III, IV. <br /> Kết  luận: 87,1% và 68,1% bệnh nhân suy tim mạn trong nghiên cứu có tăng nồng độ IL‐6 và hs CRP <br /> trong máu theo thứ tự. Nồng độ IL‐8, TNF‐α của bệnh nhân thường trong giới hạn bình thường. Chỉ có TNF‐α <br /> tương quan thuận có ý nghĩa thống kê với phân độ suy tim NYHA. <br /> Từ khóa: Viêm toàn thân, protein phản ứng C độ nhạy cao, interleukine, cytokine, suy tim mạn.  <br /> <br /> ABTRACT <br /> THE SERUM CONCENTRATION OF HS CRP AND CYTOKINES IN PATIENTS  <br /> WITH CHRONIC HEART FAILURE <br /> Le Thi Thu Huong,Chau Ngoc Hoa * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 ‐ No 6 ‐ 2013: 94 ‐ 100 <br /> Background: Systemic inflammation with elevated serum concentration of CRP and cytokines plays a <br /> potential role in pathogenesis, prognosis and treatment of patients with heart failure and has been discussed <br /> in  recent  studies.  In  Vietnam,  there  has  been  no  research  on  the  characteristics  of  systemic  inflammation  in <br /> patients with chronic heart failure so far. <br /> Materials and Methods:A cross‐sectional descriptive study was conducted in patients with chronic heart <br /> failure at the cardiovascular outpatient clinic of Gia Dinh Peopleʹs hospital. The diagnosis of heart failure was <br /> made under the European Society of Cardiology guideline criteria. The serum concentration of hs CRP, IL‐6, IL‐<br /> 8,  TNF‐α;  left  ventricular  ejection  fraction  (LVEF)  and  heart  failure  severity  (New  York  Heart  Association <br /> [NYHA]  classification)  were  assessed.  The  associations  of  hs  CRP,  IL‐6,  IL‐8,  TNF‐α  with  LVEF  or  NYHA <br /> * Khoa Nội hô hấp - Bệnh viện Nhân Dân Gia Định<br /> Tác giả liên lạc: BS. Lê Thị Thu Hương, ĐT 0909 398 324, Email : drhuongle@gmail.com <br /> <br /> 94<br /> <br /> Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Số 6 * 2013 <br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> severity were assessed using the Spearman correlation coefficient. The concentration of hs CRP, IL‐6, IL‐8, TNF‐<br /> α in patients with NYHAI, II was compared with that of in patients with NYHAIII, IV by the Mann‐ Whitney <br /> U test. <br /> Results: 116 patients (mean age: 69±11.2 years; 55.2% male) with chronic heart failure were recruited from <br /> 08/2010 to 08/2011. The rates of the patients with abnormally elevated serum concentration of hs CRP, IL‐6, IL‐<br /> 8, and TNF‐α were 68.1%, 87.1 %, 4.3%, and 3.4%, respectively. No significant correlation was found between <br /> serum concentration of hs CRP, cytokines and LVEF. There was significantly positive association between TNF‐<br /> α and NYHA severity (rh0=0.29, p=0.002). The serum concentrations of hs CRP and other cytokines were not <br /> significantly different between patients with NYHAI, II and those with NYHA III, IV. <br /> Conclusions: The serum concentration of IL‐6 and hs CRP increased in 87.1% and 68.1% of the patients <br /> with  chronic  heart  failure  respectively.  