intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Megacom

Chia sẻ: Hạnh Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

0
23
lượt xem
3
download

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Megacom

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu chính của khóa luận được chia thành ba chương như sau: Chương 1 - Tổng quan về công tác phân tích tài chính doanh nghiệp, chương 2 - Thực trạng công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Megacom, chương 3 - Một số giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Megacom.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Megacom

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI<br /> CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> MEGACOM<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : Th.S Ngô Thị Quyên<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Trần Thị Nhật Mai<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A17772<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> :Tài chính - Ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đối với các thầy, cô giáo<br /> trường Đại học Thăng Long, đã truyền đạt cho em rất nhiều kiến thức bổ ích và đặc<br /> biệt là cô giáo Th.s Ngô Thị Quyên đã trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo tận tình giúp đỡ<br /> em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này.<br /> Do khả năng lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên khóa luận<br /> của em không thể tránh khỏi những thiếu sót, em kính mong sự chỉ dẫn và đóng góp<br /> của các thầy, cô giáo để khóa luận của em được hoàn thiện hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> Trần Thị Nhật Mai<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> Trần Thị Nhật Mai<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH<br /> NGHIỆP........... ..............................................................................................................1<br /> 1.1. Khái niệm và vai trò của công tác phân tích tài chính doanh nghiệp ..........1<br /> 1.1.1 Khái niệm ......................................................................................................1<br /> 1.1.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp...........................................1<br /> 1.1.2.1. Đối với người quản lý doanh nghiệp ........................................................1<br /> 1.1.2.2. Đối với nhà đầu tư....................................................................................1<br /> 1.1.2.3. Đối với chủ nợ của doanh nghiệp ............................................................2<br /> 1.1.2.4. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước ..........................................................2<br /> 1.1.2.5. Đối với người lao động ............................................................................2<br /> 1.2. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp ...................................................2<br /> 1.3. Thu thập thông tin phân tích ............................................................................3<br /> 1.3.1. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp .............................................................3<br /> 1.3.2. Thông tin liên quan đến tài chính doanh nghiệp .......................................4<br /> 1.4. Các phƣơng pháp phân tích tài chính doanh nghiệp ......................................6<br /> 1.4.1. Phương pháp so sánh ..................................................................................6<br /> 1.4.2. Phương pháp ph n t h t s ......................................................................7<br /> 1.4.3. Phương pháp upont ...................................................................................7<br /> 1.5. N i dung ph n t ch t i ch nh .............................................................................9<br /> 1.5.1. Phân tích các báo cáo tài chính ..................................................................9<br /> 1.5.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán ................................................................9<br /> 1.5.1.2.<br /> <br /> hân t ch việc t o vốn và s<br /> <br /> ng vốn ..................................................10<br /> <br /> 1.5.1.3. hân t ch t nh h nh đảm ảo ngu n vốn inh oanh .............................11<br /> 1.5.1.4. hân t ch ết quả ho t động sản u t inh oanh .................................12<br /> 1.5.1.5. hân t ch áo cáo lưu chuyển tiền tệ .....................................................13<br /> 1.5.2. Phân tích các chỉ s tài chính ...................................................................13<br /> 1.5.2.1. Nhóm các chỉ tiêu khả năng thanh toán .................................................13<br /> 1.5.2.2. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá hả năng sinh lời .......................................15<br /> 1.5.2.3. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả s d ng tài sản ngắn h n ...........16<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> 1.5.2.4. Nhóm các chỉ tiêu hiệu quả s d ng tài sản dài h n ............................18<br /> 1.6. Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác phân tích tài chính ............................19<br /> 1.6.1. h n t<br /> <br /> hủ quan ......................................................................................19<br /> <br /> 1.6.2. Nhân t khách quan ..................................................................................20<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN MEGACOM ..........................................................................21<br /> 2.1. Khái quát về công ty cổ phần Megacom ......................................................21<br /> 2.1.1. Giới thiệu chung ........................................................................................21<br /> 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển ..........................................................21<br /> 2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh ......................................................22<br /> 2.1.4. Cơ ấu tổ chức ...........................................................................................23<br /> 2.2. Thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần Megacom .....24<br /> 2.2.1. Giới thiệu chung về công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần<br /> Megacom ...................................................................................................24<br /> 2.2.1.1. Quy trình phân tích ................................................................................24<br /> 2.2.1.2. Thông tin s d ng trong công tác phân tích tài chính t i công ty cổ phần<br /> Megacom ............................................................................................................25<br /> 2.2.1.3. hương pháp phân t ch tài chính doanh nghiệp t i công ty cổ phần<br /> Megacom ............................................................................................................25<br /> 2.2.2. Nội dung phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Megacom ..25<br /> 2.2.2.1. hân t ch ảng cân đối ế toán ..............................................................25<br /> 2.2.2.2. Phân tích việc t o vốn và s d ng vốn ...................................................31<br /> 2.2.2.3. hân t ch đảm bảo ngu n vốn kinh doanh .............................................34<br /> 2.2.2.4. hân t ch các áo cáo ết quả inh oanh ............................................34<br /> 2.2.2.5. hân t ch áo cáo lưu chuyển tiền tệ .....................................................38<br /> 2.2.2.6. Nhóm các chỉ tiêu khả năng thanh toán .................................................42<br /> 2.2.2.7. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá hả năng sinh lời ...................................... 43<br /> 2.2.2.8. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả s d ng tài sản ngắn h n ...........48<br /> 2.2.2.9. Nhóm các chỉ tiêu hiệu quả s<br /> <br /> ng tài sản ài h n .............................50<br /> <br /> 2.3. Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính của công ty cổ phần<br /> Megacom .........................................................................................................52<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản