intTypePromotion=1

Khảo sát siêu âm ca bệnh sốt xuất huyết - dengue độ 1, 2 ở trẻ tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
20
lượt xem
0
download

Khảo sát siêu âm ca bệnh sốt xuất huyết - dengue độ 1, 2 ở trẻ tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu nhằm xác định các dấu hiệu “dày thành túi mật”, “dịch dưới bao gan”, “dịch ổ bụng” và “dịch màng phổi” trên siêu âm và tìm sự quan hệ giữa siêu âm và tiên lượng sốc trong sốt xuất huyết độ I, II. Nghiên cúu cắt ngang được thực hiện trên 38 bệnh nhi sốt xuất huyết tại khoa sốt xuất huyết bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát siêu âm ca bệnh sốt xuất huyết - dengue độ 1, 2 ở trẻ tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 12 * Phụ bản của Số 4 * 2008<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> KHẢO SÁT SIÊU ÂM CA BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT–DENGUE ĐỘ I, II<br /> Ở TRẺ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ<br /> Trần Thị Hữu Trí*, Phạm Hùng Lực**<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Đặt vấn đề: Sốt xuất huyết-Dengue (SXH-D) đang là vấn đề y tế trầm trọng ở các tỉnh đồng bằng sông<br /> Cửu Long, hiện nay chưa có thuốc điều trị SXH-D và chưa có phương pháp nào hữu hiệu để ngăn ngừa vào sốc,<br /> do đó ngoài trị số dung tích hồng cầu (DTHC) và tiểu cầu (TC), cần bổ sung các trị số cận lâm sàng khác trong<br /> đó có giá trị của SA để tiên đoán sốc trong SXH-D.<br /> Mục tiêu nghiên cứu: Xác định các dấu hiệu “dày thành túi mật”, “dịch dưới bao gan”, “dịch ổ bụng” và<br /> “dịch màng phổi” trên siêu âm và tìm sự quan hệ giữa siêu âm và tiên lượng sốc trong sốt xuất huyết độ I, II.<br /> Phương pháp nghiên cứu: Một nghiên cúu cắt ngang được thực hiện trên 38 bệnh nhi sốt xuất huyết tại<br /> khoa sốt xuất huyết bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ.<br /> Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ các dấu hiệu “dầy thành túi mật”, “dịch dưới bao gan”, “dịch trong ổ bụng” và<br /> “dịch màng phổi” là 77,3%; 78,6%; 80%; 100% trong nhóm SXH chuyển độ. Và 4 dấu hiệu này giúp tiên đoán<br /> vào sốc trong bệnh nhi SXH cần được khảo sát sớm.<br /> Kết luận: Dấu hiệu “dày thành túi mật”, “dịch dưới bao gan”, “dịch trong ổ bụng” và “dịch màng phổi”<br /> giúp tiên đoán vào sốc trong bệnh nhi SXH cần được khảo sát sớm.<br /> <br /> ABSTRACT<br /> ULTRASONIC DIAGNOSIS OF DENGUE HEMORRHAGIC FEVER IN CHILDREN<br /> AT CANTHO CHILDREN HOSPITAL<br /> Tran Thi Huu Tri, Pham Hung Luc<br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 12 - Supplement of No 4 - 2008: 35 - 38<br /> Background: Dengue hemorrhagic fever (DHF) has increased in the Mekong delta. Anti DHF virus drugs<br /> and effective methods preventing DHF shock are not available at the present time. Beside hematocrite and platelet,<br /> ultrasonic features could also be used to predict DHF shock.