Khi bạn có con sinh đôi

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
65
lượt xem
7
download

Khi bạn có con sinh đôi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sinh đôi có nghĩa là tăng gấp đôi niềm vui cũng như tình yêu vì bạn không những có một mà là hai đứa bé kháu khỉnh! Tuy nhiên, nếu bạn có một cặp con sinh đôi, bạn có thể sẽ nhận ra rằng việc chăm sóc chúng quả là một công việc đầy thử thách.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khi bạn có con sinh đôi

  1. Khi b n có con sinh ôi Sinh ôi có nghĩa là tăng g p ôi ni m vui cũng như tình yêu vì b n không nh ng có m t mà là hai a bé kháu kh nh! Tuy nhiên, n u b n có m t c p con sinh ôi, b n có th s nh n ra r ng vi c chăm sóc chúng qu là m t công vi c y th thách. Nh ng bà m tr c a các c p sinh ôi thư ng c m th y mình sao quá m t m i, hay b c b i, và ôi lúc c m giác quá s c ch u ng. Sau ây là m t vài cách giúp b n chăm sóc c p con sinh ôi mà v n gi ư c cho mình s t nh táo! 1. Nh ng bi n chuy n v tâm tư, tình c m c a ngư i m khi c p sinh ôi ra i: Khi hai tr v a chào i, h n là c m xúc và ni m vui tràn ng p trong lòng b n. Tuy nhiên, ngày qua ngày, khi công vi c b t u tr nên “ch t ng”, s n y sinh nhi u thay i trong tâm tư, tình c m c a b n:
  2. · C m giác công vi c quá s c ·M tm i · Bu n bã ho c tr m c m · Th t v ng · T c gi n · Cô ơn Quan tr ng là b n nên th a nh n nh ng c m giác này khi chúng xu t hi n. Hãy th th l v i ch ng r ng mình ang c m giác ra sao, hay vi t nh t ký khi b n có phút giây nào ó r nh r i. Hãy nh r ng nuôi d y m t c p sinh ôi s mang n cho b n m t trách nhi m n ng n , và nh ng bi n chuy n v tâm tư tình c m này hoàn toàn có th x y ra. Nhưng hãy an tâm vì theo th i gian, m i chuy n s âu vào y. 2. Yêu c u ư c giúp : ng ng i tìm ki m s giúp khi nuôi d y con sinh ôi, cho dù ó ch là chuy n trông coi các bé trong m t th i gian ng n b n có th r nh chân r nh tay làm công vi c nhà. Ông bà, cha m , anh ch em hay b n bè, và có th c nh ng bà m hàng xóm thư ng r t vui v giúp b nm t
  3. tay trông nom b n tr . Ngoài ra, b n có th nghĩ n chuy n thuê ngư i giúp vi c giúp b n d n d p nhà c a, gi t giũ, r a chén bát... 3. Nuôi tr sinh ôi b ng s a m ra sao? Không ít bà m có con sinh ôi thư ng t h i không bi t mình có th cho c hai bé bú s a m hay không. Bú s a m mang l i nhi u l i ích, và n u có th , hãy nuôi c hai bé b ng s a m . Nhi u bà m th y r ng vi c nuôi con sinh ôi b ng s a m ch ng có gì quá khó khăn do lư ng s a c a m s tăng lên theo nhu c u c a tr . Sau ây là m t vài m o cho con bú dành cho bà m có con sinh ôi: · Cho c hai bé bú m cùng m t lúc. Làm như v y s giúp c hai bé cùng theo m t th i khóa bi u ăn u ng, và giúp b n ti t ki m th i gian quý báu cho chính mình. · Luân phiên cho hai bé bú c hai bên ng c. Vi c này s giúp c hai bé luy n t p th giác và khuy n khích các bé u ng nhi u s a hơn. · Mua m t chi c g i chuyên dùng chăm sóc tr sinh ôi. Chi c g i này s giúp nâng c hai bé khi b n cho c
