intTypePromotion=3

Khảo sát hoạt tính kháng vi sinh vật và độc tế bào của riềng nếp - alpinia galanga (L.) swartz họ zingiberaceae

Chia sẻ: Hạnh Thơm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
23
lượt xem
2
download

Khảo sát hoạt tính kháng vi sinh vật và độc tế bào của riềng nếp - alpinia galanga (L.) swartz họ zingiberaceae

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu nhằm mục tiêu khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm và ức chế tế bào ung thư để tìm nguồn nguyên liệu mới phát triển các thuốc kháng vi sinh vật và điều trị ung thư trong thời gian sắp tới. Nguyên liệu để thực hiện nghiên cứu gồm thân rễ và rễ riếng nếp alpinia galanga (L.) được chiết xuất bằng phương pháp ngấm kiệt với dung môi cồn 96%.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát hoạt tính kháng vi sinh vật và độc tế bào của riềng nếp - alpinia galanga (L.) swartz họ zingiberaceae

Nghiên cứu Y học<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 22 * Số 1 * 2018<br /> <br /> KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT<br /> VÀ ĐỘC TẾ BÀO CỦA RIỀNG NẾP - ALPINIA GALANGA (L.)<br /> SWARTZ HỌ ZINGIBERACEAE<br /> Võ Đăng Khoa*, Đỗ Thị Hồng Tươi*, Nguyễn Đinh Nga*<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Mục tiêu: Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm và ức chế tế bào ung thư để tìm nguồn nguyên liệu<br /> mới phát triển các thuốc kháng vi sinh vật và điều trị ung thư trong thời gian sắp tới.<br /> Nguyên vật liệu và phương pháp: Thân rễ và rễ riếng nếp Alpinia galanga (L.) được chiết xuất bằng<br /> phương pháp ngấm kiệt với dung môi cồn 96%. Sau đó lắc phân bố tuần tự với các dung môi, hệ dung môi<br /> (n-hexan, n-hexan – cloroform (1:1), cloroform, ethyl acetat, aceton) với cùng một thể tích, các phân đoạn<br /> chiết sau đó được sử dụng để sàng lọc các hoạt tính sinh học in vitro và so sánh hoạt tính của các phân đoạn<br /> với nhau. Phương pháp khuếch tán trong thạch, phương pháp pha loãng và kỹ thuật hiện hình sinh học trực<br /> tiếp được dùng để khảo sát hoạt tính kháng vi sinh vật. Các phân đoạn chiết cũng được đáng giá khả năng<br /> gây độc trên tế bào ung thư vú dòng MDA – MB – 231 bằng phương pháp MTT [3-(4,5-dimethylthiazol-2yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromid].<br /> Kết quả: Kết quả bước đầu nghiên cứu cho thấy phân đoạn n-hexan – cloroform (1:1) cho hoạt tính kháng vi<br /> sinh vật tốt nhất, đặc biệt là ức chế cả chủng Klebsiella pneumoniae tiết beta lactamse phổ rộng (mẫu vi khuẩn<br /> được ly trích từ bệnh phẩm lấy từ bệnh viện Quận 2) với giá trị MIC  0,31 µg/ml. Bằng phương pháp MTT xác<br /> định được cả hai phân đoạn trong n-hexan và n-hexan – cloroform (1:1) cho tác động mạnh (ở nồng độ 6,25 µg/ml<br /> ức chế hơn 80 % tế bào ung thư).<br /> Kết luận: Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy riếng nếp Alpinia galanga (L.) có hoạt tính kháng vi<br /> sinh vật và độc tế bào ung thư rất đáng ghi nhận. Đây là một dược liệu tiềm năng để tiếp tục nhiều nghiên cứu<br /> phát triển kháng sinh và thuốc trị ung thư trong thời gian tới.<br /> Từ khóa: Alpinia galanga, kháng vi sinh vật, độc tế bào<br /> <br /> ABSTRACT<br /> RESEARCH ON ANTIMICROBIAL AND CYTOTOXIC ACTIVITIES<br /> OF ALPINIA GALANGA (L.) SWARTZ<br /> Vo Dang Khoa, Do Thi Hong Tuoi, Nguyen Dinh Nga<br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 22 - No 1- 2018: 460 - 464<br /> Objectives: This study aimed to evaluate antimicrobial and cytotoxic activities of Alpinia galanga (L.)