Meanwhile,  the  concentration  of  IL‐8  and  TNF‐α  in  almost  all  of  the <br /> patients was in normal range. TNF‐α was the factor associated with NYHA severity. <br /> Keywords:  Systemic inflammation, high sensitive C‐reactive protein, interleukine, cytokine, chronic heart <br /> failure <br /> Abbreviations:  Hs CRP: high sensitive C‐reactive protein, NYHA: New York Heart Association,TNF‐α: <br /> tumor necrosis factor α  , IL: interleukine. <br /> người Việt Nam. <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ: <br /> Suy tim mạn là một hội chứng phức tạp rất <br /> thường  gặp  trong  thực  hành  lâm  sàng,  là  một <br /> trong  những  nguyên  nhân  hàng  đầu  gây  tàn <br /> phế  và  tử  vong  trên  thế  giới.  Mặc  dù  có  nhiều <br /> tiến  bộ  trong  chẩn  đoán  và  điều  trị  suy  tim,  tử <br /> vong do suy tim vẫn không ngừng gia tăng. Lý <br /> do  là  sinh  bệnh  học  của  suy  tim  rất  phức  tạp. <br /> Nguyên nhân gây suy tim không chỉ do quá tải <br /> hay tổn thương tim mà còn do tác động qua lại <br /> giữa  yếu  tố  di  truyền,  thần  kinh‐thể  dịch,  thay <br /> đổi hoá sinh và quá trình viêm tác động lên tim.  <br /> Vai  trò  của  viêm  trong  suy  tim  đã  được  đề <br /> cập đến trong những nghiên cứu gần  đây giúp <br /> làm  sáng  tỏ  hơn  về  cơ  chế  bệnh  sinh  và  góp <br /> phần vào nỗ lực tìm kiếm các biện pháp điều trị <br /> mới  theo  sinh  bệnh  học  nhằm  cải  thiện  tiên <br /> lượng  của  bệnh  nhân  suy  tim.  Nghiên  cứu  cho <br /> thấy sự gia tăng của các dấu ấn viêm toàn thân <br /> như CRP và các cytokine  có  liên  quan  với  mức <br /> độ  suy  tim  và  các  kết  cục  lâm  sàng  bất  lợi  của <br /> bệnh nhân suy tim.  <br /> Tại Việt Nam, chưa nghiên cứu về đặc điểm <br /> viêm  toàn  thân  ở  bệnh  nhân  suy  tim  mạn.  Do <br /> đó,  chúng  tôi  thực  hiện  nghiên  cứu  này  nhằm <br /> tìm hiểu đặc điểm viêm toàn thân thể hiện qua <br /> CRP và các cytokine ở bệnh nhân suy tim mạn <br /> <br /> Mục tiêu <br /> Mục tiêu tổng quát <br /> Khảo  sát  đặc  điểm  hs  CRP  và  các  cytokine <br /> IL‐6, IL‐8, TNF‐α ở bệnh nhân suy tim mạn. <br /> Mục tiêu cụ thể. <br /> ‐Xác  định  tỷ  lệ  bệnh  nhân  suy  tim  mạn  có <br /> nồng độ hs CRP, IL‐6, IL‐8, TNF‐α tăng cao bất <br /> thường. <br /> ‐ Khảo sát sự tương quan giữa nồng độ hs <br /> CRP,  IL‐6,  IL‐8,  TNF‐α  với  độ  nặng  của  suy <br /> tim theo phân độ suy tim NYHA và phân suất <br /> tống máu. <br /> <br /> ĐỐI  TƯỢNG ‐ PHƯƠNG  PHÁP: <br /> Đối tượng nghiên cứu. <br /> Bệnh  nhân  suy  tim  mạn,  khám  tại  phòng <br /> khám ngoại trú Tim mạch bệnh viện Nhân Dân <br /> Gia  Định  trong  thời  gian  từ  tháng  8  năm  2010 <br /> đến tháng 8 năm 2013.  <br /> <br /> Tiêu chuẩn chọn: <br /> ‐Bệnh  nhân  được  chẩn  đoán  suy  tim  theo <br /> tiêu  chuẩn  hội  Tim  mạch  châu  Âu  (European <br /> Society of Cardiology). <br /> ‐Tuổi ≥ 40. <br /> ‐Suy tim ổn định. <br /> <br /> Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  <br /> <br /> 95<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Số 6 * 2013<br /> <br /> Nghiên cứu Y học <br /> ‐Đồng ý tham gia nghiên cứu.  <br /> <br /> Tiêu chuẩn loại trừ: <br /> Nếu có bất kỳ ≥ 1 tiêu chuẩn sau: <br /> ‐ Viêm khớp dạng thấp, bệnh mô liên kết và <br /> các bệnh viêm mạn tính đã biết. <br /> ‐  Bệnh  nhiễm  trùng  như  lao  phổi,  viêm <br /> đường  hô  hấp,  nhiễm  trùng  tiểu,  nhiễm  trùng <br /> tiêu hoá trong thời gian 4 tuần vừa qua.  <br /> <br /> theo  hướng  dẫn  của  hiệp  hội  siêu  âm  tim  Hoa <br /> Kỳ, đánh giá phân suất tống máu bằng phương <br /> pháp Teicholz.   <br /> ‐Mức  độ  suy  tim  từ  I  đến  IV  theo  NYHA. <br /> Nhóm suy tim nhẹ gồm NYHA I, II; nhóm suy <br /> tim nặng gồm NYHA III, IV. <br /> <br /> Quá trình nghiên cứu: <br /> 116  bệnh  nhân  thỏa  tiêu  chuẩn  nghiên  cứu <br /> được chọn liên tiếp, khám lâm sàng, đo nồng độ <br /> hs  CRP,  IL‐6,  IL‐8,  TNF‐α  trong  máu,  siêu  âm <br /> tim, đánh giá mức độ suy tim NYHA.  <br /> <br /> ‐ Đang điều trị các thuốc tác động lên viêm <br /> như ức chế leukotriene, corticosteroid toàn thân, <br /> kháng  viêm  non‐steroid,  thuốc  độc  tế  bào, <br /> hormon thay thế trong 4 tuần vừa qua. <br /> <br /> Phân tích thống kê: <br /> <br /> ‐  Ghép  tạng,  sau  phẫu  thuật,  chấn  thương, <br /> phỏng. <br /> <br /> Xử lý thống kê. <br /> Dùng phần mềm SPSS phiên bản 16.  <br /> <br /> ‐  Nhập  viện  vì  đợt  suy  tim  tiến  triển  nặng, <br /> nhồi  máu  cơ  tim  cấp,  đột  quỵ,  tái  lưu  thông <br /> mạch vành, trong thời gian 4 tuần vừa qua. <br /> <br /> Mô tả đặc điểm cơ bản của bệnh nhân bằng <br /> trung bình ± độ lệch chuẩn cho biến số liên tục <br /> có phân phối bình thường, trung vị [tứ phân vị: <br /> 25th‐75th  ]  cho  biến  số  liên  tục  không  có  phân <br /> phối bình thường, tỷ lệ % cho các biến số phân <br /> loại. <br /> <br /> ‐ Bệnh ác tính đã biết.  <br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu: <br /> Thiết kế nghiên cứu: <br /> Mô tả, cắt ngang    <br /> <br /> Tính  hệ  số  tương  quan  Spearman  giữa  hs <br /> CRP hoặc các cytokine với phân suất tống máu <br /> thất trái. <br /> <br /> Biến số nghiên cứu <br /> ‐Dấu ấn viêm <br /> hs CRP: được thực hiện trên máy sinh hóa tự <br /> động Olympus AU640, Hoa kỳ, theo hướng dẫn <br /> của Viện Hàn Lâm Quốc Gia  về  Sinh  Hóa  Hoa <br /> kỳ.  Mẫu  máu  có  thể  bảo  quản  trong  vòng  2 <br /> tháng ở 2‐80C hoặc 11 ngày ở 15‐ 250C. Phương <br /> pháp phân tích: Immuno‐turbidimetric. Tầm đo <br /> của máy: 0,08‐80 mg/L.  <br /> IL‐6,  IL‐8,  TNF‐α:  máy  Evidence <br /> Investigator,  hãng  RANDOX  của  Anh,  khoa <br /> sinh hoá bệnh viện Chợ Rẫy. Lấy 2ml máu ngoại <br /> biên,  máu  đông  được  dự  trữ  ở  nhiệt  độ  ‐  200C <br /> cho  đến  khi  được  phân  tích,  phân  tích  bằng <br /> phương  pháp  dàn  trải  vi  mạch  sinh  học  phát <br /> hoá  quang  tự  động  (fully  automated <br /> chemiluminescent  biochip  array).  Độ  nhạy <br /> 0,2pg/  mL  đối  với  IL‐6  và  0‐1,5  pg/  mL  đối  với <br /> IL‐8; độ nhạy là 0,6 pg/ mL đối với TNF‐α. <br /> ‐Siêu  âm  tim:  máy  Phillips  HD7,  Thụy  Sĩ, <br /> <br /> 96<br /> <br /> Kiểm định sự khác biệt về nồng độ hs CRP, <br /> các  cytokine  giữa  2  nhóm  suy  tim  NYHA  nhẹ  <br /> và nặng bằng Mann‐Whitney U test.   <br /> Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2