<br /> Objectives: To identify the relationship between ultrasonic signs of thickened gall bladder wall,<br /> pericholecystic fluid, pleural effusion and ascites and DHF shock.<br /> Method: This is a cross sectional study of 38 children with DHF in Can Tho Children Hospital.<br /> Results: The proportion of “thickened gall bladder wall”, “pericholecystic fluid”, “ascites” and “pleural<br /> effusion” were 77.3%, 78.6%, 80%, 100%, respectively in the patients getting worse.<br /> Conclusion: Ultrasound features of thickened gall bladder wall, pleural effusion and ascites can help to<br /> predict DHF shock.<br /> huyết tương, có thể dẫn tới sốc giảm thể tích<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> tuần hoàn và rối loạn đông máu. Hiện nay SXHSốt xuất huyết Dengue (SXH-D) là một bệnh<br /> D đang là vấn đề y tế trầm trọng ở các tỉnh đồng<br /> nhiễm siêu vi cấp tính gây bởi virus Dengue do<br /> bằng sông Cửu Long(1).<br /> muỗi Aedes Aegypti là trung gian truyền bệnh<br /> Tại Cần Thơ, tần số mắc bệnh SXH-D có<br /> chủ yếu với đặc điểm là sốt, xuất huyết và thoát<br /> *Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ **Trường Đại học Y Dược Cần Thơ<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 12 * Phụ bản của Số 4 * 2008<br /> khuynh hướng tăng trong những năm gần đây<br /> năm 2003 có 1079 ca đến năm 2005 là 1912 ca(3).<br /> Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh<br /> SXH-D và chưa có phương pháp nào hữu hiệu<br /> để ngăn ngừa vào sốc. Do đó, vấn đề đặt ra là<br /> làm thế nào dự đoán được những trường hợp có<br /> thể rơi vào sốc trong khi đó dấu hiệu tiền sốc<br /> trên lâm sàng thường không phát hiện, đôi khi<br /> không phản ảnh trung thực tăng tính thấm mao<br /> mạch đang xảy ra trong cơ thể, do đó ngoài trị số<br /> dung tích hồng cầu (DTHC) và tiểu cầu (TC), cần<br /> bổ sung các trị số cận lâm sàng khác trong đó có<br /> giá trị của siêu âm (SA) để tiên đoán sốc trong<br /> SXH-D.<br /> Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này<br /> nhằm mục tiêu sau:<br /> - Xác định tỷ lệ độ dày thành túi mật và dịch<br /> dưới bao gan.<br /> - Xác định tỷ lệ dịch ổ bụng và dịch màng<br /> phổi.<br /> - Xác định mối liên hệ kết quả siêu âm và<br /> bệnh SXH-D không sốc (độ I, II) trong giá trị tiên<br /> lượng tiền sốc SXH.<br /> <br /> ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> - Với tỷ lệ tiên đoán vào sốc SXH của dấu<br /> hiệu trên siêu âm là 95%(2) thì cỡ mẫu được tính<br /> là 38 bệnh nhi nằm tại Khoa Sốt Xuất Huyết<br /> Bệnh Viện Nhi Đồng Cần Thơ.<br /> <br /> Tiêu chuẩn chọn vào mẫu<br /> - Bệnh nhi được chẩn đoán sốt xuất huyết<br /> (độ I, II) theo tiêu chuẩn của Tổ Chức Y Tế Thế<br /> Giới (WHO) và<br /> - Test nhanh SXH (Rapid test) (+) và gia đình<br /> bệnh nhi đồng ý tham gia.<br /> <br /> Tiêu chuẩn loại trừ<br /> Các bệnh nhi có các bệnh lý kèm theo như<br /> dịch ổ bụng và/hoặc màng phổi như suy tim, xơ<br /> gan, viêm gan mãn, hội chứng thận hư, nhiễm<br /> khuẩn huyết và thương hàn hay gia đình bệnh<br /> nhi không đồng ý tham gia.<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> - Nghiên cứu cắt ngang mô tả có phân tích.<br /> Phương pháp thu thập số liệu: dựa trên mẫu<br /> bệnh án.<br /> - Xét nghiệm công thức máu và Rapid test và<br /> siêu âm bụng được thực hiện tại bệnh viện Nhi<br /> đồng Cần Thơ.<br /> - Nhập và phân tích số liệu theo phần mềm<br /> thống kê SPSS.13.0<br /> <br /> KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN<br /> Trong 38 trường hợp khảo sát có 19 trường<br /> hợp vào sốc (chuyển độ). Thường bệnh nhi vào<br /> sốc vào ngày 4 ngày 5 của bệnh (chiếm 52,7%).<br /> Điều này cũng tương tự như những nghiên cứu<br /> khác trong và ngoài nước.<br /> Tỷ lệ vào sốc vào ngày thứ 6 cao 42%.<br /> Bảng 1: Kết quả khảo sát siêu âm trên 38 ca sốt xuất<br /> huyết độ I, II (không sốc)<br /> Dấu hiệu siêu âm<br /> Dày thành túi<br /> • Có<br /> mật<br /> • Không<br /> Tụ dịch dưới<br /> bao gan:<br /> Dịch ổ bụng:<br /> Dịch màng<br /> phổi:<br /> <br /> Tần số<br /> <br /> %<br /> <br /> 22<br /> 16<br /> <br /> 57,9<br /> 42,1<br /> <br /> • Có<br /> <br /> 14<br /> <br /> 36,8<br /> <br /> • Không<br /> • Có<br /> <br /> 24<br /> 15<br /> <br /> 63,2<br /> 39,5<br /> <br /> • Không<br /> <br /> 23<br /> <br /> 60,5<br /> <br /> • Có<br /> <br /> 06<br /> <br /> 15,8<br /> <br /> • Không<br /> <br /> 32<br /> <br /> 84,2<br /> <br /> Dấu hiệu dày thành túi mật<br /> Tỷ lệ dấu hiệu dày thành túi mật ở những<br /> trường hợp chuyển độ (sốc) là 77,3%, và 22,7%<br /> ca không vào sốc.<br /> Bảng 2: Mối liên hệ giữa dày thành túi mật và SXH<br /> Dày thành<br /> SXH<br /> túi mật Có sốc (%) Không sốc (%)<br /> Có<br /> 17 (77,3)<br /> 5 (22,7)<br /> không<br /> 2 (12,5)<br /> 14 (87,5)<br /> Tổng<br /> <br /> 19<br /> <br /> 19<br /> <br /> P và Test<br /> χ2 = 15,545<br /> P < 0,001<br /> <br /> Tỷ lệ SXH có sốc, có dày thành túi mật chiếm<br /> tỷ lệ rất cao 77,3%; và ngược lại tỷ lệ SXH không<br /> sốc có dày thành túi mật chiếm tỷ lệ thấp 22,7%.<br /> Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p < 0,001).<br /> Nên dấu hiệu dầy thành túi mật là một dấu hiệu<br /> giúp tiên đoán vào sốc ở trẻ sốt xuất huyết.<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 12 * Phụ bản của Số 4 * 2008<br /> Điều này cũng được nhận xét bởi Nguyễn<br /> Ngọc Rạng(6); Võ Thịnh và CS(9); Sơn Thị Sophi,<br /> Trần Thị Hữu Trí(7).<br /> <br /> Dấu hiệu dịch dưới bao gan<br /> Tỷ lệ dấu hiệu tụ dịch bao gan ở nhóm trẻ<br /> sốt xuất huyết chuyển độ (sốc) là 78,6%<br /> Bảng 3: Mối liên hệ giữa dịch dưới bao gan và SXH<br /> Dịch dưới bao<br /> SXH<br /> gan<br /> Có sốc (%) Không sốc %<br /> • Có<br /> 11 (78,6)<br /> 3 (21,4)<br /> • Không<br /> 8 (33,3)<br /> 16 (66,7)<br /> Tổng<br /> 19<br /> 19<br /> <br /> P và Test<br /> χ2 =7,28<br /> P
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2