<br /> Swartz.<br /> Materials and methods: Ethanol extract of rhizomes and roots of Alpinia galanga (L.) in ethanol solvent<br /> (96 %) has been investigated. After separated with different solvents (n-hexan, n-hexan – chloroform (1:1),<br /> chloroform, ethyl acetate, acetone) by the same volume, respectively, the fractions have been used for screening<br /> biological activities in vitro and made a comparison. Agar well diffusion method, antimicrobial gradient method<br /> and thin – layer chromatography (TLC) – bioautography were used for screening the antimicrobial activity. The<br /> fractions was also evaluated for their cytotoxic activity against breast cancer cells (MDA – MB – 231) by 3-(4,5*Khoa Dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh<br /> Tác giả liên lạc: PGS. TS. Nguyễn Đinh Nga ĐT: 0908836969<br /> <br /> 460<br /> <br /> Email: nganguyendinh@ump.edu.vn<br /> <br /> Chuyên Đề Dƣợc<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 22 * Số 1 * 2018<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) assay.<br /> Results: Preliminary results showed that the n-hexan – chloroform (1:1) fraction gives the highest<br /> antimicrobial activity, especialy againts ESBL – producing Klebsiella pneumoniae (sample from Hospital of<br /> District 2 at Ho Chi Minh city) with minimal inhibitory concentration (MIC)  0,31 µg/ml. With MTT assay,<br /> both two fractions n-hexan and n-hexan – chloroform (1:1) give the good inhibitory effects (inhibited over 80 % of<br /> cancer cells at the concentration 6,25 µg/ml).<br /> Conclusion: Our results suggest that Alpinia galanga (L.) has valuable potential in biological activities<br /> which should be continuous researches in vivo and clinical trials to develop new antibiotic and anticancer drugs in<br /> the future.<br /> Keywords: Alpinia galanga, antimicrobial, cytotoxic<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> Tỉ lệ ung thư tăng cao và các bệnh nhiễm liên<br /> quan đến vi khuẩn kháng thuốc đang là một vấn<br /> nạn của nền y tế Việt Nam. Tốc độ phát triển của<br /> bệnh ung thư tại Việt Nam rất đ{ng báo động,<br /> ung thư gây thiệt hại lớn về kinh tế cũng như<br /> chất lượng cuộc sống của hàng trăm ngàn bệnh<br /> nhân. Ung thư chiếm tới 19,2 % tổng số năm<br /> sống mất đi do tử vong sớm. Số người mới mắc<br /> ung thư một năm ở Việt Nam ước tính là 125036<br /> theo Globocan năm 2012, dự báo vào năm 2020<br /> sẽ có ít nhất 189344 ca ung thư mới mắc(2). Bên<br /> cạnh đó, hiện tượng vi khuẩn đa kháng thuốc<br /> cũng đang gây khó khăn trong điều trị bệnh<br /> nhiễm. Vì vậy, việc tìm ra các hợp chất mới để<br /> đối phó với các vấn đề trên đang được quan tâm.<br /> Riềng nếp (Alpinia galanga) là một dược liệu<br /> được dùng từ lâu đời trong y học cổ truyền Việt<br /> Nam để kích thích tiêu hóa, chữa đau bụng, nôn<br /> mửa, kém ăn, sốt rét(4). Trong y học hiện đại,<br /> công dụng của riềng nếp ngày càng được khai<br /> thác triệt để hơn do các tác dụng vượt trội trong<br /> kháng khuẩn, kháng nấm và gây độc tế bào(6).<br /> Những tác dụng sinh học này mở ra hướng mới<br /> trong nghiên cứu thuốc kháng sinh, kháng nấm<br /> và đặc biệt là thuốc trị ung thư.