  4. hai bú m , giúp h n ch ch ng au nh c cơ b p nơi ngư i m . · S d ng d ng c bơm hút s a m b ng tay hay b ng i n t . Các d ng c bơm hút s a này s giúp các bà m hút s a ra t c hai b u ng c, cho phép b i s a dư bé không bú h t ho c hút s a dành cho bé u ng trong các c s p t i. · Tham kh o ý ki n các chuyên gia v vi c ti t s a và cho con bú ho c ăng ký tham gia các khóa h c ch nuôi con b ng s a m . 4. Thi t l p gi gi c ng cho bé: B n nên luy n cho các bé có thói quen ng úng gi gi c b n thân có thêm th i gian dành cho nh ng công vi c khác. C g ng cho c hai bé i ng cùng m t gi n u có th , và b n s tranh th ngh ngơi ư c. B n có th th c hi n các cách sau t p cho hai bé có thói quen i ng úng gi quy nh: · T o c m giác d ch u cho bé trư c gi i ng , ch ng h n như cho các bé i t m, c truy n cho bé nghe hay ơn gi n là ôm p chúng m t lúc. D n d n, các bé s hi u r ng ó là nh ng d u hi u cho th y ã n gi i ng .
  5. · Ru tr lim dim trong tay b n trư c khi t tr xu ng giư ng. Khi tr bu n ng , chúng s có khuynh hư ng d ng hơn. · Hãy cho các bé ng chung v i nhau. Các tr sinh ôi thư ng thích ôm nhau ho c ng ch m nhau khi vào giư ng ng , và i u này giúp chúng d ng hơn. · gi c ng c a tr không b gián o n, không nên èn sáng và ph i gi phòng ng c a tr yên tĩnh. ránh không b tr trên tay khi chúng ã ng . N u c n ph i cho tr bú s a, hãy t tr xu ng giư ng ngay sau khi chúng bú xong. 5. Chăm sóc b n thân: có th chăm sóc con t t, b n thân ngư i m ph i kh e. C n duy trì ch ăn u ng t t cho s c kh e và cân i mà b n ã th c hi n trong th i gian mang thai. Hãy ăn nhi u th c ăn nh , ng th i mb o lư ng can-xi cho cơ th . Hãy nh r ng b n c n thêm t 400-500 calorie m i ngày cho m i bé, nên ng quá h n ch ăn u ng. Hãy tranh th ch p m t b t c lúc nào có th , c g ng i ra ngoài ít nh t m t ngày m t l n và ghé thăm các bà m khác hay
  6. tham gia câu l c b dành cho các bà m có con sinh ôi có d p trò chuy n v i “ngư i l n”! 6. N u các bé c n s chăm sóc t bi t: Nhi u tr sinh ôi b sinh non, và i u này khi n vi c săn sóc các bé s khó khăn hơn. Các tr sinh non thư ng thư ng òi h i s chăm sóc và ch dinh dư ng c bi t. Sau ây là m t vài cách giúp nuôi dư ng các bé n u c p sinh ôi c a b n c n m t ch chăm sóc c bi t: ·B t u vi c bơm hút s a ngay l p t c. Hai tr sinh ôi c a b n có th s không s c bú s a m , nhưng s a m ch a r t nhi u dư ng ch t quý báu giúp thúc y s tăng trư ng và phát tri n, ng th i tăng kh năng mi n d ch c a cơ th tr . · Tư v n bác sĩ xem có th cho hai bé ng chung v i nhau hay không n u các con b n ang ư c chăm sóc c bi t b nh vi n. Kh o sát cho th y các tr sinh ôi khi ư c ng c nh bên nhau s ng và th u hơn. · Khi em hai bé v nhà, ph i m b o ti p t c ưa các bé i khám s c kh e nh kỳ u n. Các tr sinh non c n
  7. ư c khám s c kh e thư ng xuyên theo dõi ch dinh dư ng, m c tăng trư ng và phát tri n c a tr . · ánh giá nh ng m c phát tri n c a các bé d a trên tu i “ ư c u ch nh” do các tr sinh non thư ng phát tri n ch m hơn các tr sinh ngày. Tr b t s tu n l con b n ra i s m hơn các tr sinh ngày ư c tính khi nào chúng nên b t u t p ng i, t p i và t p nói.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản