Khoa học - MỘT SỐ CÁCH LÀM SẠCH NƯỚC

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
182
lượt xem
30
download

Khoa học - MỘT SỐ CÁCH LÀM SẠCH NƯỚC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Kể được một số cách làm sạch nước và tác hại của từng cách - Nêu được tác dụng của từng giai đoạn trong cách lọc nước đơn giản và sản xuất nước sạch của nhà máy nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khoa học - MỘT SỐ CÁCH LÀM SẠCH NƯỚC

  1. Khoa h c (27) M TS CÁCH LÀM S CH NƯ C I. M c tiêu: Sau bài h c, h c sinh bi t x lý thông tin : - K ư c m t s cách làm s ch nư c và tác h i c a t ng cách - Nêu ư c tác d ng c a t ng giai o n trong cách l c nư c ơn gi n và s n xu t nư c s ch c a nhà máy nư c II.Chu n b : - Hình trang 56, 57/SGK. - Phi u h c t p - Mô hình d ng c l c nư c ơn gi n III. Các ho t ng d y- h c ch y u: Tg Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò Ki m tra bài cũ - 3 em tr l i + Vì sao ngu n nư c b nhi m b n? + Em hãy nêu nguyên nhân làm ô nhi m ngu n
  2. nư c a phương em? + Và i u gì s x y ra cho s c kho c a gia ình em và ngư i s ng chung quanh a phương em khi ngu n nư c nơi y b ô nhi m? - Giáo viên nh n xét, ghi i m II Bài m i - Gi i thi u bài: Các em ã ư c bi t i u gì s x y ra cho s c kho c a con ngư i khi ngu n nư c - H c l ng nghe b ô nhi m bài h c trư c. Làm sao h n ch ư c b nh t t, m b o ư c s c kho cho con ngư i vì ngu n nư c b b n. rõ ư c nh ng th c m c nh ng ý trên, các em s tìm l i gi i áp qua bài h c hôm nay ó là bài “1 s cách làm s ch nư c” - Giáo viên ghi bài 2 Gi ng bài m i Ho t ng 1: Tìm hi u 1 s cách làm s ch nư c M c tiêu: K ư c m t s cách làm s ch nư c và tác d ng c a t ng cách + K ra 1 s cách làm s ch nư c mà gia ình và a phương em ã s d ng? - Giáo viên gi ng: thông thư ng có 3 cách làm
  3. s ch nư c: + Th I là: l c nư c - H c sinh phát bi u + Th 2: kh trùng nư c + Th 3: un sôi (xem SGV/112) - H c sinh l ng nghe - Giáo viên: em hãy k tên các cách làm s ch nư c và nêu tác d ng c a t ng cách? - Giáo viên: ch t ý (ph n SGV/ 112) Ho t ng 2: Th c hành l c nư c M c tiêu: Bi t ư c nguyên t c c a vi c l c nư c - H c sinh tr l i i v i cách làm s ch nư c ơn gi n * Bư c 1: T ch c và hư ng d n: chia nhóm * Bư c 2: Nhóm làm thí nghi m, ghi k t qu vào gi y * Bư c 3: i di n lên trình bày s n ph m nư c ã ư c l c và k t qu v a th o lu n c a nhóm - Nhóm khác nh n xét - H c sinh th o lu n theo nhóm - i di n mang s n ph m và - Giáo viên k t lu n: trình bày *Nguyên t c chung c a l c nư c ơn gi n là:
  4. - Than c i có tác d ng h p th các mùi l và màu - Nhóm khác b sung, nh n xét trong nư c - H c sinh nghe - Cát, s i có tác d ng l c nh ng ch t không hoà tan ⇒ Nư c c s trong nhưng phương pháp này không làm ch t ư c các vi khu n gây b nh có trong nư c. Vì v y sau khi l c, nư c chưa th u ng ư c Ho t ng 3: Tìm hi u quy trình s n xu t nư c s ch M c tiêu: K ra tác d ng c a t ng giai o n trong s n xu t nư c s ch - Làm vi c theo nhóm - G i vài em c các thông tin SGK/ 57 r i tr l i vào phi u h c t p - Giáo viên phát phi u h c t p - H c sinh th o lu n ghi vào phi u h c t p - M u phi u h c t p SGV/ 113 - H c sinh lên trình bày l i phi u h c t p c a nhóm - Giáo viên nh n xét và k t lu n: SGV/ 114 -C i di n trình bày * Quy trình s n xu t nư c s ch c a Nhà máy
  5. nư c: - Nhóm khác nh n xét Ho t ng 4: Th o lu n v s c n thi t nư c ph i - H c sinh l ng nghe un sôi nư c trư c khi u ng M c tiêu: + Nư c ã ư c làm s ch b ng các cách trên ã u ng ngay ư c chưa? T i sao? + Mu n có nư c u ng ư c chúng ta ph i làm gì? T i sao? - Giáo viên nh n xét, k t lu n” SGV/ 114 3 C ng c , d n dò - H c sinh tr l i - G i 2 em c l i ph n “B n c n bi t”SGK/57 - Chu n b bài sau: “B o v ngu n nư c” SGK/ 58
Đồng bộ tài khoản