<br /> Hiện nay, các công trình nghiên cứu trong<br /> nước chỉ mới tập trung nghiên cứu sâu về tác<br /> động trên nấm da của riềng nếp và chưa có một<br /> nghiên cứu nào khảo sát về tác động trên vi<br /> khuẩn đa đề kháng tiết β – lactamse phổ rộng,<br /> khả năng ức chế ung thư. Chúng tôi chưa ghi<br /> <br /> Chuyên Đề Dƣợc<br /> <br /> nhận tài liệu quốc tế nào có báo cáo khảo sát khả<br /> năng ức chế tế bào ung thư in vitro bằng phương<br /> pháp MTT của riềng nếp. Vì vậy, mục tiêu chính<br /> của nghiên cứu này là khảo sát các đặc tính vừa<br /> đề cập trên của thân rễ và rễ riềng nếp. Nghiên<br /> cứu này có thể cung cấp thêm dữ liệu để thiết<br /> lập các thông tin cơ bản có giá trị về hoạt tính<br /> sinh học của riềng nếp và do đó mở ra các hướng<br /> mới cho nghiên cứu dược lý học tiếp theo.<br /> <br /> NGUYÊNLIỆU -PHƢƠNGPHÁPNGHIÊNCỨU<br /> Dƣợc liệu<br /> Rễ và thân rễ riềng nếp được thu hái ở<br /> huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh và được định danh<br /> tại Bộ môn Thực Vật, Khoa Dược, Đại học Y<br /> Dược TP. Hồ Chí Minh. Mẫu được làm sạch<br /> bằng nước máy, phơi âm can và nghiền thành<br /> kích cỡ bột thô.<br /> Chiết xuất cao toàn phần và cao phân đoạn<br /> Bột dược liệu được chiết ngấm kiệt với<br /> ethanol 96%. Dịch chiết ethanol được bốc hơi ở<br /> 45 oC. Cao toàn phần được chiết phân bố lỏng –<br /> lỏng lần lượt với các dung môi có độ phân cực<br /> tăng dần (n-hexan, n-hexan - cloroform (1:1),<br /> cloroform, etyl acetat, aceton) để thu các cao<br /> phân đoạn.<br /> Phƣơng pháp khảo sát hoạt tính kháng vi<br /> sinh vật<br /> Tác động kháng khuẩn và kháng nấm của<br /> cao toàn phần và các cao phân đoạn của riềng<br /> nếp được thực hiện bằng phương pháp khuếch<br /> tán, phương pháp pha loãng và tự sinh đồ(1) với<br /> các điều kiện thử nghiệm sau:<br /> <br /> 461<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 22 * Số 1 * 2018<br /> <br /> Chủng vi sinh vật: Staphylococcus aureus nhạy<br /> cảm với Methicillin (MSSA) ATCC 25923,<br /> Staphylococcus aureus đề kháng với methicillin<br /> (MRSA) ATCC 33591, Escherichia coli ATCC<br /> 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853,<br /> Streptococcus faecalis ATCC 29212, Klebsiella<br /> pneumoniae (ESBL) (K26-ESBL) (mẫu từ Bệnh<br /> viện Quận 2 – thành phố Hồ Chí Minh), Candida<br /> albicans ATCC 10231, Candida glabrata ND31, C.<br /> tropicalis PNT20, Mallasezia furfur ATCC 44344.<br /> Môi trường thử nghiệm: MHA cho vi khuẩn,<br /> MHA bổ sung glucose cho Candida sp. và mDixon cho M. furfur.<br /> <br /> mỗi giếng. (Propanol được ưu tiên sử dụng hơn<br /> vì giảm tỉ lệ bay hơi). Sau đó đĩa được lắc rung<br /> mạnh để đảm bảo sự hòa tan của formazan. Mật<br /> độ quang của mỗi giếng được đo bằng máy đo<br /> quang ELISA Elx800 (Bio Tek - USA) với bước<br /> sóng thử nghiệm 570 nm(3,5). Chứng dương là<br /> Paclitaxel 1 M.<br /> <br /> KẾT QUẢ<br /> Tác động kháng vi sinh vật của cao chiết các<br /> phân đoạn từ riềng nếp<br /> Kết quả thử nghiệm cho thấy chứng âm<br /> DMSO không gây ức chế trên các vi sinh vật thử<br /> <br /> Đọc kết quả: 24 giờ sau ủ ở 37 oC cho vi<br /> khuẩn và 48 giờ cho nấm men.<br /> <br /> nghiệm. Tác động kháng vi sinh vật tập trung<br /> <br /> Kết quả thể hiện bằng đường kính vòng ức<br /> chế (mm) ở phương pháp khuếch tán và MIC ở<br /> phương pháp pha loãng.<br /> <br /> đoạn n-hexan - cloroform. Cả hai cao phân đoạn<br /> <br /> Ở kỹ thuật tự sinh đồ giúp phát hiện vết cho<br /> tác động ức chế vi sinh vật trên sắc ký đồ sắc ký<br /> lớp mỏng và đặc điểm hóa học của vết này (Rf,<br /> màu khi phun thuốc thử, đặc điểm phát quang<br /> dưới UV,

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản