Khen thưởng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
69
lượt xem
4
download

Khen thưởng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'khen thưởng danh hiệu "tập thể lao động xuất sắc"', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khen thưởng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

  1. Khen thưởng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" Thông tin Lĩnh vực thống kê:Giao thông vận tải Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan có liên quan. Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 15 tháng 10 hàng năm; giải quyết sau 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
  2. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Giấy Chứng nhận. Tiền thưởng theo mức quy định tại Nghị định 121/2005/NĐ-CP Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề nghị: Căn cứ vào tiêu chuẩn xét tặng danh Nộp hồ sơ đề 1. hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", tổ chức làm bản báo nghị cáo thành tích nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý trực tiếp. Xét duyệt tại cấp cơ sở: Hội đồng Thi đua - Khen Xét duyệt tại 2. thưởng của cơ quan, tổ chức quản lý xét duyệt hồ sơ, cấp cơ sở trình Bộ Giao thông vận tải.
  3. Tên bước Mô tả bước Giải quyết Giải quyết thủ tục: Bộ Giao thông vận tải tiếp nhận hồ 3. thủ tục sơ, xét duyệt, quyết định khen thưởng. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình kèm theo danh sách các tập thể đề nghị xét tặng danh hiệu 1. "Tập thể lao động xuất sắc". 2. Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình Bộ. Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị khen thưởng (có xác nhận của 3. cấp trình). Số bộ hồ sơ: 01 bộ chính, 03 bộ photocopy
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Báo cáo thành tích tập thể đề nghị xét tặng danh 1. hiệu "Tập thể lao động xuất sắc". Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 1. thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, 2. hiệu quả. Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm 3. vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt
  5. Nội dung Văn bản qui định danh hiệu "Lao động tiên tiến". Có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" 4. và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ 5. trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản