Khoa học SỰ SINH SẢN

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
49
lượt xem
4
download

Khoa học SỰ SINH SẢN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Học sinh nhận ra mọi trẻ em đều do bố mẹ sinh ra và con cái có những đặc điểm giống với bố mẹ của mình. 2. Kĩ năng: - Nêu được ý nghĩa của sự sinh sản ở người. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu thích khoa học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khoa học SỰ SINH SẢN

  1. Khoa học SỰ SINH SẢN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Học sinh nhận ra mọi trẻ em đều do bố mẹ sinh ra và con cái có những đặc điểm giống với bố mẹ của mình. 2. Kĩ năng: - Nêu được ý nghĩa của sự sinh sản ở người. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu thích khoa học. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Bộ phiếu dùng cho trò chơi “Bé là con ai?” (đủ dùng theo nhóm) - Học sinh: Sách giáo khoa, ảnh gia đình III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
  2. TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1’ 1. Khởi động: Hát 4’ 2. Bài cũ: - Kiểm tra SGK, đồ dùng môn học. - Nêu yêu cầu môn học. 1’ 3. Giới thiệu bài mới: Sự sinh sản - Học sinh lắng nghe 30’ 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Trò chơi: - Hoạt động lớp, cá nhân, “Bé là con ai?” nhóm Phương pháp: Trò chơi, học tập, đàm thoại, giảng giải, thảo luận Muïc tieâu: Giuùp hs nhaän
  3. ra ñöôïc moïi treû em ñeàu do boá meï sinh ra - GV phát những tấm - HS thảo luận nhóm đôi phiếu bằng giấy màu cho để chọn 1 đặc điểm nào đó HS và yêu cầu mỗi cặp để vẽ, sao cho mọi người HS vẽ 1 em bé hay 1 bà nhìn vào hai hình có thể mẹ, 1 ông bố của em bé nhận ra đó là hai mẹ con đó. hoặc hai bố con  HS thực hành vẽ. - GV thu tất cả các phiếu đã vẽ hình lại, tráo đều để HS chơi. - Bước 1: GV phổ biến - Học sinh lắng nghe cách chơi.  Mỗi HS được phát một phiếu, nếu HS nhận được phiếu có hình em bé, sẽ phải đi tìm bố hoặc mẹ của em bé. Ngược lại, ai
  4. có phiếu bố hoặc mẹ sẽ phải đi tìm con mình.  Ai tìm được bố hoặc mẹ mình nhanh (trước thời gian quy định) là thắng, những ai hết thời gian quy định vẫn chưa tìm thấy bố hoặc mẹ mình là thua. - Bước 2: GV tổ chức cho - HS nhận phiếu, tham gia HS chơi trò chơi - Bước 3: Kết thúc trò - HS lắng nghe chơi, tuyên dương đội thắng.  GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: - Tại sao chúng ta tìm - Dựa vào những đặc điểm được bố, mẹ cho các em giống với bố, mẹ của bé? mình.
  5. - Qua trò chơi, các em rút - Tất cả các trẻ em đều do ra điều gì? bố, mẹ sinh ra và đều có những đặc điểm giống với bố, mẹ của mình.  GV chốt - ghi bảng: Tất cả trẻ em đều do bố, mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống với bố, mẹ. * Hoạt động 2: Làm việc - Hoạt động lớp, cá nhân, với SGK nhóm Phương pháp: Thảo luận, giảng giải, trực quan Muïc tieâu: Giuùp hs bieát ñöôïc ñaëc ñieåm gioáng vôùi boá meï mình - Bước 1: GV hướng dẫn - Học sinh lắng nghe
  6. - Yêu cầu HS quan sát - HS quan sát hình 2, 3, 4 hình 2, 3, 4 trang 4, 5 - Đọc các trao đổi giữa các trong SGK và đọc các trao nhân vật trong hình. đổi giữa các nhân vật trong hình.  Liên hệ đến gia đình - HS tự liên hệ mình - Bước 2: Làm việc theo - HS làm việc theo hướng cặp dẫn của GV - Bước 3: Báo cáo kết quả - Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.  Yêu cầu HS thảo luận - HS thảo luận theo 2 câu để tìm ra ý nghĩa của sự hỏi + trả lời: sinh sản.  Nhờ đâu mà có các thế hệ trong gia đình, một dòng họ được kế tiếp
  7. nhau?  Điều gì có thể xảy ra nếu con người không có khả năng sinh sản? - GV chốt ý + ghi: Nhờ - Học sinh nhắc lại các khả năng sinh sản mà cuộc sống của mỗi gia đình, dòng họ và cả loài người được tiếp tục từ thế hệ này sang thế hệ khác. * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động nhóm, lớp Phương pháp: Đàm thoại - Nêu lại nội dung bài - HS nêu học. - HS trưng bày tranh ảnh gia đình và giới thiệu cho các bạn biết một vài đặc điểm giống nhau giữa
  8. mình với bố, mẹ hoặc các thành viên khác trong gia đình. - GV đánh giá và liên hệ giáo dục. 1’ 5. Tổng kết - dặn dò: - Xem lại bài - Chuẩn bị: Nam hay nữ ? (t t) - Nhận xét tiết học
Đồng bộ tài khoản